U

UITGIFTE (EMISSIE)
UITGIFTEPREMIE
UITGIFTEPRIJS
UITOEFENINGSPRIJS
UITSTAPKOSTEN
UITZONDERLIJKE WINST
UITZONDERLIJK RESULTAAT
UNSECURED BONDS