Nieuws

Kies de juiste strategie voor uw pensioensparen!

9 maanden geleden - vrijdag 26 oktober 2018
Bankproduct of verzekering? Welke? Het hangt vaak in eerste instantie af van uw leeftijd.
Kies de juiste strategie voor uw pensioensparen!

Kies de juiste strategie voor uw pensioensparen!

U BENT TUSSEN 18 EN 45 JAAR

De tijd speelt in uw voordeel. Maak er dan ook gebruik van om hogere risico’s te nemen om uw pensioenspaarpot een mooie boost te geven. De vele jaren die u nog te gaan hebt, moeten in principe voldoende zijn om eventuele slechte jaren te compenseren.
Fondsen die zich vooral op aandelen richten zijn dan ook een must.

Pensioensparen
Ga bij uw bank voor een van onze favoriete dynamische pensioenspaarfondsen.
Kies gerust voor het fonds dat beschikbaar is bij de instelling waar u al klant bent.
Bij een verzekeraar raden we u het levensverzekeringscontract type tak 44 Plan for Life+ van Allianz aan. U kunt daarbij zelf de vervaldag kiezen (bijvoorbeeld 90 jaar). Kies vervolgens voor het dynamische compartiment (= meer aandelen dan obligaties) Allianz Invest Strategy Dynamic binnen dat contract.

Langetermijnsparen
Opteer ook hier voor de verzekerings-oplossing Allianz Invest Strategy Dynamic binnen het contract Plan for Life+. Sluit liefst een contract tot uw 90e of zelfs nog langer. Zo kunt u, nadat de eindbelasting werd geheven, desgewenst nog vele jaren stortingen doen die een kapitaal zullen opleveren dat u onbelast zult opstrijken. Met het contract dat wij aanraden, zit uw geld bovendien niet tot de eindvervaldag geblokkeerd (vaak kunt u er vanaf uw 60e al een deel van opvragen) en bent u in principe evenmin verplicht om elk jaar geld te storten.
Een goed alternatief is AXA Pension Plan R Valor. Dat is een tak 44 die 100% in aandelen belegt en aldus het grootste potentieel van allemaal heeft. De minpuntjes hier zijn: u kunt hooguit tot uw 75e beleggen en u betaalt 5% uitstapkosten op het tak 21-kapitaal als u het méér dan vijf jaar vóór de eindvervaldag opvraagt. Laat dat u echter niet tegenhouden om in dit uitstekende product te beleggen.

U BENT TUSSEN 45 EN 50 JAAR

U wordt al iets voorzichtiger en vindt het geen slecht idee om over te schakelen van een dynamisch fonds naar een neutraal fonds waarbij de balans tussen aandelen en minder risicovolle beleggingen meer in evenwicht is. Zelf een defensieve versie van uw fonds kan in aanmerking komen als u dat wenst.

Pensioensparen
– Als u nog niet bent gestart met pensioensparen, beleg dan in de neutrale versie van een pensioenspaarfonds of van de tak 23-component van uw tak 44-levensverzekering.
Bij de banken zijn BNPPB Pension Balanced en Crelan Pension Balanced onze Beste Kopen. Bent u geen klant van die instellingen of ziet u een switch tussen pensioenspaarfondsen niet zitten, blijf dan simpelweg zitten in uw dynamische pensioenspaarfonds.
Zit u bij een verzekeraar, kies dan voor Allianz Strategy Balanced. Dat is de naam van de neutrale versie van het fonds Allianz Strategy. Allianz Strategy Neutral is, in tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, de defensieve versie van het verzekeringsfonds.

– Hebt u al aan pensioensparen gedaan via een dynamisch fonds, breng dan uw volledig opgebouwde kapitaal over naar de neutrale versie. Doorgaans kan dat zonder kosten bij de pensioenspaarfondsen. Informeer u wat dat betreft wel op voorhand wat tak 44-levensverzekeringen betreft.

Langetermijnsparen
Ook hier opteren we voor het neutrale luik van de tak 44 Plan for Life+ van Allianz: Allianz Invest Strategy Balanced. Sluit liefst een contract af tot uw 90e of zelfs nog langer. Zo kunt u, nadat de eindbelasting werd geheven, desgewenst nog vele jaren stortingen doen die een kapitaal zullen opleveren dat u onbelast kunt opstrijken. Met dat soort contracten die we aanraden, zit uw geld bovendien niet tot de einddatum geblokkeerd en bent u evenmin verplicht om elk jaar geld te storten.

U BENT 50 JAAR OF OUDER

De risico’s verder beperken, wordt steeds belangrijker naarmate uw beleggingshorizon korter wordt. Defensieve producten genieten voortaan de voorkeur. Weet echter dat het daarbij veelal niet mogelijk zal zijn om uw beursrisico tot nul te reduceren. Dat is het geval met de pensioenspaarfondsen.

Pensioensparen
– Bent u in het bezit van een pensioenspaarfonds (dynamisch of neutraal), hevel dan uw opgebouwde kapitaal volledig over naar een defensief pensioenspaarfonds. Uw opgebouwde kapitaal zal daardoor nog altijd verbonden blijven met het lot van de financiële markten, maar zo reduceert u uw aandelenrisico zo goed als mogelijk binnen die formule. Stort vervolgens niet langer geld in dat defensieve pensioenspaarfonds. Kies voor nieuwe stortingen voor een levensverzekering van het type tak 21. In dat kader geniet Top Rendement van AG Insurance de voorkeur. Bij de makelaars DefA Finance en VDV Conseil geniet u als lid van Test-Aankoop van lagere instapkosten voor dat product. Waarom voor dat product kiezen? Het gewaarborgde rendement behoort tot de betere in de markt, de waarborg geldt tot de einddatum, er zijn geen voorwaarden om winstdeelneming te krijgen, er zijn geen beheerskosten en het totale rendement lag de voorbije jaren hoog.

–  Bent u eigenaar van het tak 21-contract Self Life Dynamico, dan is ons advies iets genuanceerder, gezien de overname van Generali door Athora.
De tak 21 is lange tijd onze Beste Koop geweest. Door de overname van verzekeraar Generali door de verzekeringsholding Athora uit Bermuda is het koffiedik kijken wat de toekomst betreft.
Bent u ouder dan 54 jaar? Blijf dan verder storten in Self Life Dynamico. Overstappen naar een andere verzekeraar zou u te duur uitvallen.
Bent u nog geen 54 jaar? Dan hangt het antwoord af van uw contract.
– Hebt u Self Life Dynamico in het kader van pensioensparen? Beleg er dan dit jaar nog in. Voor 2019 wacht u beter af tot blijkt dat de winstdeelneming, die voor dit product in grote mate het rendement bepaalt, onder Athora even hoog zal blijven als de voorbije jaren onder Generali. Zonder winstdeelneming krijgt u slechts 0,01% voor stortingen uitgevoerd sinds 2016. Valt het tegen, dan stapt u in 2019 beter over naar Top Rendement van AG Insurance, mét overdracht van het volledige pensioenkapitaal.
– Hebt u Self Life Dynamico afgesloten in het kader van langetermijnsparen, dan raden we u aan te blijven beleggen als het uw bedoeling is om na uw 65e te blijven storten om zo het belastingvoordeel te blijven genieten. Dat kan als u een contract hebt gesloten met een eindleeftijd van bijvoorbeeld 99 jaar én nog over een belastbaar inkomen beschikt. In het andere geval stort u voortaan beter in Top Rendement. Desnoods slechts ten dele want als u voor Self Life Dynamico nog geen potje van 12 500 euro hebt bijeengespaard, trekt u voor dat contract beter nog ten minste 450 euro uit om zo het recht op eventuele winstdeelneming niet te verliezen. Laat uw opgebouwde kapitaal in Self Life Dynamico hoe dan ook staan, anders zult u de boete van 33% moeten torsen.

– Zit u met een tak 44-contract bij uw verzekeraar, dan kunt u het volledige kapitaal van uw neutrale beleggingsfonds (tak 23) overhevelen naar de risicoloze tak 21 binnen dat tak 44-contract. Om belastingredenen doet u dat beter ook vóór uw 55e. Zo reduceert u het beursrisico tot nul, een luxe die u niet hebt met pensioenspaarfondsen. Kies voor uw nieuwe stortingen wel voor onze Beste Koop, de tak 21 Top Rendement van AG Insurance. Om belastingredenen onderschrijft u uw contract ook beter vóór uw 55e.
Zegt die totale afbouw van risico u niets, dan kunt u ook opteren voor de defensieve variant van het tak 23-luik binnen uw verzekeringscontract. Onze Beste Koop is daarbij Allianz Invest Strategy Neutral.

Langetermijnsparen
Onze strategie is ook om hier eieren voor uw geld te kiezen. Draag het opgebouwde kapitaal van uw neutrale fonds (tak 23) binnen uw levensverzekering (tak 44) naar het luik tak 21 van uw tak 44-contract. Doe dat tussen uw 50e en 54e. Stort daarin verder als u denkt dat u nog een belastbaar inkomen zult hebben na uw pensioen. Kies voor de hoogst mogelijke eindleeftijd. Denkt u dat niet, kies dan voor nieuwe stortingen voor Top Rendement van AG Insurance (kies voor eindleeftijd 65 jaar). Sluit dat contract af voor uw 55e. Hebt u Self Life Dynamico van Generali, zie dan hierboven.

Deel dit artikel