UITOEFENINGSPRIJS

Voor opties en warrants duidt men met de term uitoefeningsprijs de vooraf vastgestelde prijs aan waartegen men het recht zal hebben om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Men gebruikt hiervoor ook de Engelse term strike price.