Qrf

BE0974272040
17,50 EUR 21/10/2019 00:00:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
12,9500 17,8000  52 weken min max
3,15 % Dividendrendement
17,89 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Qrf: een nieuwe start? 6 maanden geleden - vrijdag 12 april 2019
  De vooruitzichten zijn niet erg veelbelovend…
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De formele kapitaalvermindering van Qrf is goedgekeurd 9 maanden geleden - maandag 14 januari 2019
  Het probleem met H&M blijft bestaan.

  Het aandeel is duur.
  VERKOPEN.

  De buitengewone algemene vergadering van 9/1 kondigde de formele kapitaalvermindering (louter boekhoudkundige ingreep) goed. Dat maakt enerzijds de weg vrij voor de inbreng van 9 winkelpanden (tegen uitgifte van nieuwe aandelen) door de familie Vanmoerkerke en anderzijds voor de uitkering van een dividend (over 2018). Het blijft echter nog wachten op een beslissing van de vrederechter over de geëiste neerwaartse huurherziening door de belangrijkste huurder H&M.

  Koers op het moment van de analyse: 14,85 EUR

  Qrf is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die voornamelijk in Belgisch commercieel binnenstedelijk vastgoed (88% van de portefeuille) investeert. België is goed voor 90% van de portefeuille en Nederland voor 10%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Qrf: veel onzekerheden op korte termijn 10 maanden geleden - donderdag 20 december 2018
  De familie Vanmoerkerke wil nu zelf het tij keren. 

  De koers van de vastgoedvennootschap kelderde door onzekerheid rond de uitkering (en de hoogte van) het dividend, en door onenigheid met hoofdhuurder H&M (en waardeverminderingen daardoor). Blijf in afwachting van meer duidelijkheid aan de zijlijn.
  VERKOPEN.

  Om wettelijk nog een dividend te mogen uitkeren, moet de buitengewone algemene vergadering van 9/1 (op 18/12 aanwezigheidsquorum niet bereikt) een formele kapitaalvermindering goedkeuren. Dat is een noodzakelijke maar louter boekhoudkundige ingreep waarbij het eigen vermogen (en dus de waarde voor de aandeelhouders) onaangetast blijft. Erna kunnen dan nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de inbreng van 9 goed gelegen handelspanden in Antwerpen en Oostende door de familie Vanmoerkerke, die zo haar belang van 9,5 naar 28,3% optrekt. Omdat dit gebeurt tegen een prijs onder de intrinsieke waarde, zal die met ±1,40 EUR dalen (tot ±21,30 EUR), wat nadelig is voor de bestaande aandeelhouders. Wel daalt de schuldgraad van 53,8 naar ±48,4%. De CEO zal vertrekken en de familie neemt het beheer zelf in handen, wat ±15% kostenbesparingen moet opleveren. Ook moet de rechter nog beslissen over de door H&M (16,5% van huurgelden) geëiste huurverlaging, die tot extra waardeverminderingen op de portefeuille kan leiden.

  Koers op het moment van de analyse: 14,45 EUR

  Qrf is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die voornamelijk in Belgisch commercieel binnenstedelijk vastgoed (88% van de portefeuille) investeert. België is goed voor 90% van de portefeuille en Nederland voor 10%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De familie Vanmoerkerke wil haar belang in Qrf optrekken 10 maanden geleden - vrijdag 14 december 2018
  Ook wil ze de touwtjes van de GVV in handen nemen.

  Het aandeel Qrf blijft duur.
  VERKOPEN.

  De familie Vanmoerkerke wil 9 handelspanden in Antwerpen en Oostende inbrengen bij Qrf en daarmee zijn belang van 9,5% naar 28,3% in de GVV optrekken (betaling in nieuwe aandelen). Ook wil de familie zelf de touwtjes bij de fel geplaagde vastgoedvennootschap in handen nemen en zal de CEO vertrekken. Door de transactie zal de schuldgraad dalen van 53,8% naar 48,4%, maar ook de intrinsieke waarde per aandeel, wat minder goed nieuws is voor de bestaande aandeelhouders. Om de operatie te laten doorgaan moet er eerst nog wel op een buitengewone algemene vergadering een aantal boekhoudtechnische zaken worden goedgekeurd (op 18/12, of indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt op 9/1).

  Koers op het moment van de analyse: 13,55 EUR

  Qrf is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die voornamelijk in Belgisch commercieel binnenstedelijk vastgoed (88% van de portefeuille) investeert. België is goed voor 90% van de portefeuille en Nederland voor 10%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Qrf zit in een negatieve spiraal! 1 jaar geleden - maandag 27 augustus 2018
  We wijzigen ons advies.

  Qrf is goedkoop gewaardeerd (korting van 20% t.o.v. intrinsieke waarde van 22,38 EUR). Ook heeft de GVV heeft kwaliteitsvolle panden in portefeuille. Maar de halfjaarcijfers waren niet schitterend (wel conform de verwachtingen). De vooruitzichten en de aangekondigde onzekerheden over het dividend voorspellen bovendien sombere dagen. Qrf dreigt te verzinken in een negatieve spiraal. Tenzij het risico u niet afschrikt,
  VERKOPEN.

  In de 1e jaarhelft daalde de winst per aandeel met 0,6% tot 0,76 EUR. De bezettingsgraad zakte van 97,5% op 31/12 tot 95,7% op 30/6, vooral door het vertrek van H&M in Sint-Niklaas (1,3% van de huren). De waarde van de portefeuille daalde in 6 maanden met 1,9% door waardeverminderingen op 3 panden verhuurd aan H&M (grootste huurder, 16,5% van de huurinkomsten). Verder eist H&M voor 2 panden (9,4% van de huren) fors lagere huren (via vrederechter). De schuldgraad liep verder op en botst stilaan tegen zijn limiet. Bijgevolg zal de GVV een paar niet-strategische panden verkopen. We verhogen het risico van 2 naar 3. Qrf verwacht voor 2018 een winst per aandeel van 1,45 à 1,55 EUR t.o.v. 1,62 EUR in 2017. We verlagen onze schatting van 1,6 naar 1,5 EUR. Om boekhoudkundige redenen valt echter te vrezen voor het bedrag van het dividend, dat in grote mate zal afhangen van de vastgoedexperten (bepaling waarde activa).

  Koers op het moment van de analyse: 17,85 EUR

  Qrf is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die voornamelijk in Belgisch commercieel binnenstedelijk vastgoed (88% van de portefeuille) investeert. België is goed voor 90% van de portefeuille en Nederland voor 10%.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 17,80 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 12,95 EUR
ISIN-code BE0974272040
Beurs Brussel
Beta 0,30
Aantal bestaande aandelen 5.665.820
Volatiliteit 12,27 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,10 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 75
Website investor.qrf.be

Prestaties (in euro)

Qrf Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 18,67 % 3,27 % 9,05 %
Rendement 6 maanden 24,31 % -1,02 % 16,70 %
Rendement 1 jaar 15,76 % 4,38 % 34,27 %
Rendement 5 jaar -3,05 % 2,62 % 14,68 %

Sleutelcijfers per GVV

2017 2018 2019(e)
Dividend (EUR) 0,95 0,56 0,56
Courante winst (EUR) 1,62 1,52 1,25
Intrinsieke waarde 17,89 EUR
Schuldgraad 55,70 %
Bezettingsgraad 94,66 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 3,15 %
Verwacht rendement op lange termijn 5,50 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde -0,50 %
;