UITGIFTEPRIJS

Wat precies onder uitgifteprijs wordt verstaan hangt af van het soort effect waarnaar de term verwijst.

Bij obligaties  gaat het om het bedrag   (uitgedrukt in % van de nominale waarde) dat moet worden betaald bij de aankoop van een nieuw uitgegeven lening. Voor een obligatie van 1 000 euro bijvoorbeeld, die wordt uitgegeven tegen 101,25 %, zal men 1 012,5 euro moeten betalen.

Bij aandelen gaat het om de prijs waartegen nieuwe aandelen van een bedrijf worden aangeboden.  

Bij fondsen en sicavs gaat het om de inventariswaarde, vermeerderd met de instapkosten.