Retail Estates

BE0003720340
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,00 EUR 17/09/2019 00:00:00 Brussel
0,00 EUR (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
67,8000 87,1000  52 weken min max
3,75 % Dividendrendement
59,35 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Analyse
  Keuzedividend bij Retail Estates 3 maanden geleden - dinsdag 4 juni 2019
  De aandeelhouder kan kiezen tussen cash, nieuwe aandelen of een combinatie van beide.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Retail Estates kan bogen op een goed gespreide portefeuille 3 maanden geleden - woensdag 29 mei 2019
  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (61,98 EUR) is hoog (33,4%) voor een GVV in commercieel vastgoed, maar Retail Estates lijkt wel relatief goed beschermd tegen de crisis in de detailhandel en de groei blijft op het appel.

  Het dividendrendement bedraagt 3,8% netto. Het aandeel is daarmee net iets te duur voor een koopadvies. HOUDEN.

  Ondanks het grotere aantal aandelen (kapitaalverhogingen) klokte de winst per aandeel het voorbije boekjaar (einde op 31/3) ruim een kwart hoger af, op 5,33 EUR (conform onze verwachtingen). Het dividend stijgt met 18,1%, naar 2,975 EUR netto (coupon wordt onthecht op 31/5), en het kan ook in nieuwe aandelen verkregen worden. De bezettingsgraad steeg lichtjes, naar 98,3%, terwijl de schuldgraad op 31/3 op 52,6% lag (= hoog). Retail Estates beoogt de komende 3 à 4 jaar een verdere groei van de portefeuille met dik 30%, naar 2 miljard euro (nu ruim 1,5). De spreiding qua huurders is uitstekend. Geen enkele huurder vertegenwoordigt meer dan 4% van de inkomsten en de 5 grootste (Brantano, Leen Bakker, Krëfel, Pardis, Aldi) zijn samen maar goed voor 16%. De gemiddelde huurprijs per m² is redelijk. Voor het lopende boekjaar mikt de GVV terug op een winststijging en op een nettodividend van 3,08 EUR. We verwachten een winst van 5,65 EUR p.a. en een nettodividend van 3,15 EUR (+5,9%). Voor de 2 volgende boekjaren tippen we op winsten van 5,80 en 5,90 EUR en nettodividenden van 3,29 en 3,36 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 82,70 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 77% van de portefeuille (45% in Vlaanderen en 32% in Wallonië) en Nederland voor 23%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates publiceerde schitterende resultaten 9 maanden geleden - donderdag 29 november 2018
  Overigens heeft de GVV gunstige vooruitzichten.

  Maar met een premie van 23,6% t.o.v. de intrinsieke waarde (59,63 EUR) – andere “commerciële” GVV’s noteren met een korting! – en een dividendrendement van 3,7% netto vinden we het aandeel net een tikkeltje te duur om te kopen. HOUDEN.

  In de 1e jaarhelft (einde 30/9) groeiden de huurinkomsten met 28% en steeg de winst van 2,34 tot 2,58 EUR per aandeel (+10,3%). De kapitaalverhoging van april werd makkelijker geabsorbeerd dan we verwachtten. De totale waarde van de portefeuille nam over de eerste 6 maanden van het boekjaar door enkele aanwinsten en investeringen in de eigen portefeuille met 3,1% toe tot bijna 1,4 miljard euro. Op ongewijzigde basis bleef de waarde vrijwel stabiel. Dat was ook het geval voor de hoge bezettingsgraad (98%). De schuldgraad kwam op 30/9 uit op 50,6% (48,7% 3 maanden eerder). Gezien de puike cijfers verhogen we fors onze winstramingen. Voor dit boekjaar mikken we nu op 5,30 EUR per aandeel (4,90 EUR voorheen). Voor de 2 daaropvolgende boekjaren rekenen we op 5,40 en 5,50 EUR (5,20 en 5,30 EUR voorheen). De GVV hanteert haar dividendvooruitzicht voor 2018-19 op 2,66 EUR netto (+5,6%). Een aangename verrassing valt echter niet uit te sluiten gezien de erg lage uitkeringsgraad. Wij tippen op 2,73 EUR en op 2,87 en 3,01 EUR voor de volgende jaren.

  Koers op het moment van de analyse: 73,70 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 76% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 24%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates Belgium breidt uit in Nederland 1 jaar geleden - woensdag 23 mei 2018
  Het land vertegenwoordigt intussen al 26% van zijn portefeuille.

  De premie (25,9%) t.o.v. de intrinsieke waarde (59,89 EUR) ligt erg hoog voor een GVV in commercieel vastgoed. Het nettodividendrendement is 3,3%. We verwachten een gestage stijging van het dividend (lage uitkeringsgraad!). De vooruitzichten ogen goed, maar we vinden de GVV net iets te duur om te kopen.
  HOUDEN.

  De pas gepubliceerde jaarcijfers (einde boekjaar: 31/3) waren door de kapitaalverhoging in april wat achterhaald. De portefeuille groeide met 26% aan (eerste expansie in buitenland, namelijk in Nederland, nu al goed voor 26% van de portefeuille) en de huurinkomsten stegen met 17,3%. De winst op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen (incl. de aandelen uit de kapitaalverhoging) bedraagt 4,25 EUR per aandeel terwijl we slechts tipten op 4,10 EUR. Het dividend voor juli werd bevestigd (2,52 EUR netto). De bezettingsgraad (op 31/3) blijft hoog (98,1%). De schuldgraad (eind maart: 57,6%) zou volgens onze berekeningen na de kapitaalverhoging lichtjes onder 50% moeten uitkomen. De GVV geeft geen vooruitzichten voor het boekjaar 2018-19. Door de ver-werving van een retailpark rond Rotterdam begin mei verhogen we onze winstraming van 4,50 naar 4,80 EUR per aandeel. Voor de 2 volgende boekjaren tippen we op 5,10 en 5,25 EUR. Retail Estates verwacht in juli 2019 een nettodividend van 2,66 EUR. Wij mikken voor de volgende 2 boekjaren op 2,80 en 2,87 EUR netto.

  Koers op het moment van de analyse: 75,40 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 74% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 26%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Retail Estates voert een kapitaalverhoging door 1 jaar geleden - woensdag 11 april 2018
  De GVV actief in perifeer winkelvastgoed wil zo haar expansie financieren en de schuldgraad verlagen.

  De kwartaalresultaten in februari waren aangenaam verrassend en de inschrijvingsprijs biedt een fraaie korting van 8,8% (t.o.v. de slotkoers op 10 april). Bijgevolg raden we u aan om in te gaan op de kapitaalverhoging, ook al hanteren we een ‘houden’-advies voor het aandeel Retail Estates.

  Retail Estates wil zo’n 123 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Op 11 april nabeurs wordt coupon nr. 25, dat het voorkeurrecht vertegenwoordigt, onthecht. U hebt vijf van die rechten nodig om in te tekenen op één nieuw aandeel. De inschrijvingsprijs bedraagt 65 EUR.

  Elk nieuw aandeel zal u recht geven op het volledige dividend van het op 31 maart afgesloten boekjaar (coupon nr. 26, door Retail Estates geraamd op 2,52 EUR netto) dat eind juli wordt uitbetaald, en op het dividend voor het huidig boekjaar.

  De intekenperiode loopt van 12 april tot en met 23 april. Tijdens die periode zijn ook de rechten (coupon nr. 25) verhandelbaar op Euronext Brussel. De theoretische waarde van zo’n recht bedraagt 1,25 EUR, althans op basis van de slotkoers op 10 april (72,50 EUR). De nieuwe aandelen zullen vanaf 27 april op de beurs noteren.

  De niet-uitgeoefende rechten die niet op de beurs worden verkocht (scrips), zullen op 25 april worden geveild. De opbrengst daarvan gaat naar de houders van de niet-uitgeoefende (en evenmin op de beurs verkochte) voorkeurrechten en wordt vanaf 30 april uitbetaald.

  Koers op het moment van de analyse: 72,50 EUR

  Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die investeert in commercieel vastgoed, voornamelijk aan de rand van woonkernen of aan invalswegen naar stedelijke centra (baanwinkels en retailparken). België is goed voor 93% van de portefeuille (overwegend in Vlaanderen) en Nederland voor 7%.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 87,10 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 67,80 EUR
ISIN-code BE0003720340
Beurs Brussel
Beta 0,26
Aantal bestaande aandelen 12.509.660
Volatiliteit 13,05 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 1,05 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 793
Website www.retailestates.com

Prestaties (in euro)

Retail Estates Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 3,97 % 6,16 % 10,23 %
Rendement 6 maanden 8,70 % 2,81 % 14,78 %
Rendement 1 jaar 17,66 % 0,29 % 25,97 %
Rendement 5 jaar 10,83 % 1,13 % 13,58 %

Sleutelcijfers per GVV

2018-19 2019-20(e) 2017-18
Dividend (EUR) 2,98 3,15 2,52
Courante winst (EUR) 5,33 5,45 4,19
Intrinsieke waarde 59,35 EUR
Schuldgraad 52,79 %
Bezettingsgraad 98,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 3,75 %
Verwacht rendement op lange termijn 6,24 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 41,36 %
;