Befimmo BE0003678894

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,50 EUR 18/01/2018 16:22:00 Brussel
-0,40 EUR (-0,74 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
50,3100 55,7400  52 weken min max
4,48 % Dividendrendement
55,86 EUR Intrinsieke waarde
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De koers van Befimmo zal vroeg of laat worden gestimuleerd door de afgeronde vastgoedprojecten 5 maanden geleden - donderdag 27 juli 2017
  De korting t.o.v. de intrinsieke waarde bedraagt 9,3% en het nettodividendrendement 4,6%.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Befimmo: gok op heropleving kantorenmarkt 9 maanden geleden - vrijdag 7 april 2017
  Met een korting van 1,4% t.o.v. de intrinsieke waarde (54,78 EUR) en een dividendrendement van 4,6% netto is Befimmo goedkoop.

  Vooruitlopend op een mogelijk (licht) herstel van de kantorenmarkt: KOPEN.

   

  De winst per aandeel (3,68 EUR) in 2016 was conform onze ramingen. De portefeuille (zonder aan- en verkopen) steeg met 0,9%. Het brutodividend blijft stabiel. Netto is er een daling (hogere voorheffing) tot 2,4915 EUR (1,8615 EUR betaald op 21/12, saldo volgt op 5/5). Op 31/12 lag de bezettingsgraad op 94,8%. In maart 2017 kondigde de GVV de verkoop (erfpacht 99 jaar) aan van het Brusselse Brederodecomplex. Dit levert in 2017 een fraaie meerwaarde op maar zal de (huur)inkomsten van de volgende jaren afromen. Ook zal door het vertrek van de Regie der Gebouwen uit het Brusselse kantoor WTC II in 2019 de winst fors zakken. Gezien de huidige schuldgraad (44,7%) kan Befimmo nog enkele investeringen aan. Wel moet men rekening houden met erg belangrijke projecten in de Brusselse Noordwijk (Quatuor, renovatie WTC II, nieuwbouw WTC IV) en van het Luikse kantoor Paradis II. Wij mikken op een winst per aandeel van 3,69, 3,70 en 3,38 EUR per aandeel voor 2017 tot 2019. Zoals Befimmo tippen we voor 2017 op een stabiel brutodividend (2,42 EUR netto), maar vrezen we zonder nieuwe projecten op een daling tot 2,31 EUR voor 2018 en 2019.

   

  Koers op het moment van de analyse: 53,72 EUR

   

  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Kapitaalsverhoging Befimmo: niet-uitgeoefende rechten 1 jaar geleden - donderdag 29 september 2016

  Befimmo heeft een succesvolle kapitaalsverhoging achter de rug.

  We hadden u aangeraden om in te tekenen.
  U mag de aandelen van Befimmo blijven kopen.

   

  Zoals wij ook aanraadden, hebben beleggers op 89 % van de nieuwe aandelen ingetekend.

  Aandeelhouders die niet deelnamen aan de kapitaalsverhoging en hun rechten niet op de beurs verkochten of aandeelhouders die niet alle rechten hebben kunnen omzetten naar nieuwe aandelen, zullen 0,37 EUR per recht uitbetaald krijgen.

  Vanaf 30 september wordt de vergoeding betaalbaarbaar gesteld.

   

  Koers op het moment van de analyse: 54,10 EUR


  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Befimmo voert kapitaalverhoging door 1 jaar geleden - woensdag 14 september 2016

  Befimmo heeft nieuwe financiële middelen nodig om de herontwikkeling van de Noord Building naar de Quatuor Building verder te zetten zonder haar schuldpositie te vergroten.

  Aan de hand van de kapitaalverhoging wil Befimmo 127 miljoen euro ophalen.
  Gezien het haalbaar dividend met een verwacht rendement van 4,4 % netto op jaarbasis, en de beperkte premie van de koers tegenover de intrinsieke waarde, mag u gerust ingaan op bijkomende aandelen van Befimmo. De uitgifteprijs biedt een korting van ±9 % t.o.v. de intrinsieke waarde.
  U MAG INTEKENEN.

   

  Modaliteiten

  – De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen 49,75 EUR per aandeel.
  – Bestaande aandeelhouders krijgen één voorkeurrecht per aandeel en kunnen per negen rechten inschrijven op één nieuw aandeel tegen een prijs van 49,75 EUR.
  – U kunt van 15 september tot 22 september op de kapitaalverhoging ingaan.
  – Voorkeurrechten die niet worden gebruikt kunnen tijdens de inschrijvingsperiode verhandeld worden op Euronext Brussel vanaf 15 september.
  – De rechten noteren onder de ISIN-code BE0970151545, maar let wel op voor de transactiekosten.
  – Vanaf 27 september noteren de nieuwe aandelen op de Brusselse beurs.

   

  Dividend

  Coupon nr. 32 wordt op 14 september geknipt en wordt berekend over de periode van 1 januari 2016 tot 27 september. Coupon nr. 32 bedraagt 1,86 EUR netto en is ten vroegste betaalbaar tegen december 2016. De nieuwe aandelen zullen slechts recht hebben op een dividend berekend over de periode vanaf 27 september. Het resterende dividend voor 2016 (berekend vanaf 27 september) zou voor alle aandelen neerkomen op 0,66 EUR netto.

   

  Koers op het moment van de analyse: 57,05 EUR

   

  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Befimmo: halfjaarresultaten zoals verwacht 1 jaar geleden - donderdag 28 juli 2016

  Befimmo noteert met een premie van slechts 10,9 % t.o.v. de intrinsieke waarde (54,42 EUR) en biedt een (houdbaar) dividendrendement van 4,2 % netto.

  Al zijn de vooruitzichten somber, de GVV is een aankoop waard met het oog op het herstel van de markt op langere termijn.

  KOPEN.

   

  De halfjaarwinst (1,89 EUR per aandeel) lag in lijn met onze verwachtingen voor 2016 (3,82 EUR) en die van de GVV (3,77 EUR). Voor heel 2016 blijft Befimmo mikken op een gelijkblijvend brutodividend (voorschot in december, slotdividend in mei), wat netto neerkomt op ±2,52 EUR. Zonder wijzigingen in de portefeuille daalde de waarde ervan met 0,2 % over het voorbije halfjaar. De belangrijkste variaties werden geboekt in de Brusselse buitenwijken (-1,7 %) en Wallonië (+1,4 %). De GVV mikt nog altijd op een verbetering in het segment van goed gelegen Brusselse eersteklassekantoren maar blijft vaag over de mogelijke impact van de Brexit. De bezettingsgraad is vrijwel stabiel (93,7 %). Wel verwijst Befimmo niet naar nieuwe verhuringen voor de gebouwen in renovatie of echte vooruitgang in de ontwikkelingsprojecten (WTC IV en II, Quatuor in Brusselse Noordwijk, Paradis Express in Luik). De schuldgraad bedraagt 48,5 %. We behouden onze winstramingen voor 2016, 2017 en 2018 op 3,82, 4,02 en 4,08 EUR per aandeel en tippen voor die 3 jaren op een nettodividend van ±2,52 EUR.

   

  Koers op het moment van de analyse: 60,35 EUR

   

  Befimmo is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), de 2e grootste in België. Ze investeert vooral in Belgische en voor een klein deel in Luxemburgse kantoren.

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 55,74 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 50,31 EUR
ISIN-code BE0003678894
Beurs Brussel
Beta 0,52
Aantal bestaande aandelen 25.579.200
Volatiliteit 16,70 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 1,38 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 1465
Website www.befimmo.be

Prestaties (in euro)

Befimmo Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 4,85 % -0,40 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 3,77 % 1,48 %
Rendement 1 jaar 9,08 % 6,35 % 6,86 %
Rendement 5 jaar 6,20 % 8,59 % 11,31 %

Sleutelcijfers per GVV

2018(e) 2016(e) 2017(e)
Dividend (EUR) 2,42 2,49 2,42
Courante winst (EUR) 3,70 3,68 3,69
Intrinsieke waarde 55,86 EUR
Schuldgraad 39,70 %
Bezettingsgraad 93,86 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,48 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,52 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde -3,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
befimmo
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden