Ascencio

BE0003856730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,00 EUR 25/05/2018 00:00:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
49,5000 62,4400  52 weken min max
4,60 % Dividendrendement
51,62 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De vastgoedvennootschap Ascencio biedt een keuzedividend aan 3 maanden geleden - dinsdag 6 februari 2018
  De aandeelhouder kan kiezen voor een uitkering in cash en aandelen.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De jaarresultaten van Ascencio stellen teleur 5 maanden geleden - vrijdag 8 december 2017
  Wel blijven de vooruitzichten behoorlijk.

  Door de koersdaling bedraagt het nettodividendrendement een aardige 4% en viel de premie t.o.v. de intrinsieke waarde (53,29 EUR) terug tot een bescheiden 9%. KOPEN.

  De jaarresultaten (einde boekjaar 30/9) stelden teleur. Hoewel de huurinkomsten met 4% toenamen, klom de winst per aandeel met slechts 2,8% tot 4,04 EUR (wij tipten op 4,20 EUR). Het 4e kwartaal was immers minder goed dan verwacht. Ook het nettodividend van 2,31 EUR (betaling wellicht in februari 2018) lag onder onze raming (2,34 EUR). De aandeelhouder zal weer kunnen kiezen voor een dividend in aandelen. De bezettingsgraad daalde tot 97%, vooral door het vertrek van huurders in een retailpark nabij Avignon (leegstand intussen verdwenen). De schuldgraad bedraagt 42,6%. De waarde van de portefeuille (zonder wijzigingen) ging op 12 maanden 1,5% hoger. Wat de evolutie van de portefeuille betreft, merken we naast de verwerving van Papeteries de Genval (winkelcentrum) en een Carrefour Market in Anderlecht nog het einde van de uitbreidingswerkzaamheden op van een winkel in Jambes, verhuurd aan Action. Voor het boekjaar 2017-18 gaat Ascencio uit van een vrijwel stabiel dividend. Wij schroeven onze winstramingen lichtjes terug tot 4,20 EUR voor dit boekjaar en 4,30 en 4,35 EUR voor de 2 volgende. We tippen op nettodividenden van 2,35, 2,38 en 2,42 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 58,11 EUR

  Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (62,2%, hoofdzakelijk in Wallonië), in Frankrijk (33,1%) en in Spanje (Catalonië 4,7%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Het dividend van Ascencio zal mogelijks worden opgetrokken 11 maanden geleden - dinsdag 27 juni 2017
  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde is erg redelijk en het dividendrendement (3,9% netto) fraai.

  Mocht de pay-out worden opgetrokken, dan zou het dividend nog aantrekkelijker zijn.
  KOPEN.

  De halfjaarresultaten (sluiting boekjaar op 30/9) waren over het algemeen vrij goed. De huurinkomsten klommen met 7,1% en de winst per aandeel kwam uit op 2,04 EUR t.o.v. 1,95 EUR het jaar voordien. Die stijging was te danken aan een indexatie van de huren (+1,9% bij gelijkblijvende portefeuille), een daling van de gemiddelde rentelast op de schulden en de verwerving van de site "Les Papeteries de Genval" (winkelcentrum) op 22 december. Op 31 maart lag de schuldgraad op 43,7% en de bezettingsgraad op 98,1% (lichte stijging t.o.v. 31/12). Voor dit boekjaar handhaven we onze winstraming op 4,20 EUR per aandeel. Tenzij de schuldgraad toeneemt door overnames, verwachten we voor de volgende 2 boekjaren een lichte stijging tot 4,28 en 4,32 EUR. De GVV mikt voor dit boekjaar nog steeds op een minstens gelijkblijvend dividend. Wij zijn iets optimistischer en verwachten een nettodividend van 2,35 EUR (+0,6% ondanks de hoger roerende voorheffing). Dit stemt overeen met een pay-out van amper 80% en laat dus nog voldoende ruimte om het dividend te laten groeien: we tippen op 2,38 EUR voor 2017-18 en 2,41 EUR voor 2018-19.

  Koers op het moment van de analyse: 59,75 EUR

  Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (50,5% in Wallonië, 9,1% in Vlaanderen en 2,5% in Brussel), in Frankrijk (33,2%) en in Spanje (4,7%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Laatste nieuws betreffende GVV's 1 jaar geleden - vrijdag 23 december 2016
  Aedifica, Ascencio, Qrf en Cofinimmo hebben informatie gepubliceerd.
  Aedifica
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in residentiëel vastgoed kondigde nog maar eens de overname aan van een zorgresidentie, ditmaal in Nederland (bij Utrecht) en inmiddels al de 100ste site van huisvesting voor senioren.

  Ascencio
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die investeert in commercieel vastgoed heeft een vorig jaar geopend winkelcentrum met parking in Genval overgenomen. De transactie wordt met schulden gefinancierd waardoor de schuldgraad tot zo’n 45 % klimt. De overname zal onmiddellijk tot de winst bijdragen en doet de portefeuille met zo’n 5 % aangroeien.

  Cofinimmo
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zet haar groei in zorgvastgoed voort met de verwerving van een woonzorgcentrum in Duitsland (Brühl) van twee eerste lijnszorgcentra in Nederland (Tilburg en Uithoorn).

  Qrf
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap gespecialiseerde in winkelpanden in binnensteden breidde haar portefeuille verder uit met de aankoop van twee winkels in Antwerpen. De betaling gebeurt aan de hand van nieuw uitgegeven Qrf-aandelen. Dankzij deze transactie overschrijdt de vastgoedportefeuille nu de kaap van 250 miljoen euro.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ascencio: nieuwe overnames in het verschiet? 1 jaar geleden - woensdag 30 november 2016
  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (49,97 EUR) valt met 27 % nog erg goed mee, terwijl het dividendrendement toch een fraaie 3,7 % netto bedraagt. Bovendien biedt de vrij beperkte schuldgraad nog toekomstig groeipotentieel.

  KOPEN. 

  De winst van het op 30/09 afgesloten boekjaar kwam uit op 3,93 EUR per aandeel en bleef daarmee lichtjes onder onze verwachting van 4 EUR. Het brutodividend wordt, zoals wij verwachtten, opgetrokken tot 3,20 EUR, waarvan in december 3 EUR (2,19 EUR netto) als voorschot wordt uitbetaald in cash of nieuwe aandelen (kies aandelen). Het slotdividend (in cash) van 0,14 EUR netto (30 % voorheffing) volgt in februari. Het voorbije boekjaar groeide de waarde van de portefeuille aan met 9,8 % en de huurinkomsten met 7,9 %. Zonder overnames (o.a. in Frankrijk en Spanje) en desinvesteringen nam de portefeuillewaarde nog met 3 % toe. Wel daalden de huurinkomsten met 0,2 %. De bezettingsgraad (98,6 %) en schuldgraad (42,7 %) stegen lichtjes. Zonder nieuwe overnames verwacht Ascencio dit boekjaar 2,5 % hogere huurinkomsten en mikt het op een stabiel brutodividend. Maar gezien de relatief lage schuldgraad zijn o.i. nieuwe aanwinsten waarschijnlijk. Wij tippen voor dit en de volgende 2 boekjaren op een winst per aandeel van 4,13, 4,18 en 4,20 EUR en op nettodividenden van 2,31, 2,35 en 2,37 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 63,48 EUR

  Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (62,2 %: 50 % in Wallonië, 9 % in Vlaanderen en 3 % in Brussel), in Frankrijk (33,0 %) en in Spanje (4,8 %).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 62,44 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 49,50 EUR
ISIN-code BE0003856730
Beurs Brussel
Beta 0,42
Aantal bestaande aandelen 6.595.984
Volatiliteit 10,43 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,34 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 153
Website www.ascencio.be

Prestaties (in euro)

Ascencio Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -2,67 % -0,49 % 2,99 %
Rendement 6 maanden -8,00 % -3,55 % 3,71 %
Rendement 1 jaar -9,05 % -5,49 % 6,62 %
Rendement 5 jaar 3,43 % 6,07 % 10,00 %

Sleutelcijfers per GVV

2017-18(e) 2015-16 2016-17
Dividend (EUR) 2,35 2,33 2,31
Courante winst (EUR) 4,20 3,93 4,04
Intrinsieke waarde 51,62 EUR
Schuldgraad 41,20 %
Bezettingsgraad 97,20 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,60 %
Verwacht rendement op lange termijn 7,02 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde -1,20 %