IFRS

Sinds 2005 moeten alle beursgenoteerde Europese ondernemingen, met uitzondering van deze die noteren op niet gereglementeerde markten zoals de Vrije Markt, de nieuwe IFRS-regels hanteren. IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. Door de nieuwe regels verschillen de gepubliceerde resultaten sterk van deze die zouden zijn gepubliceerd volgens de oude regels. De zichtbaarste wijziging ten opzichte van vroeger is enerzijds de manier waarop de goodwill (zie “Met de G van… goodwill”) in de rekeningen wordt opgenomen en anderzijds de afschaffing van het aparte uitzonderlijk resultaat dat vroeger werd geboekt na de courante winst of de winst uit de gewone bedrijfsvoering. Volgens de IFRS-regels moeten alle kosten, ook als ze eenmalig zijn als bedrijfskosten worden geboekt. Dat maakt de resultaten veel wisselvalliger en dat is niet moeilijk te begrijpen : vroeger konden herstructureringskosten apart in de boeken worden opgenomen, maar volgens de IFRS-regels kan dat niet meer.