Federale - Vita Invest Dynamic

Dit financiële product volgen wij niet meer op. 

Artikels

 • Analyse
  Vita Invest Dynamic van Federale: interessant? 2 jaar geleden - woensdag 29 augustus 2018
  We zetten de specifieke kenmerken van deze spaarverzekering voor u op een rijtje.

  Met een rendement van 2% over 2017 behoort Vita Invest Dynamic tot de beste spaarverzekeringen op de markt. Het is één van onze favorieten naast het Waarborgfonds van Afer Europe+ en Integrale 786. Bij die laatste twee worden enkel nog stortingen aanvaard in bestaande contracten. Hebt u er nog geen contract lopen, dan is Vita Invest Dynamic voor u de beste keuze. Ontdek hier hoe u op deze spaarverzekering intekent.

  Looptijd

  Vita Invest Dynamic heeft een looptijd van 25 jaar. Stel dat u op 31/08/2018 uw eerste storing doet, dan loopt uw contract af op 31/08/2043. Schrik niet, want dat wil niet zeggen dat u verplicht bent uw centen zo lang vast te zetten. U kunt namelijk op elk moment uitstappen.

  Minimumstortingen

  De eerste storting moet minimum 2500 euro bedragen. Bijstorten kan vanaf 500 euro. Net als bij elke andere spaarverzekering moet u op elke premiestorting een verzekeringstaks van 2% betalen.

  Instapkosten

  Er worden geen instapkosten aangerekend.

  Beheerkosten

  De jaarlijkse beheerkost bedraagt 0,30%. De rendementen die op onze website zijn gepubliceerd, houden daar rekening mee.

  Uitstapkosten

  Er kunnen uitstapkosten worden aangerekend naargelang het moment waarop u uitstapt. Die schommelen tussen 0 en 3%. Zo betaalt u geen uitstapkosten wanneer u het contract stopzet op de datum dat het contract 8 jaar loopt. Stapt u daarentegen vroeger uit, wat we u afraden omwille van de ongunstige fiscale behandeling en de uitstapkosten, dan kunnen de uitstapkosten oplopen tot 3%. Zo betaalt u 1% in het 7e jaar, 2% in het 6e jaar en 3% in alle voorgaande jaren.

  Er zijn ook een aantal uitzonderlijke gevallen waarbij u geen uitstapkosten hoeft te betalen:
  – wanneer u de gelden nodig hebt voor de bouw of aankoop van een onroerend goed in België
  – wanneer u minder dan 10% van het uitstaande kapitaal opvraagt, op voorwaarde dat dit beperkt is tot één keer per jaar en het minimum 500 euro betreft.

  Rendement

  De gewaarborgde rentevoet bedraagt momenteel 0%. Op die manier kan Federale het kapitaal dynamischer beleggen. De gewaarborgde rentevoet kan worden aangevuld met een winstdeelname (aanvullende rentevoet), die niet verplicht is en varieert volgens de resultaten van de verzekeraar.

  De winstdeelname is hier bepalend voor het rendement. Sinds de lancering in 2015 heeft Federale jaarlijks een aardige winstdeelname uitgekeerd waardoor deze al een tijdje ons vertrouwen geniet.

  Deel dit artikel

 • Nieuws
  Hoe intekenen op Vita Invest Dynamic van het bedrijf Federale? 3 jaar geleden - woensdag 19 juli 2017
  Deze spaarverzekering is het ideale groeihormoon voor uw spaarcenten op lange termijn.

  Vita Invest Dynamic, tevens een van onze favoriete spaarverzekeringen, zette in 2016 een prestatie van 2,10% neer waarmee ze zich resoluut tussen de toppers op de markt plaatst. Maar welke stappen moet u volgen om op deze spaarverzekering in te tekenen?

   

  Een kantoor zoeken

  Bij Federale kunt u niet intekenen op een onlinespaarverzekering. Ofwel gaat u langs in een van de 30 kantoren verspreid over het land (u vindt hun adres op de website www.federale.be, onder de rubriek 'Contact'), ofwel vraagt u een adviseur om bij u thuis langs te komen.

   

  Uw risicoprofiel bepalen

  Tijdens het gesprek moet u een aantal vragen beantwoorden over uw beleggingservaring, uw houding tegenover risico’s en uw beleggingsdoelstellingen. Zodat Federale kan bepalen of een spaarverzekering wel geschikt is voor uw beleggersprofiel. In de praktijk zal de focus vooral liggen op de beleggingshorizon die idealiter minstens acht jaar bedraagt.

   

  Het intekenformulier

  – Eerst en vooral moet u uw persoonsgegevens invullen in het vakje 'Verzekeringnemer'. Met dat jargon wordt de persoon bedoeld die het contract sluit en die de premies betaalt. Eventueel kan ook een plaatsvervanger (bv. de echtgenote) worden vermeld wanneer de verzekeringnemer zou overlijden. Interessant als u wenst dat de langstlevende het contract naar eigen goeddunken kan blijven beheren.
  – Het vakje 'Kandidaat-verzekerde' duidt de persoon aan wiens overlijden, als het zich voordoet tijdens de looptijd van het contract, een einde maakt aan het contract. De verzekerde kan u zelf zijn of een persoon naar uw keuze. In hetgeen volgt, gaan we ervan uit dat u zelf de verzekerde bent.
  – U moet een begunstigde aanduiden 'bij leven' en 'bij overlijden'. Als u nog leeft aan het einde van het contract, zal de begunstigde 'bij leven' het kapitaal innen (u duidt zichzelf aan als begunstigde als u uw geld niet wilt overdragen tijdens uw leven). Als u daarentegen komt te overlijden tijdens de looptijd van het contract, wordt het contract stopgezet en zal het geld aan de begunstigde 'bij overlijden' worden gestort: uw echtgenoot/echtgenote, uw kinderen of elke andere persoon naar uw keuze. Vraag advies.
  – U moet ook het bedrag van uw eerste storting opgeven (minstens 2 500 euro), wetende dat aanvullende stortingen later nog mogelijk zijn (minstens 500 euro). Periodieke stortingen zijn echter niet mogelijk.
  – Tot slot moet u opgeven of u wilt intekenen op een overlijdensdekking. Hierbij wordt 130 % van het kapitaal uitgekeerd bij overlijden. De kostprijs voor die verzekering is tamelijk hoog (tot u 52 bent, zal uw rendement per jaar met 0,20 % worden verminderd waarna het tarief toeneemt om uit te komen op 0,96 % per jaar op uw zeventigste). Maar als u erop intekent, betaalt u geen roerende voorheffing (veel duurder) die normaal gezien wordt ingehouden als u geld opneemt tijdens de eerste acht jaar van het contract. Als u echter niet van plan bent om uit uw contract te stappen in de eerste acht jaar – wat we u sterk aanraden, dan verliest deze verzekering al haar voordeel.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Verzekeraar Federale maakte bekend welke rendementen zijn spaarverzekeringen in 2016 hebben behaald 4 jaar geleden - dinsdag 28 februari 2017
  Vita Invest.2 en Vita Invest Dynamic lieten een rendement optekenen van respectievelijk 1,70% en 2,40%

  Vita Invest.2 liet in 2016 een rendement optekenen van 1,70%

  Stortingen uit het verleden die nog genieten van een hogere gewaarborgde rentevoet (2%, 2,25%, 2,50% of 2,75%) kregen die gewaarborgde rente, zonder winstdeelname erbovenop. Momenteel is de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen0,50%. We geven de voorkeur aan Vita Invest Dynamic, de andere spaarverzekering die Federale eveneens commercialiseert en die betere rendementsvooruitzichten biedt (zie hierna).

  Vita Invest Dynamic liet in 2016 een rendement optekenen van 2,40%

  Opgelet: daarvan moet u wel nog de 0,30% beheerkosten op jaarbasis aftrekken, waardoor er uiteindelijk 2,10% overblijft. Deze spaarverzekering biedt dan ook één van de interessantste rendementen op de markt en behoort dus nog altijd tot onze favorieten.

  De gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen bedraagt bij dit product 0% (enkel het kapitaal en de verworven intresten zijn gewaarborgd), maar Federale heeft al meermaals aangetoond dat het in staat is om een mooie winstdeelname toe te kennen.

  De verzekeraar rekent voor dit product geen instapkosten aan. Net zoals bij alle spaarverzekeringen bent u wel een taks van 2% verschuldigd aan Vadertje Staat op elke nieuwe storting.

  In principe zijn er ook uitstapkosten, tenzij u wacht tot uw contract 8 jaar oud is. Dit product is dan ook uitsluitend geschikt als uw beleggingshorizon minstens 8 jaar bedraagt. Zo ontsnapt u meteen ook aan de belasting van uw intresten (30% roerende voorheffing).

   

  Deel dit artikel