Ascencio BE0003856730

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,83 EUR 22/11/2017 17:35:00 Brussel
0,02 EUR (0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
57,5500 63,4900  52 weken min max
4,06 % Dividendrendement
53,29 EUR Intrinsieke waarde
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Het dividend van Ascencio zal mogelijks worden opgetrokken 5 maanden geleden - dinsdag 27 juni 2017
  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde is erg redelijk en het dividendrendement (3,9% netto) fraai.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Laatste nieuws betreffende GVV's 11 maanden geleden - vrijdag 23 december 2016
  Aedifica, Ascencio, Qrf en Cofinimmo hebben informatie gepubliceerd.
  Aedifica
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in residentiëel vastgoed kondigde nog maar eens de overname aan van een zorgresidentie, ditmaal in Nederland (bij Utrecht) en inmiddels al de 100ste site van huisvesting voor senioren.

  Ascencio
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die investeert in commercieel vastgoed heeft een vorig jaar geopend winkelcentrum met parking in Genval overgenomen. De transactie wordt met schulden gefinancierd waardoor de schuldgraad tot zo’n 45 % klimt. De overname zal onmiddellijk tot de winst bijdragen en doet de portefeuille met zo’n 5 % aangroeien.

  Cofinimmo
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zet haar groei in zorgvastgoed voort met de verwerving van een woonzorgcentrum in Duitsland (Brühl) van twee eerste lijnszorgcentra in Nederland (Tilburg en Uithoorn).

  Qrf
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap gespecialiseerde in winkelpanden in binnensteden breidde haar portefeuille verder uit met de aankoop van twee winkels in Antwerpen. De betaling gebeurt aan de hand van nieuw uitgegeven Qrf-aandelen. Dankzij deze transactie overschrijdt de vastgoedportefeuille nu de kaap van 250 miljoen euro.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ascencio: nieuwe overnames in het verschiet? 1 jaar geleden - woensdag 30 november 2016
  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (49,97 EUR) valt met 27 % nog erg goed mee, terwijl het dividendrendement toch een fraaie 3,7 % netto bedraagt. Bovendien biedt de vrij beperkte schuldgraad nog toekomstig groeipotentieel.

  KOPEN. 

  De winst van het op 30/09 afgesloten boekjaar kwam uit op 3,93 EUR per aandeel en bleef daarmee lichtjes onder onze verwachting van 4 EUR. Het brutodividend wordt, zoals wij verwachtten, opgetrokken tot 3,20 EUR, waarvan in december 3 EUR (2,19 EUR netto) als voorschot wordt uitbetaald in cash of nieuwe aandelen (kies aandelen). Het slotdividend (in cash) van 0,14 EUR netto (30 % voorheffing) volgt in februari. Het voorbije boekjaar groeide de waarde van de portefeuille aan met 9,8 % en de huurinkomsten met 7,9 %. Zonder overnames (o.a. in Frankrijk en Spanje) en desinvesteringen nam de portefeuillewaarde nog met 3 % toe. Wel daalden de huurinkomsten met 0,2 %. De bezettingsgraad (98,6 %) en schuldgraad (42,7 %) stegen lichtjes. Zonder nieuwe overnames verwacht Ascencio dit boekjaar 2,5 % hogere huurinkomsten en mikt het op een stabiel brutodividend. Maar gezien de relatief lage schuldgraad zijn o.i. nieuwe aanwinsten waarschijnlijk. Wij tippen voor dit en de volgende 2 boekjaren op een winst per aandeel van 4,13, 4,18 en 4,20 EUR en op nettodividenden van 2,31, 2,35 en 2,37 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 63,48 EUR

  Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (62,2 %: 50 % in Wallonië, 9 % in Vlaanderen en 3 % in Brussel), in Frankrijk (33,0 %) en in Spanje (4,8 %).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ascencio biedt een keuzedividend 1 jaar geleden - dinsdag 29 november 2016

  De beursgenoteerde vastgoedvennootschap Ascencio actief in commercieel vastgoed, keert in december een tussentijds dividend uit in de vorm van een keuzedividend. Zo wil het de geplande verhoging van de roerende voorheffing van 27 naar 30% te snel af zijn.

  Modaliteiten

  Over het op 30 september afgesloten boekjaar 2015-2016 boekte Ascencio een winst per aandeel van 3,93 EUR, (wij tipten op 4 EUR). Het brutodividend klimt zoals verwacht naar 3,20 EUR.  En Ascencio keert een interimdividend uit van 3 EUR (2,19 EUR na 27% roerende voorheffing). Aandeelhouders kunnen tussen 1 en 13 december meedelen of ze een uitbetaling in nieuwe aandelen, in contanten, of een combinatie van beide opties willen. Wie nieuwe aandelen wenst, kan 26 coupons nr. 13 inruilen voor één nieuw aandeel Ascencio. Op 1 december zal het aandeel ‘ex-coupon’ gaan en wordt coupon nr. 13 geknipt. De uitgifteprijs bedraagt 56,94 EUR en biedt een korting van 4,8% (op basis van de koers op 24 november, gecorrigeerd met de dividendcoupons). De uitbetaling en de levering van de nieuwe aandelen gebeurt vanaf 19 december.

   

  Kies voor een uitkering in aandelen

  Ascencio biedt mooie vooruitzichten (hogere winsten en dividenden). Met een fraai dividendrendement van 3,7% netto en een beperkte premie (van 26%) t.o.v. de intrinsieke waarde (49,97 EUR), is het aandeel koopwaardig. Opteer voor extra aandelen Ascencio. Hou er rekening mee dat op 1 december coupon nr.14 eveneens zal worden onthecht. Deze zal vervolgens worden betaald in de loop van februari 2017 en geeft recht op een slotdividend van 0,20 EUR bruto of 0,14 EUR netto (na roerende voorheffing van 30%).

   

  Koers op het moment van de analyse: 63,15 EUR

   

  Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (62,2 %: 50 % in Wallonië, 9 % in Vlaanderen en 3 % in Brussel), in Frankrijk (33,0 %) en in Spanje (4,8 %).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Ascencio: advieswijziging 1 jaar geleden - vrijdag 24 juni 2016

  Terwijl de premie t.o.v. de intrinsieke waarde (48,18 EUR) met 26,8 % nog vrij redelijk is, bedraagt het dividendrendement, ondanks een erg lage payoutratio, toch een fraaie 3,8 % netto.

  De GVV biedt uitzicht op hogere winsten en dividenden.
  KOPEN.

   

  De halfjaarwinst (sluiting boekjaar op 30/09) kwam uit op 1,95 EUR per aandeel t.o.v. 1,72 EUR een jaar eerder. Ondanks nieuwe aanwinsten in Frankrijk (3 supermarkten in 12/2015) en Spanje (3 winkels in retailparken in Madrid, Barcelona, Valencia in 03/2016) lag de winst in het 2e kwartaal iets lager dan in het 1e kwartaal. Dit was echter het gevolg van een boekhoudkundige wijziging, waarbij jaarlijkse lasten en belastingen dit kwartaal werden opgetekend. De waarde van de portefeuille nam op 6 maanden tijd met 10,9 % toe (zonder overnames: 2,7 %). De bezettingsgraad lag op 31/03 op 98,2 % en de schuldgraad op 44,4 %. Dat geeft de vastgoedvennootschap nog een zeker potentieel om de winst te laten groeien. Wij verhogen onze winstraming voor het huidig boekjaar van 4 naar 4,04 EUR (t.o.v. 3,71 EUR in 2014-15). Voor de volgende twee boekjaren tippen we op respectievelijk 4,16 en 4,20 EUR. Ascencio rekent voor februari 2017 nog steeds op een nettodividend van ongeveer 2,26 EUR. Wij hopen, gezien wettelijk minstens 80 % van de winst moet worden uitgekeerd, weliswaar op iets meer (±2,34 EUR).

   

  Koers op het moment van de analyse : 61,10 EUR

   

  Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (62,2 %: 50 % in Wallonië, 9 % in Vlaanderen en 3 % in Brussel), in Frankrijk (33,0 %) en in Spanje (4,8 %).

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 63,49 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 57,55 EUR
ISIN-code BE0003856730
Beurs Brussel
Beta 0,42
Aantal bestaande aandelen 6.497.594
Volatiliteit 10,43 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,38 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 181
Website www.ascencio.be

Prestaties (in euro)

Ascencio Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -7,42 % 2,41 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -2,18 % -2,93 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -3,78 % 9,32 % 8,45 %
Rendement 5 jaar 8,21 % 8,59 % 12,00 %

Sleutelcijfers per GVV

2017-18(e) 2015-16 2016-17(e)
Dividend (EUR) 2,38 2,33 2,35
Courante winst (EUR) 4,30 3,93 4,20
Intrinsieke waarde 53,29 EUR
Schuldgraad 42,80 %
Bezettingsgraad 98,20 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,06 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,62 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 8,48 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden