Nieuws

Welk maandelijks rendement mag u verwachten van uw spaar- en beleggingsproducten?

1 jaar geleden - woensdag 19 juli 2017
Uw salaris of pensioenuitkering aanvullen met de opbrengsten van uw beleggingen is vandaag geen gemakkelijke opdracht. Reden hiervoor is de superlage rente.
Welk maandelijks rendement mag u verwachten van uw spaar- en beleggingsproducten?

Welk maandelijks rendement mag u verwachten van uw spaar- en beleggingsproducten?

In dit dossier zetten we diverse spaarformules en beleggingen op een rij en gaan we na wat u vandaag krijgt aan periodiek inkomen op die producten. We gaan daarbij uit van een scenario waar u over een portefeuille van 25 000 euro beschikt. We berekenen vervolgens wat het product u maandelijks aan inkomen zou kunnen opleveren.

 

SPAARREKENING: 8 EURO PER MAAND

De spaarrekening is het minst risicovolle en meest liquide product op onze markt.
Alle spaarrekeningen brengen weinig op. De meest renderende spaarrekening, de ME3-rekening van MeDirect, brengt op dit moment 0,40% per jaar op. Dat is goed voor een dikke 8 euro per maand per schijf van 25 000 euro. U moet daarbij wel drie maanden op voorhand uw geld opvragen.

Ons advies

De spaarrekening is een van de weinige producten die risicoloos zijn. En toch is het wellicht niet het meest geschikte product om een redelijk inkomen te bekomen. Het kan dan weer wel perfect dienen als wachtrekening, om de jaarlijkse inkomsten van uw andere beleggingen op te beleggen tot u ze maandelijks opsoupeert

 

SPAARVERZEKERING:34 EURO PER MAAND

Iets meer rendement krijgt u bij de levensverzekering van het type tak 21. Een uitstekend contract als Vita Invest Dynamic (Federale) bood u vorig jaar 2,1%. In de veronderstelling dat het rendement de komende jaren nog licht zal dalen en rekening houdend met de roerende voorheffing die wordt ingehouden op een deel van uw afkoop als uw contract nog geen acht jaar oud is, kunt u rekenen op een maandelijkse pensioenuitkering van ongeveer 34 euro per kapitaalschijf van 25 000 euro.

Ons advies

Het hoogst haalbare risicoloze rendement op onze markt vindt u hier. Het product blijft daardoor interessant, op voorwaarde dat u kiest voor genereuze producten. Om te voorkomen dat u uitstapkosten moet betalen, vraagt u uw rente jaarlijks in één keer op en belegt u de som op een spaarrekening waar u vervolgens uw maandelijkse inkomen afhaalt.

 

TERMIJNREKENING EN BONS: 38 EURO PER MAAND

De termijnrekeningen, kasbons, staatsbons en verzekeringsbons zijn alle in hetzelfde bedje ziek: ze brengen ze goed als niets op én u bent gebonden aan de looptijd van uw belegging.

De beste rente vinden we bij het kleine Maltese Izola Bank. U krijgt er een nettorente van 0,60% op Izola Saver+ als u uw geld 1 jaar vastzet. Goed voor een theoretische 12 euro per maand per schijf van 25 000 euro. Kiest u voor een langere looptijd, dan zult u meer krijgen. Op 10 jaar is dat bijvoorbeeld 38 euro per maand bij Izola. Die rente kunt u elke drie, zes of twaalf maanden opvragen.

Ter vergelijking: de termijnrekening op 1 maand bij Argenta brengt 0,83 euro netto op per schijf van 25 000 euro.

Ons advies

Door de lage rentevoeten vinden we dat soort producten veelal niet interessant. Denk daarom tweemaal na vooraleer u uw geld gedurende meerdere jaren vastzet aan bodemrentes. Izola Bank is de enige bank waar u iets hogere rentes kunt vinden dan die geboden door spaarverzekeringen. 

Hou echter rekening met het feit dat het om een Maltese bank gaat waarvan de tegoeden gedekt zijn door het Maltese garantiefonds (beleg dus in ieder geval niet meer dan 100 000 euro). En aangezien het om een buitenlandse bank gaat, zonder fysieke aanwezigheid in België, zult u het bestaan van uw rekening moeten aangeven bij de NBB en de fiscus en ook elk jaar uw rente moeten aangeven in uw belastingaangifte aangezien de voorheffing niet automatisch wordt ingehouden door Izola.

 

OBLIGATIES: 30 EURO PER MAAND

Met een obligatie haalt u een schuldtitel van een land of een bedrijf in huis. In ruil voor uw inleg hebt u recht op een rente, meestal jaarlijks. Die coupon zal afhangen van de kwaliteit van de uitgever (hoe kwalitatiever, hoe lager), de looptijd van de obligatie (hoe korter, hoe lager in principe) en de munt van uitgifte (hoe exotischer, hoe hoger in principe). 

Het zeer brede spectrum gaat dan ook van de zeer defensieve kortlopende staatsemissies in euro tot zeer langlopende obligaties in pakweg de Braziliaanse real. Die eerste bieden een nettocoupon rond het nulpunt, de laatste van een dikke 7% netto. Dat als compensatie van het (munt)risico. Dat komt neer op zowat 142 euro per maand per schijf van 25 000 euro. Stijgt of daalt de lokale munt tegenover de euro, dan zal dat uw rendement boosten of fnuiken. Ter vergelijking, bedrijfsobligaties in euro bieden u een rente van gemiddeld 13 euro per maand.

Ons advies

– Westerse staatsobligaties noteren vaak een pak boven de prijs waartegen ze op de vervaldag zullen worden terugbetaald en nieuwe emissies brengen zo goed als niets op wat rente betreft. Heel wat overheidsobligaties leveren zelfs een negatief rendement op. Teken er op dit moment niet op in. 
– Bedrijfsobligaties in euro kunnen interessant zijn, maar dat zal van het aanbod afhangen. Onlangs gaf de Belgische ontwikkelaar van logistiek vastgoed VGP een nieuwe obligatie uit die over een looptijd van zeven jaar een nettorendement biedt van 2,11%. Goed voor 44 euro maandelijks per schijf van 25 000 euro. 
Dergelijke rente is echter nog zelden te vinden en bovendien raden we u af om al uw spaargeld in de obligatie van eenzelfde emittent te beleggen. Rekening houdend met het huidige aanbod op de markt zal een goed in bedrijfsobligaties gediversifieerde portefeuille u gemiddeld een jaarlijks rendement opleveren van 1,50% netto, ofwel een goeie dertig euro per maand per schijf van 25 000 euro. Wees u ervan bewust dat een obligatieportefeuille regelmatig moet worden opgevolgd.
– Wat obligaties in vreemde munt betreft, is de inschatting van het muntpotentieel almaar belangrijker geworden de laatste jaren. In de huidige tijden van lage rentevoeten maakte of kraakte de muntevolutie het rendement van uw obligatie na omzetting in euro.

 

OBLIGATIEFONDSEN: 62 EURO PER MAAND 

Net als bij de individuele obligaties komen ook de obligatiefondsen in allerlei geuren en kleuren. Wordt belegd in kortlopende of langlopende obligaties? In euro of in vreemde munt? In emissies van overheden of van bedrijven? 

Twee factoren zullen uiteindelijk uw periodiek fondsendividend bepalen.
1. Het dividendbeleid. Keert de beheerder alle roerende inkomsten uit of slechts een gedeelte? Zo kan het dat een fonds als HSBC GIF Brazil Bond ‘slechts’ 3,8% nettodividend biedt, goed voor 78 euro per maand per schijf van 25 000 euro, terwijl de onderliggende markt het dubbele biedt. Het verschil blijft in het fonds achter en doet de inventariswaarde aandikken.
2. De portefeuille van het fonds. Voor de fondsen in op staatsuitgiftes in euro merken we dat de fondsen in obligaties met een korte restlooptijd het laatste jaar zo goed als geen dividend meer uitkeren. Dat is ook niet moeilijk als u weet dat zo’n fondsen soms beleggen in obligaties met een negatieve rente. Fondsen in middellangetermijnobligaties in euro geven u zowat 7 euro per maand aan inkomen. Fondsen in langetermijnobligaties doen het met 9 euro.

Ons advies

Op dit moment bevalt ons geen enkel type obligatiefonds. De reden: de te dure prijzen die u betaalt voor de obligaties in de fondsenportefeuilles. U kunt wel nog rekenen op een relatief hoog dividend bij de fondsen die mikken op hoogrentende obligaties: in vreemde (exotische) munt en/of van minder kwalitatieve ondernemingen. Denk daarbij aan gemiddeld 3% netto, goed voor 62 euro per maand. Maar we vinden de geboden rentevergoeding te laag om het risico op kapitaalverlies te compenseren. Dat verlies kan er komen als de onderliggende munten dalen tegenover de euro, als de emittenten betalingsproblemen ondervinden en – vooral – als de rentevoeten beginnen te stijgen. Dat zal wegen op de inventariswaarde van zo’n fondsen.

 

VASTGOED: 93 EURO PER MAAND

Er bestaan verschillende manieren om indirect te beleggen in vastgoed. We bespreken er drie. Noteer dat geen enkele formule u garandeert dat u uw inleg kunt recupereren aangezien de beleggingen risico inhouden.

 

GVV: tot 93 euro

De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) beleggen in residentieel, commercieel, semi-industrieel vastgoed en kantoren. In plaats van huurinkomsten krijgt u jaarlijks een dividendrendement. Wij schatten dat rendement op 3,4%. Goed voor 70 euro per maand. Onze favorieten zijn Ascencio (commercieel, 80 euro), Qrf (commercieel, 78 euro), Vastned Retail Belgium (commercieel, 78 euro) en Wereldhave Belgium (winkelcentra en kantoren, 75 euro). Dividendtopper is hier het eveneens koopwaardige Befimmo (kantoren) met 93 euro.

Vastgoedcertificaten: tot 260 euro

We volgen 15 certificaten op en daarvan kopen we er op dit moment geen wegens te riskant (weinig tot geen spreiding, verhandelbaarheid op de beurs is beperkt, soms al in vereffening). Genk Logistics biedt met 260 euro het hoogste dividendrendement in de markt, maar dat weerspiegelt het grote risico. Het is immers niet zeker dat een van de belangrijkste huurders zijn contract zal verlengen. Als hij vertrekt, smelt het dividend als sneeuw voor de zon.

Vastgoedfondsen: 10 euro

De fondsen mikken niet direct op gebouwen en gronden, maar doen het met aandelen van bedrijven uit de sector. Denk bijvoorbeeld aan de bovenstaande GVV’s, Unibail-Rodamco of Deutsche Wohnen. We beleggen op dit moment in C+F Immo Rente, een fonds dat vooral focust op Belgisch vastgoed. Het nadeel is dat de belegger maar een karig dividendrendement (0,5% netto) krijgt, goed voor 10 euro extra inkomen per maand. De beheerder herbelegt de gekregen dividenden en rente liever zelf opnieuw in het fonds. Kijken we naar de volledige sector van vastgoedfondsen, dan mag u gemiddeld rekenen op 34 euro per maand per schijf van 25 000 euro.

 

AANDELEN: 69 EURO PER MAAND

Wilt u een terugkerend inkomen uit aandelen, dan kunt u terecht bij een resem beursgenoteerde bedrijven met een hoog dividendrendement. Wij zijn alvast fan van ondernemingen die erin slagen om systematisch een hoog dividend uit te betalen omdat ze over een gezonde financiële structuur beschikken.

Aandelen met een gul dividend zijn: Befimmo (dat 93 euro per maand kan opbrengen), Engie (61 euro per maand), Gimv (66 euro) et TINC (54 euro).

Ons advies

Een hoog dividendrendement alleen mag niet de aanleiding zijn tot een koopadvies. We hechten heel wat belang aan de analyse van het dividend. Als bedrijf is het immers eenvoudig om aan het dividend te sleutelen enkel en alleen om de schijn hoog te houden dat alles goed gaat met de onderneming (door bijvoorbeeld uit de reserves te putten of de investeringen af te bouwen).

En een sterk teruggevallen beurskoers kan ook leiden tot een hoger dividendrendement. De koersdaling kan juist een nakende dividendverlaging aankondigen. Te weten komen wat de herkomst is van het dividend(rendement) is dan ook cruciaal.

Daarom raden we u af om simpelweg om het even welk aandeel met een hoog dividendrendement te kopen. De kwaliteit van het dividend moet uitstekend zijn en dat is zeker het geval bij bovenstaande aandelen. Denk er ook aan om uw tegoeden goed te diversifiëren aangezien het kapitaal dat u belegt in aandelen nooit gegarandeerd is. De vier aandelen die we u hier aanraden, vormen slechts een uitgangspunt voor een gediversifieerde portefeuille.

 

AANDELENFONDSEN: 52 EURO PER MAAND

Zowat 2 400 aandelenfondsen die geregistreerd zijn in ons land keren een dividend uit. Gemiddeld geven ze iets meer dan 1% netto, goed voor 21 euro per maand. Wij zijn echter geïnteresseerd in de fondsen die een hoog dividendrendement bieden. Dat zijn er een driehonderdtal en zij bieden al een gemiddeld dividendrendement van 2,5% netto, goed voor 52 euro per maand. De fondsen herkent u veelal aan de term ‘Dividend’ of ‘Income’ in de fondsennaam. Er zijn er die wereldwijd beleggen, in Azië, in Europa of in de Verenigde Staten.

Naar analogie met de obligatiefondsen zullen ook hier de aard van de portefeuille enerzijds en het dividendbeleid anderzijds bepalen hoeveel dividendrendement er zal worden gegeven. Goed om te weten, is wel dat zo’n fondsen er alles aan zullen doen om de aandeelhouders te verwennen met een acceptabel en relatief stabiel dividend. En dat in goede en slechte beurstijden.

Ons advies

Rekening houdend met de portefeuille, de kwaliteiten van het beheer en met het dividendrendement, zijn we positief voor KBC Equity High Dividend, Threadneedle UK Equity Income en voor Fidelity Global Dividend QIncome. Die laatste keert zelfs viermaal per jaar een dividend uit. Ook hier is het kapitaal niet gewaarborgd.

 

GEMENGDE FONDSEN: 73 EURO PER MAAND

Een interessante en recente evolutie die we zien bij de zogenaamde gemengde fondsen, dat zijn fondsen die zowel in aandelen als in obligaties beleggen, is het almaar grotere aanbod van fondsen die meer dan eenmaal per jaar een dividend uitkeren: vier- tot twaalfmaal zien we vaker in de markt verschijnen.

Ons advies

Tussen de gemengde fondsen met een mooi dividendrendement steken enkele toppers. Kies voor dat fonds dat het beste bij uw risicoprofiel past. De fondsen worden stuk voor stuk goed beheerd, beschikken over de nodige vrijheid om keuzes te maken en hebben in het verleden al bewezen hun mannetje te staan. Zo gaat onze voorkeur naar DNCA Invest Eurose (30 euro), M&G Optimal Income (47 euro), JPMorgan Global Income (70 euro) en Carmignac Portfolio Patrimoine Income (73 euro). Interessant als u bereid bent te aanvaarden dat u geen kapitaalgarantie geniet.

Deel dit artikel