Befimmo

BE0003678894
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,00 EUR 25/05/2018 17:35:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
51,1500 55,7400  52 weken min max
4,56 % Dividendrendement
56,63 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De jaarresultaten van Befimmo waren vrij goed en in lijn met onze verwachtingen 3 maanden geleden - donderdag 15 februari 2018
  Maar de vooruitzichten zijn niet echt fraai.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De koers van Befimmo zal vroeg of laat worden gestimuleerd door de afgeronde vastgoedprojecten 10 maanden geleden - donderdag 27 juli 2017
  De korting t.o.v. de intrinsieke waarde bedraagt 9,3% en het nettodividendrendement 4,6%.

  De GVV is een koopje en een goede manier om in te spelen op het herstel van de kantoormarkt:
  KOPEN.

   

  De halfjaarresultaten waren vrij goed. T.o.v. het 1e halfjaar 2016 stegen de huurinkomsten met 5,9% en de winst per aandeel met 1,6% tot 1,92 EUR. De overdracht van het Brusselse Brederode-complex via een erfpacht van 99 jaar leverde een meerwaarde op van 0,85 EUR per aandeel. De bezettingsgraad lag op 30/6 op 93,9% en de schuldgraad op 41%. Zonder investeringen en desinvesteringen daalde de waarde van de gebouwen beschikbaar voor verhuur in het 1e halfjaar in de portefeuille met 0,3%, maar dankzij o.a. de gunstige evolutie van het Quator-kantoorproject in de Brusselse Noordwijk was er toch een klim met 0,7%. Voor dit project werd voor ruim 22 000 van de 60 000 m² een vast huurcontract voor 15 jaar getekend met Beobank. De stedenbouwkundige vergunning zou in september definitief moeten zijn. De werken kunnen dan in de 1e jaarhelft 2018 starten (36 maanden; kostprijs geschat op 150 miljoen). Wij handhaven onze winstramingen op 3,69 EUR per aandeel in 2017 en tippen op 3,70 en 3,38 EUR in 2018 en 2019. Befimmo rekent voor 2017 op een stabiel brutodividend (2,42 EUR netto). Voor de 2 volgende jaren mikken we op 2,31 EUR.

   

  Koers op het moment van de analyse: 52,70 EUR

   

  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

   

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Befimmo: gok op heropleving kantorenmarkt 1 jaar geleden - vrijdag 7 april 2017
  Met een korting van 1,4% t.o.v. de intrinsieke waarde (54,78 EUR) en een dividendrendement van 4,6% netto is Befimmo goedkoop.

  Vooruitlopend op een mogelijk (licht) herstel van de kantorenmarkt: KOPEN.

   

  De winst per aandeel (3,68 EUR) in 2016 was conform onze ramingen. De portefeuille (zonder aan- en verkopen) steeg met 0,9%. Het brutodividend blijft stabiel. Netto is er een daling (hogere voorheffing) tot 2,4915 EUR (1,8615 EUR betaald op 21/12, saldo volgt op 5/5). Op 31/12 lag de bezettingsgraad op 94,8%. In maart 2017 kondigde de GVV de verkoop (erfpacht 99 jaar) aan van het Brusselse Brederodecomplex. Dit levert in 2017 een fraaie meerwaarde op maar zal de (huur)inkomsten van de volgende jaren afromen. Ook zal door het vertrek van de Regie der Gebouwen uit het Brusselse kantoor WTC II in 2019 de winst fors zakken. Gezien de huidige schuldgraad (44,7%) kan Befimmo nog enkele investeringen aan. Wel moet men rekening houden met erg belangrijke projecten in de Brusselse Noordwijk (Quatuor, renovatie WTC II, nieuwbouw WTC IV) en van het Luikse kantoor Paradis II. Wij mikken op een winst per aandeel van 3,69, 3,70 en 3,38 EUR per aandeel voor 2017 tot 2019. Zoals Befimmo tippen we voor 2017 op een stabiel brutodividend (2,42 EUR netto), maar vrezen we zonder nieuwe projecten op een daling tot 2,31 EUR voor 2018 en 2019.

   

  Koers op het moment van de analyse: 53,72 EUR

   

  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Kapitaalsverhoging Befimmo: niet-uitgeoefende rechten 1 jaar geleden - donderdag 29 september 2016

  Befimmo heeft een succesvolle kapitaalsverhoging achter de rug.

  We hadden u aangeraden om in te tekenen.
  U mag de aandelen van Befimmo blijven kopen.

   

  Zoals wij ook aanraadden, hebben beleggers op 89 % van de nieuwe aandelen ingetekend.

  Aandeelhouders die niet deelnamen aan de kapitaalsverhoging en hun rechten niet op de beurs verkochten of aandeelhouders die niet alle rechten hebben kunnen omzetten naar nieuwe aandelen, zullen 0,37 EUR per recht uitbetaald krijgen.

  Vanaf 30 september wordt de vergoeding betaalbaarbaar gesteld.

   

  Koers op het moment van de analyse: 54,10 EUR


  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Befimmo voert kapitaalverhoging door 1 jaar geleden - woensdag 14 september 2016

  Befimmo heeft nieuwe financiële middelen nodig om de herontwikkeling van de Noord Building naar de Quatuor Building verder te zetten zonder haar schuldpositie te vergroten.

  Aan de hand van de kapitaalverhoging wil Befimmo 127 miljoen euro ophalen.
  Gezien het haalbaar dividend met een verwacht rendement van 4,4 % netto op jaarbasis, en de beperkte premie van de koers tegenover de intrinsieke waarde, mag u gerust ingaan op bijkomende aandelen van Befimmo. De uitgifteprijs biedt een korting van ±9 % t.o.v. de intrinsieke waarde.
  U MAG INTEKENEN.

   

  Modaliteiten

  – De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen 49,75 EUR per aandeel.
  – Bestaande aandeelhouders krijgen één voorkeurrecht per aandeel en kunnen per negen rechten inschrijven op één nieuw aandeel tegen een prijs van 49,75 EUR.
  – U kunt van 15 september tot 22 september op de kapitaalverhoging ingaan.
  – Voorkeurrechten die niet worden gebruikt kunnen tijdens de inschrijvingsperiode verhandeld worden op Euronext Brussel vanaf 15 september.
  – De rechten noteren onder de ISIN-code BE0970151545, maar let wel op voor de transactiekosten.
  – Vanaf 27 september noteren de nieuwe aandelen op de Brusselse beurs.

   

  Dividend

  Coupon nr. 32 wordt op 14 september geknipt en wordt berekend over de periode van 1 januari 2016 tot 27 september. Coupon nr. 32 bedraagt 1,86 EUR netto en is ten vroegste betaalbaar tegen december 2016. De nieuwe aandelen zullen slechts recht hebben op een dividend berekend over de periode vanaf 27 september. Het resterende dividend voor 2016 (berekend vanaf 27 september) zou voor alle aandelen neerkomen op 0,66 EUR netto.

   

  Koers op het moment van de analyse: 57,05 EUR

   

  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 55,74 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 51,15 EUR
ISIN-code BE0003678894
Beurs Brussel
Beta 0,52
Aantal bestaande aandelen 25.579.200
Volatiliteit 16,70 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 1,36 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 1143
Website www.befimmo.be

Prestaties (in euro)

Befimmo Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 0,18 % -0,49 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 4,87 % -3,55 % 3,71 %
Rendement 1 jaar 6,01 % -5,49 % 6,62 %
Rendement 5 jaar 4,79 % 6,07 % 10,00 %

Sleutelcijfers per GVV

2018(e) 2016(e) 2017(e)
Dividend (EUR) 2,42 2,49 2,42
Courante winst (EUR) 3,70 3,68 3,68
Intrinsieke waarde 56,63 EUR
Schuldgraad 43,37 %
Bezettingsgraad 93,99 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,56 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,56 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde -6,41 %