Nieuws

Beleggen in een obligatiefonds of in een individuele obligatie?

2 maanden geleden - donderdag 16 mei 2019
Eens u de vijf grote verschillen kent, kunt u zelf makkelijker uitmaken welke van die twee beter bij u zou passen.
Beleggen in een obligatiefonds of in een individuele obligatie?

Beleggen in een obligatiefonds of in een individuele obligatie?

Zowel beleggen in obligatiefondsen als in individuele obligaties heeft specifieke voor- en nadelen. Idealiter zou u ter diversificatie een basis kunnen leggen van obligatiefondsen in uw portefeuille. U kunt die dan aanvullen met individuele obligaties. Op die manier krijgt u een interessante combinatie. Beperk echter uw blootstelling aan eenzelfde emittent tot maximaal 5% van uw portefeuille.
Voor de keuze van munten en van fondsen, raadpleeg onze strategie.
 

Vijf verschillen

Spreiding
Door een deelbewijs van een obligatiefonds te kopen, wordt u gelijk mede-eigenaar van een breed gespreide obligatieportefeuille. We spreken dan van tientallen tot honderden individuele obligaties van verschillende emittenten, met verschillende looptijden en soms zelfs in diverse munten. Het fonds Fidelity US High Yield A EUR bv. geeft u toegang tot 486 verschillende obligaties. Als de emittent van een van die in de problemen komt, blijft de schade beperkt door de goede diversificatie.

Stort u zich liever op individuele obligaties, dan is het hebben van minstens 20 obligaties van verschillende emittenten het absolute minimum om enigszins voldoende gediversifieerd te zijn. Een spreiding evenaren als dat van een obligatiefonds zal meestal niet financieel haalbaar zijn vanwege de zeer grote inleg om dat te verwezenlijken. Door de minder goede spreiding zal het faillissement van een emittent een zwaardere impact hebben. De obligatie in dollar Apple USD 2.1% 12/09/2022 van de financieel zeer solide Amerikaanse techreus Apple is met een rendement van 1,7% netto een van de vele individuele obligaties die u kunt kopen.

Inkomsten
Obligatiefondsen keren geen dividenden uit als het kapitalisatiefondsen zijn. Zijn het daarentegen distributiefondsen, dan worden er in principe dividenden uitgekeerd. Die zijn nooit gegarandeerd. De hoogte van dat dividend kan variëren volgens de inkomstenstroom uit de obligatieportefeuille en volgens de fondsbeheerder die kan kiezen om alle inkomsten of slechts een deel uit te keren. De betalingsfrequentie (per kwartaal, jaarlijks, …) is eveneens fondsspecifiek. Zo keert het internationale beleggingsfonds PIMCO GIS Income E Class USD Dis maandelijks én al jaren een stabiel dividend uit van 0,04 USD. Het fonds Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR integendeel keert jaarlijks een veranderlijk dividend uit. Tussen 2015 en 2017 was er zelfs geen dividend. 

Een individuele obligatie levert een vaste coupon op, wat een stabiele inkomstenstroom garandeert. Dat is wel als de emittent geen betalingsproblemen kent. Met de obligatie in dollar AbbVie USD 2.85% 14/5/2023 van de Amerikaanse farmareus krijgt u elk halfjaar een coupon uitgekeerd van 2% netto (jaarbasis). Niet meer en niet minder.

Eindvervaldag
Obligatiefondsen hebben geen eindvervaldag. Bovendien worden de obligaties in de portefeuille zelden aangehouden tot ze op vervaldag komen aangezien elke fondsbeheerder regelmatig de portefeuille herschikt om in te spelen op de marktbewegingen. 

Beleggen in een individuele obligatie biedt u wel het voordeel dat u weet wanneer uw belegging komt te vervallen. Opnieuw: zolang de emittent op dat moment nog in staat is om de nominale waarde terug te betalen, vermeerderd met de laatste coupon. Zo komt de obligatie in Noorse kroon Citigroup NOK 3.5% 19/08/2024 van de Amerikaanse bank op 19 augustus 2024 op eindvervaldag. Die dag krijgt de belegger de nominale waarde van 10 000 NOK (equivalent van +/-1000 EUR) per coupure terugbetaald.

Kapitaalbescherming
Obligatiefondsen bieden op geen enkel moment kapitaalbescherming. De netto intrinsieke waarde van het fonds evolueert volgens de obligatiemarkten. Stijgen de rentevoeten, dan dalen de obligatieprijzen en vice versa. Omdat de netto intrinsieke waarde gebaseerd is op de marktwaarde van de obligaties in de portefeuille, kan die dus schommelen. Uw initiële belegging kan dus meer waard worden, maar evengoed op sommige momenten minder waard worden. 

Dat is anders als u voor een individuele obligatie kiest. Op eindvervaldag wordt 100% van de nominale waarde terugbetaald. De koers van de obligatie mag dan wel in de tussentijd sterk fluctueren … zolang u niet verkoopt en de eindvervaldag afwacht, is een eventueel verlies enkel een verlies op papier, in de munt van uitgifte uiteraard.

Rendement
Bij obligatiefondsen ontbreekt het aan een vervaldag. Het is daarom onmogelijk om op voorhand het eindrendement te kennen. Het fonds Nordea 1 – Norwegian Bond AP NOK  belegt in obligaties in Noorse kroon. Die bieden gemiddelde een coupon van 2,2% bruto. Als u vandaag het fonds zou kopen, dan is dat niet de enige factor die uw rendement zal bepalen. Ook een stijging of daling van het fonds zal het eindrendement mee beïnvloeden.

In het geval van individuele obligaties is het wel mogelijk om het rendement op voorhand te weten. Neem nu de obligatie van de Amerikaanse afvalverwerker Waste Management USD 2.4% 15/05/2023. Die biedt een coupon van 1,7% netto en kan momenteel worden gekocht tegen 98% van de nominale waarde. In de veronderstelling dat u ze zou kopen en vervolgens zou aanhouden tot 15 mei 2023, zet u jaarlijks een nettorendement van 1,9% neer, in dollar.

Een uitgemaakte strijd?

Met een obligatie weet u op voorhand wat uw rendement zal zijn en voor sommige beleggers is de kapitaalbescherming op eindvervaldag een dik pluspunt. Dat laatste klopt zolang de emittent in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Heb daarom aandacht voor de kredietrating van de obligatie die een eerste indicatie geeft van de kwaliteit van de emittent. Om het emittentrisico te beperken, is wel een groot kapitaal vereist zodat u een voldoende aantal obligaties van diverse emittenten kunt kopen.

Met een obligatiefonds ontbreekt het voordeel dat het rendement op voorhand gekend is en dat er geen sprake is van kapitaalbescherming. Er is echter wel een sterk voordeel, namelijk dat u al vanaf enkele euro’s een obligatiefonds kunt kopen dat u meteen voldoende spreiding biedt. Een voordeel dat niet zomaar mag worden vergeten. 

Deel dit artikel