Retail Estates

BE0003720340
74,20 EUR 27/02/2020 17:38:00 Brussel
-2,40 EUR (-3,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
76,6000 89,1000  52 weken min max
4,02 % Dividendrendement
62,62 EUR Intrinsieke waarde
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Retail Estates: degelijke resultaten en puike groei 3 maanden geleden - dinsdag 26 november 2019
  De resultaten blijven bevredigend.

  De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Keuzedividend bij Retail Estates 9 maanden geleden - dinsdag 4 juni 2019
  De aandeelhouder kan kiezen tussen cash, nieuwe aandelen of een combinatie van beide.

  De GVV Retail Estates, actief in baanwinkels en retailparken, keert een dividend uit van 2,975 EUR netto per aandeel. De aandeelhouder kan kiezen tussen cash, nieuwe aandelen of een combinatie van beide. 
  We raden u aan om te kiezen voor nieuwe aandelen.

  Modaliteiten

  Het dividend, coupon nr. 27, werd op vrijdag 31 mei onthecht. U hebt 23 coupons nr. 27 nodig om op één nieuw aandeel te kunnen intekenen. Dat komt neer op een intekenprijs van 68,425 EUR en een korting van 12,5% tegenover de slotkoers op 3 juni. 

  U kunt vanaf 5 juni tot en met 20 juni aan uw bank laten weten of u het dividend in cash of in aandelen wilt ontvangen. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Laat u niets weten, dan wordt u in principe in cash uitbetaald. 

  Vanaf 24 juni noteren de nieuwe aandelen op de beurs en wordt het cashdividend uitgekeerd. 

  Kies voor bijkomende aandelen

  Met een dividendrendement van ongeveer 4% netto en een premie van 35,5% tegenover de intrinsieke waarde (57,73 EUR) is Retail Estates net niet goedkoop genoeg om te kopen. Dankzij de korting die u krijgt als u kiest voor het dividend in aandelen, wordt het wél aantrekkelijk om extra aandelen Retail Estates te verwerven. We raden u dan ook aan dit te doen. 

  Koers op het moment van de analyse: 78,20 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 77% van de portefeuille (45% in Vlaanderen en 32% in Wallonië) en Nederland voor 23%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates kan bogen op een goed gespreide portefeuille 9 maanden geleden - woensdag 29 mei 2019
  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (61,98 EUR) is hoog (33,4%) voor een GVV in commercieel vastgoed, maar Retail Estates lijkt wel relatief goed beschermd tegen de crisis in de detailhandel en de groei blijft op het appel.

  Het dividendrendement bedraagt 3,8% netto. Het aandeel is daarmee net iets te duur voor een koopadvies. HOUDEN.

  Ondanks het grotere aantal aandelen (kapitaalverhogingen) klokte de winst per aandeel het voorbije boekjaar (einde op 31/3) ruim een kwart hoger af, op 5,33 EUR (conform onze verwachtingen). Het dividend stijgt met 18,1%, naar 2,975 EUR netto (coupon wordt onthecht op 31/5), en het kan ook in nieuwe aandelen verkregen worden. De bezettingsgraad steeg lichtjes, naar 98,3%, terwijl de schuldgraad op 31/3 op 52,6% lag (= hoog). Retail Estates beoogt de komende 3 à 4 jaar een verdere groei van de portefeuille met dik 30%, naar 2 miljard euro (nu ruim 1,5). De spreiding qua huurders is uitstekend. Geen enkele huurder vertegenwoordigt meer dan 4% van de inkomsten en de 5 grootste (Brantano, Leen Bakker, Krëfel, Pardis, Aldi) zijn samen maar goed voor 16%. De gemiddelde huurprijs per m² is redelijk. Voor het lopende boekjaar mikt de GVV terug op een winststijging en op een nettodividend van 3,08 EUR. We verwachten een winst van 5,65 EUR p.a. en een nettodividend van 3,15 EUR (+5,9%). Voor de 2 volgende boekjaren tippen we op winsten van 5,80 en 5,90 EUR en nettodividenden van 3,29 en 3,36 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 82,70 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 77% van de portefeuille (45% in Vlaanderen en 32% in Wallonië) en Nederland voor 23%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates publiceerde schitterende resultaten 1 jaar geleden - donderdag 29 november 2018
  Overigens heeft de GVV gunstige vooruitzichten.

  Maar met een premie van 23,6% t.o.v. de intrinsieke waarde (59,63 EUR) – andere “commerciële” GVV’s noteren met een korting! – en een dividendrendement van 3,7% netto vinden we het aandeel net een tikkeltje te duur om te kopen. HOUDEN.

  In de 1e jaarhelft (einde 30/9) groeiden de huurinkomsten met 28% en steeg de winst van 2,34 tot 2,58 EUR per aandeel (+10,3%). De kapitaalverhoging van april werd makkelijker geabsorbeerd dan we verwachtten. De totale waarde van de portefeuille nam over de eerste 6 maanden van het boekjaar door enkele aanwinsten en investeringen in de eigen portefeuille met 3,1% toe tot bijna 1,4 miljard euro. Op ongewijzigde basis bleef de waarde vrijwel stabiel. Dat was ook het geval voor de hoge bezettingsgraad (98%). De schuldgraad kwam op 30/9 uit op 50,6% (48,7% 3 maanden eerder). Gezien de puike cijfers verhogen we fors onze winstramingen. Voor dit boekjaar mikken we nu op 5,30 EUR per aandeel (4,90 EUR voorheen). Voor de 2 daaropvolgende boekjaren rekenen we op 5,40 en 5,50 EUR (5,20 en 5,30 EUR voorheen). De GVV hanteert haar dividendvooruitzicht voor 2018-19 op 2,66 EUR netto (+5,6%). Een aangename verrassing valt echter niet uit te sluiten gezien de erg lage uitkeringsgraad. Wij tippen op 2,73 EUR en op 2,87 en 3,01 EUR voor de volgende jaren.

  Koers op het moment van de analyse: 73,70 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 76% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 24%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates Belgium breidt uit in Nederland 1 jaar geleden - woensdag 23 mei 2018
  Het land vertegenwoordigt intussen al 26% van zijn portefeuille.

  De premie (25,9%) t.o.v. de intrinsieke waarde (59,89 EUR) ligt erg hoog voor een GVV in commercieel vastgoed. Het nettodividendrendement is 3,3%. We verwachten een gestage stijging van het dividend (lage uitkeringsgraad!). De vooruitzichten ogen goed, maar we vinden de GVV net iets te duur om te kopen.
  HOUDEN.

  De pas gepubliceerde jaarcijfers (einde boekjaar: 31/3) waren door de kapitaalverhoging in april wat achterhaald. De portefeuille groeide met 26% aan (eerste expansie in buitenland, namelijk in Nederland, nu al goed voor 26% van de portefeuille) en de huurinkomsten stegen met 17,3%. De winst op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen (incl. de aandelen uit de kapitaalverhoging) bedraagt 4,25 EUR per aandeel terwijl we slechts tipten op 4,10 EUR. Het dividend voor juli werd bevestigd (2,52 EUR netto). De bezettingsgraad (op 31/3) blijft hoog (98,1%). De schuldgraad (eind maart: 57,6%) zou volgens onze berekeningen na de kapitaalverhoging lichtjes onder 50% moeten uitkomen. De GVV geeft geen vooruitzichten voor het boekjaar 2018-19. Door de ver-werving van een retailpark rond Rotterdam begin mei verhogen we onze winstraming van 4,50 naar 4,80 EUR per aandeel. Voor de 2 volgende boekjaren tippen we op 5,10 en 5,25 EUR. Retail Estates verwacht in juli 2019 een nettodividend van 2,66 EUR. Wij mikken voor de volgende 2 boekjaren op 2,80 en 2,87 EUR netto.

  Koers op het moment van de analyse: 75,40 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 74% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 26%.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 89,10 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 76,60 EUR
ISIN-code BE0003720340
Beurs Brussel
Beta 0,17
Aantal bestaande aandelen 12.630.410
Volatiliteit 12,13 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,97 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 912
Website www.retailestates.com

Prestaties (in euro)

Retail Estates Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -11,85 % -5,84 % 8,40 %
Rendement 6 maanden -5,43 % -0,98 % 16,25 %
Rendement 1 jaar -0,26 % -1,07 % 39,20 %
Rendement 5 jaar 5,16 % -2,78 % 12,68 %

Sleutelcijfers per GVV

2018-19 2019-20(e) 2017-18
Dividend (EUR) 2,98 3,08 2,52
Courante winst (EUR) 5,33 5,42 4,19
Intrinsieke waarde 62,62 EUR
Schuldgraad 51,07 %
Bezettingsgraad 97,98 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,02 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,53 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 22,33 %