UITGIFTEPREMIE

Het gebeurt soms dat een obligatie wordt uitgegeven tegen een prijs die minder dan 100 % van haar waarde bedraagt (men moet bijvoorbeeld 97, 98 of 99 euro betalen voor een obligatie die 100 euro waard is) of dat nieuwe aandelen worden aangeboden tegen een prijs die lager ligt dan de beurskoers van dat moment. In dat geval spreekt men van een uitgiftepremie. Dat is het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van een obligatie of een aandeel.