INTEKENINGSRECHT

Het intekeningsrecht is de voorrang die wordt toegekend aan de bestaande aandeelhouders bij een kapitaalverhoging.  

Het bezit van een bepaald aantal aandelen geeft recht op een bepaald aantal nieuwe aandelen.   

In sommige gevallen worden de rechten verhandeld op de beurs : de aandeelhouders die niet aan de kapitaalverhoging willen meedoen of die niet over een veelvoud beschikken van het vereiste aantal rechten, kunnen dan rechten verkopen of kopen op de beurs.