UITZONDERLIJKE WINST

De uitzonderlijke winst is een winst die een onderneming maakt via een eenmalige of niet-recurrente operatie en/of die niet dadelijk voortvloeit uit haar normale activiteiten (bijvoorbeeld als gevolg van de verkoop van een gebouw of van bepaalde participaties,…)

Als men van de nettowinst de uitzonderlijke winst aftrekt, bekomt men de courante winst, het cijfer dat dan ook het meest representatief is voor de gezondheidstoestand van een onderneming.