Nieuws

In 2018 vielen de pensioenspaarfondsen met gemiddeld 8% terug!

6 maanden geleden - woensdag 23 januari 2019
Door de daling van de beurzen in 2018 gingen de resultaten van de pensioenspaarfondsen er eveneens op achteruit.
In 2018 vielen de pensioenspaarfondsen met gemiddeld 8% terug!

In 2018 vielen de pensioenspaarfondsen met gemiddeld 8% terug!

De aandelen uit de eurozone vielen gemiddeld met 11,9% terug en alle 19 pensioenspaarfondsen die in ons land zijn erkend, gingen er in 2018 eveneens op achteruit. Het ‘hoogste’ rendement vonden we niet toevallig terug bij een defensief pensioenspaarfonds. Argenta Pensioenspaarfonds Defensive kon de schade beperken tot 4,3%. Het slechtst presterende pensioenspaarfonds in 2018 was VDK Pension Fund met een verlies van 10,6%. U vindt alle cijfers met betrekking tot pensioenspaarfondsen via onze selector.

Drie risicoprofielen

Onze Belgische pensioenspaarfondsen zijn alle gemengde fondsen. Dat wil zeggen dat hun portefeuilles zijn samengesteld uit aandelen én uit obligaties. Die samenstelling verschilt per fonds en is bepalend voor het risico en het rendement.

We kunnen de fondsen onderverdelen in drie categorieën: dynamisch, neutraal en defensief.
– De dynamische pensioenspaarfondsen beleggen het meeste in aandelen. Gemiddeld was dat 66% eind 2018. 
– De neutrale pensioenspaarfondsen zoeken naar een evenwicht tussen aandelen en obligaties in de portefeuille. Gemiddeld belegden ze voor 53% in aandelen eind vorig jaar. 
– De laatste categorie is die van de defensieve fondsen. U herkent ze aan de termen ‘defensive’, ‘low’, of ‘stability’ in hun fondsennaam. Dat soort fondsen belegt meer in obligaties (63% gemiddeld) dan in aandelen. 

Slechte jaren voor pensioenspaarfondsen zijn eerder uitzondering dan regel

De pensioenspaarfondsen zijn al op onze markt sinds 1987. Gemiddeld boekten de fondsen een winst van 6,4% per jaar. In de 32 jaar dat ze al bestaan, verloren ze in slechts tien gevallen terrein op jaarbasis. 2018 was daarbij het op twee na slechtste jaar:

2008 -24,0%
2002 -14,0%
2018 -8,0%
1990 -6,7%
2000 -5,6%
2011 -5,3%
2001 -4,1%
1987 -2,6%
1994 -2,5%
1999 -1,7%

Strenge regels

Het ene pensioenspaarfonds kan iets defensiever of risicovoller zijn dan het andere, maar de rendementen van de fondsen liggen op lange termijn vrij dicht bij elkaar. Dat komt door de strenge portefeuilleregels die ze moeten volgen. Enkel dan mag zo’n fonds als pensioenspaarfonds met belastingvoordeel worden erkend. Die regels vindt u in het prospectus van uw pensioenspaarfonds. 

De belangrijkste zijn:
– maximaal 75% van het fonds mag in aandelen zijn belegd en maximaal 75% in obligaties;
– maximaal 10% mag in cash zitten; 
– maximaal 20% van de portefeuille mag in een andere munt dan de euro worden belegd. Dat betekent dat de portefeuille vooral uit aandelen uit de eurozone en/of obligaties in euro zal bestaan;
– maximaal 30% van het aandelengedeelte mag worden belegd in aandelen met een beurskapitalisatie van drie miljard euro of minder. Dat resulteert in portefeuilles die vooral in grote bedrijven zullen beleggen.

Door al die regels krijgen we een soort eenheidsworst bij de pensioenspaarfondsen. Een beheerder die absoluut in Amerikaanse aandelen wil beleggen, zal dat maar in beperkte mate kunnen doen: maximaal 15% van de portefeuille (= 20% vreemde munt voor 75% aandelen). En dan kan hij niet meer in Britse of Japanse aandelen beleggen. Dat verlies aan flexibiliteit is heel jammer en een nadeel ten opzichte van de gewone gemengde fondsen. Gelukkig krijgt u bij pensioenpaarfondsen wel een belastingvoordeel.

25 of 30 euro per schijf van 100

Een voordeel dat niet te versmaden is natuurlijk. Elke 100 euro die u stort in uw pensioenspaarfonds levert u een belastingvermindering op van 25 euro of 30 euro, plus opcentiemen.

Welk bedrag precies zal afhangen van het systeem dat u kiest. Stort u maximaal 980 euro (in 2018: 960 euro), dan krijgt u een voordeel van 30% op uw storting. Dat is goed voor 294 euro per persoon. Stort u meer, dan kunt u dat doen tot 1 260 euro (in 2018: 1 230 euro). In dat geval beperkt het voordeel zich tot 25%. Goed voor 315 euro per persoon. 

Rendement gaat gepaard met risico

Het belastingcadeau van de overheid geeft een serieuze boost aan uw rendement. En daarenboven kunt u normaliter rekenen op het rendement van uw pensioenspaarfonds. Vorig jaar was dat niet het geval, maar dat is eerder uitzondering dan regel.

U hoeft dan ook niet te panikeren. In de tabellen hebben we de gemiddelde rendementen van elke categorie over een, drie, vijf, tien en twintig jaar opgesomd. Van tel zijn hier de langetermijnrendementen. Zo bracht een dynamisch pensioenspaarfonds de afgelopen tien jaar 6,2% per jaar op. 

VDK Pension Fund, het zwakst presterende fonds dikte nog altijd met 4,8% per jaar aan. Metropolitan-Rentastro Growth, het best presterende, met 7,8%. Een defensief fonds, met minder aandelen dus, leverde een gemiddeld rendement op van 4,4% per jaar over de laatste tien jaar. En dan houden we in al die cijfers nog geen rekening met het belastingvoordeel. 

Pensioenspaarverzekering in 2018?

Wilt u aan pensioensparen doen op een risicoloze manier, dan kunt u terecht bij de pensioenspaarverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan Top Rendement van AG Insurance. De rendementen van de pensioenspaarverzekeringen over 2018 zijn nog niet bekend. Daarvoor moet u nog enkele maanden wachten. Maar het is wel al zeker dat ze allemaal positief zullen zijn. 

Waarom? Dat soort product biedt immers een gegarandeerde rente (0% of hoger). Daarbovenop hebt u nog recht op een deelname in de winsten van uw verzekeraar. Het is dan ook nu al duidelijk dat de pensioenspaarverzekeringen voor het eerst sinds 2011 beter zullen boeren dan de pensioenspaarfondsen.

En hoe zit het met tak 44 in 2018?

U kunt ook aan pensioensparen doen via een zogenaamd tak 44-contract. Dat is een levensverzekering met een luik spaarverzekering (tak 21: kapitaalbescherming, vast en laag rendement) en een luik verzekeringsfonds (tak 23: risicovol, hoog potentieel rendement). 

Onze voorkeur gaat uit naar Plan for Life+ van Allianz. Binnen dat plan kunt u kiezen uit tal van compartimenten, maar wij raden er drie aan: Allianz Invest AI Strategic Neutral (defensieve strategie, -3,2% in 2018), Allianz Invest AI Strategic Balanced (neutrale strategie, -8,3%) en Allianz Invest AI Strategic Dynamic (dynamische strategie, -11,5%). 

Die fondsen zijn NIET gebonden aan de bovenvermelde portefeuilleregels die de bancaire pensioenspaarfondsen wel hoeven te volgen. Die flexibiliteit zal op termijn in het voordeel spelen van de verzekeringsfondsen. Ze kunnen immers meer in groeilanden of op Wall Street beleggen dan een klassiek pensioenspaarfonds.

En wat met AXA Pension Plan R Valor?

Naast het fiscale pensioensparen kunt u ook aan fiscaal langetermijnsparen doen. Dat kan bijvoorbeeld ook met de bovenvermelde Allianz-fondsen. Een topper in die categorie is ook AXA Pension Plan R Valor dat belegt in het gereputeerde flexibele gemengde fonds R-co Valor (90% in aandelen). Het verzekeringsproduct ging 14,9% lager vorig jaar door de grote weging in aandelen uit de groeilanden. Die negatieve prestatie is ook in dit geval uitzonderlijk. Op tien jaar tijd haalde het onderliggende fonds een rendement van 11,6% per jaar. Op twintig jaar is dat 10,1%. Het product blijft koopwaardig.

Deel dit artikel