Retail Estates

BE0003720340
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,60 EUR 22/10/2018 09:09:00 Brussel
0,10 EUR (0,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
67,6000 79,8000  52 weken min max
3,72 % Dividendrendement
57,99 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Retail Estates Belgium breidt uit in Nederland 5 maanden geleden - woensdag 23 mei 2018
  Het land vertegenwoordigt intussen al 26% van zijn portefeuille.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Retail Estates voert een kapitaalverhoging door 6 maanden geleden - woensdag 11 april 2018
  De GVV actief in perifeer winkelvastgoed wil zo haar expansie financieren en de schuldgraad verlagen.

  De kwartaalresultaten in februari waren aangenaam verrassend en de inschrijvingsprijs biedt een fraaie korting van 8,8% (t.o.v. de slotkoers op 10 april). Bijgevolg raden we u aan om in te gaan op de kapitaalverhoging, ook al hanteren we een ‘houden’-advies voor het aandeel Retail Estates.

  Retail Estates wil zo’n 123 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Op 11 april nabeurs wordt coupon nr. 25, dat het voorkeurrecht vertegenwoordigt, onthecht. U hebt vijf van die rechten nodig om in te tekenen op één nieuw aandeel. De inschrijvingsprijs bedraagt 65 EUR.

  Elk nieuw aandeel zal u recht geven op het volledige dividend van het op 31 maart afgesloten boekjaar (coupon nr. 26, door Retail Estates geraamd op 2,52 EUR netto) dat eind juli wordt uitbetaald, en op het dividend voor het huidig boekjaar.

  De intekenperiode loopt van 12 april tot en met 23 april. Tijdens die periode zijn ook de rechten (coupon nr. 25) verhandelbaar op Euronext Brussel. De theoretische waarde van zo’n recht bedraagt 1,25 EUR, althans op basis van de slotkoers op 10 april (72,50 EUR). De nieuwe aandelen zullen vanaf 27 april op de beurs noteren.

  De niet-uitgeoefende rechten die niet op de beurs worden verkocht (scrips), zullen op 25 april worden geveild. De opbrengst daarvan gaat naar de houders van de niet-uitgeoefende (en evenmin op de beurs verkochte) voorkeurrechten en wordt vanaf 30 april uitbetaald.

  Koers op het moment van de analyse: 72,50 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 93% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 7%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates boekte een degelijke eerste jaarhelft 10 maanden geleden - donderdag 7 december 2017
  De premie slonk lichtjes tot 30,4%, vooral door de koersdaling maar deels ook door een stijging van de intrinsieke waarde.

  Het nettorendement bedraagt slechts 3,2% maar de pay-out is erg laag.
  HOUDEN.

  De resultaten over het 1e halfjaar (einde 30/9) leverden geen echte verrassingen op. De winst per aandeel bedroeg 2,34 EUR (+12% t.o.v. 1e semester vorig jaar). De bezettingsgraad bleef met 98,2% vrijwel stabiel. Ook de waarde van de portefeuille (zonder wijzigingen) trappelde min of meer ter plaatse. Het huurrendement bedraagt ±6,7%. De schuldgraad steeg echter wel tot 52,4% op 30/9, maar de gemiddelde kost van de schulden lag een stuk lager dan een jaar geleden (2,9% i.p.v. 3,5%) door een gedeeltelijke herfinanciering van de schulden. Sinds de verwerving van 5 retailparken met 51 winkelruimtes eind juni in Nederland (prioritair nu voor overnames), situeert zich zowat 7% van de portefeuille bij onze noorderburen. Eind oktober verwierf de GVV nog 2 handelspanden in Libramont en één in Jemeppe-sur-Sambre voor 2,85 miljoen euro (t.o.v. globale portefeuille van ±1155 miljoen). Voor het hele boekjaar handhaven we onze winstraming op 4,60 EUR per aandeel en mikt de GVV nog steeds op een nettodividend (in juli 2018) van 2,38 EUR (+3%). Voor de 2 volgende boekjaren tippen we op winsten van 4,85 en 4,95 EUR per aandeel en nettodividenden van 2,45 en 2,52 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 74,58 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 93% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 7%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates boekte beter dan verwachte resultaten 1 jaar geleden - woensdag 24 mei 2017
  En voor dit boekjaar valt een dividendverhoging van 3% te verwachten.

  De premie (38,7%) t.o.v. de intrinsieke waarde (57,17 EUR) is hoog voor een GVV in commercieel vastgoed. Het dividendrendement is vrij mager (2,9% netto) maar de lage pay-out en de mooie vooruitzichten geven uitzicht op een jaarstijging van het dividend met ±3%. HOUDEN.

   

  De jaarcijfers (einde boekjaar: 31/3) waren uitstekend. De winst per aandeel steeg tot 4,34 EUR (+5,6%). Op 31/3 bedroeg de schuldgraad 50,3% en de bezettingsgraad 98,1%. De waarde van de portefeuille (zonder overnames en afstotingen) nam volgens onze schattingen over het boekjaar met ±1,3% toe. Het faillissement van enkele handelaars (o.a. Charles Vögele) had geen grote invloed en de vrijgekomen panden konden weer worden verhuurd. Al stijgt het brutodividend, het nettodividend komt als verwacht 1,1% lager uit op 2,31 EUR, maar gezien de erg lage pay-out hadden we toch een geste verwacht om het nettodividend stabiel te houden. Ook zal het dividend voortaan later worden betaald (dit jaar: 1/8) omdat de algemene vergadering vanaf dit jaar enkele weken later zal plaatsvinden. Voor 2017-18 voorziet de GVV een nettodividend van 2,38 EUR (+3%). Wij mikken voor dit en volgend boekjaar op een winst per aandeel van 4,48 EUR en 4,54 EUR (4,40 en 4,44 EUR voorheen) en op 4,60 EUR in 2019-20. We tippen op nettodividenden van 2,38, 2,45 en 2,52 EUR.

   

  Koers op het moment van de analyse: 78,84 EUR

   

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed in België, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). Vlaanderen is goed voor bijna 2/3 van de portefeuille en Wallonië voor 1/3.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates Belgium: halfjaarcijfers zonder verrassingen 1 jaar geleden - woensdag 7 december 2016
  Ondanks de recente koersdaling is Retail Estates met een premie van 36,2 % t.o.v. de intrinsieke waarde (52,94 EUR) niet meteen een koopje. De erg lage uitkeringsgraad laat echter nog ruimte voor een stijging van het dividend (nettorendement nu 3,2 %).

  HOUDEN.

  Met een winst per aandeel van 2,09 EUR kwamen de halfjaarresultaten (einde boekjaar 31/3/2017) iets onder onze verwachtingen uit (voorgaande boekjaar: 1,89 EUR). De huurinkomsten stegen met 10 %, bijna volledig dankzij de groei van de vastgoedportefeuille. De bezettingsgraad lag op 30/9 op 98,1 %. Het negatieve effect van het faillissement van de sportwinkelketen Primo is dus zo goed als weggewerkt. De schuldgraad bedroeg 51,4 % maar zou tegen 31/3 opnieuw moeten dalen tot 48,6 %. De GVV slaagde er ook in haar kredieten te financieren tegen een lagere rente (en langere looptijd). Zonder wijzigingen in de portefeuille steeg volgens onze berekeningen in de 1e jaarhelft de waarde ervan met 0,6 %. Door de toename van het aantal aandelen (overnames betaald met nieuwe aandelen) verlagen we onze winstraming voor dit boekjaar van 4,28 naar 4,23 EUR per aandeel. Voor de 2 volgende jaren tippen we op 4,35 en 4,40 EUR. De GVV handhaaft haar dividendprognose van 2,31 EUR netto (stijging bruto, maar lichte daling netto door verhoging roerende voorheffing in 2017). Voor juli 2018 en 2019 rekenen we op 2,38 en 2,45 EUR netto.

  Koers op het moment van de analyse: 72,10 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed in België, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). Vlaanderen is goed voor bijna 2/3 van de portefeuille en Wallonië voor 1/3.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 79,80 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 67,60 EUR
ISIN-code BE0003720340
Beurs Brussel
Beta 0,33
Aantal bestaande aandelen 11.387.590
Volatiliteit 14,81 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,81 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 878
Website www.retailestates.com

Prestaties (in euro)

Retail Estates Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -4,42 % -7,90 % -1,31 %
Rendement 6 maanden 5,55 % -8,32 % 3,07 %
Rendement 1 jaar 6,71 % -12,50 % 5,45 %
Rendement 5 jaar 9,84 % 2,41 % 10,04 %

Sleutelcijfers per GVV

2018-19(e) 2016-17 2017-18(e)
Dividend (EUR) 2,66 2,28 2,52
Courante winst (EUR) 4,90 4,28 4,19
Intrinsieke waarde 57,99 EUR
Schuldgraad 48,71 %
Bezettingsgraad 98,31 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 3,72 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,34 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 23,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
retail-estates
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden