Analyse
We wijzigden ons advies voor Wereldhave Belgium 1 jaar geleden - dinsdag 7 februari 2017
De vooruitzichten ogen behoorlijk fraai. Daarnaast bedraagt het nettodividendrendement 3,5% en de premie t.o.v. de intrinsieke waarde 18,2%. Voldoende reden om ons advies te wijzigen.

Wel is er onzekerheid rond een paar investeringen (leegstand in shoppings in Genk en Kuurne-Kortrijk).
KOPEN.

De winst per aandeel van 5,76 EUR over 2016 lag iets onder onze verwachtingen (5,85 EUR). De 2e jaarhelft was zwak (huurinkomsten: -3%, stijging algemene kosten) ondanks een toenemende bezettingsgraad (95,8% eind 2016 t.o.v. 93,9% op 30/6). Het nettodividend, betaalbaar vanaf 19/4, is met 3,57 EUR evenwel hoger dan verwacht (3,50 EUR) en nadert ondanks de gestegen roerende voorheffing dat van april 2016 (3,577 EUR). T.o.v. 30/9 kromp de intrinsieke waarde wel met ±3,5 EUR per aandeel tot 86,41 EUR door waardeverminderingen op 2 gebouwen (winkelcentrum Genk I, Brussels kantoorgebouw Madou) en een binnenstedelijk ontwikkelingsproject (Waterloo). Het Madou-gebouw werd eind december wel verkocht, maar de GVV behoudt de inkomsten en lasten van het gebouw tot het vertrek van de huurder eind januari 2018. Voor 2017 verwacht de GVV een stabiele winst (wij tippen op 5,85 EUR per aandeel) en een stijging van het nettodividend van ±2% tot 3,64 EUR. Voor 2018 mikken we op een winst van 6 EUR en een nettodividend van 3,71EUR.

Koers op het moment van de analyse: 102,50 EUR

Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (ex-vastgoedbevak) die vooral actief is in winkelcentra en kantoorgebouwen op Belgische bodem.

Deel dit artikel