UITZONDERLIJK RESULTAAT

Het uitzonderlijk resultaat is een winst- of verliescijfer voor een onderneming als gevolg van een eenmalige operatie die niets te maken heeft met de gebruikelijke activiteiten van de onderneming (bijvoorbeeld de aan- of verkoop van een gebouw, de aan- of verkoop van participaties).