Analyse
Warehouses Estates Belgium: portefeuille neemt in waarde toe 1 jaar geleden - donderdag 15 december 2016
De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (46,58 EUR) bedraagt een vrij stevige 38,6%. Het nettodividendrendement komt uit op 3,9%. De mooie groei van de waarde van de portefeuille stemt ons weliswaar iets positiever maar lijkt ons moeilijk te herhalen.

VERKOPEN.

In het op 30/09 afgesloten boekjaar gingen de huurinkomsten 1% hoger. De waarde van de portefeuille groeide met 13,9% door een aantal nieuwe aanwinsten (in Sint-Genesius-Rode, Jette, Ieper en Doornik) en een stevige herwaardering (die we op 4,5 à 5% schatten) van de panden in bezit. De bezettingsgraad klom het voorbije boekjaar met ruim 2% tot 96,5%. De schuldgraad nam eveneens wat toe, maar blijft met 33,5% toch nog erg laag. De winst per aandeel kwam uit op 3,33 EUR (wij tipten op 3,40 EUR). Om het brutodividend stabiel te houden moet de GVV wel putten uit de overgedragen winsten (keert meer uit dan de winst). Netto daalt het wel tot 2,5112 EUR door de hogere roerende voorheffing. Het dividend wordt volledig op 20/12/2016 uitbetaald (ex-coupon: 16/12). Er komt dus geen slotdividend in januari. De GVV bestudeert nog diverse expansieprojecten die in 2017 zouden moeten worden gerealiseerd. Rekening houdend met enkele extra investeringen, ramen we de winst per aandeel op 3,65 EUR voor 2016-17 en 3,75 en 3,77 EUR voor de 2 jaren erna. Voor de dividenden tippen we respectievelijk op 2,45, 2,48 en 2,49 EUR netto.

Koers op het moment van de analyse: 64,57 EUR

Warehouses Estates Belgium is een gereglementeerde vastgoedvennoot-schap die hoofdzakelijk investeert in commercieel vastgoed (63,4%), en in mindere mate ook in semi-industriële panden (21,3%), kantoren (13,8%) en terreinen (1,5%). Wallonië is goed voor 90,6% van de portefeuille tegenover 5,2% voor Vlaanderen en 4,2% voor Brussel.

Deel dit artikel