IN THE MONEY

Een callwarrant in the money is een warrant waarvan de uitoefeningprijs lager is dan die van het onderliggende aandeel : hij maakt het mogelijk een aandeel te kopen tegen een lagere prijs dan de beurskoers van dat moment. Hij is tegengesteld aan een callwarrant out of the money, waarvan de uitgifteprijs hoger ligt dan de aandelenkoers. De prijs die men moet betalen voor een callwarrant in the money ligt hoger dan die voor een callwarrant out of the money.