Analyse
Ascencio: nieuwe overnames in het verschiet? 1 jaar geleden - woensdag 30 november 2016
De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (49,97 EUR) valt met 27 % nog erg goed mee, terwijl het dividendrendement toch een fraaie 3,7 % netto bedraagt. Bovendien biedt de vrij beperkte schuldgraad nog toekomstig groeipotentieel.

KOPEN. 

De winst van het op 30/09 afgesloten boekjaar kwam uit op 3,93 EUR per aandeel en bleef daarmee lichtjes onder onze verwachting van 4 EUR. Het brutodividend wordt, zoals wij verwachtten, opgetrokken tot 3,20 EUR, waarvan in december 3 EUR (2,19 EUR netto) als voorschot wordt uitbetaald in cash of nieuwe aandelen (kies aandelen). Het slotdividend (in cash) van 0,14 EUR netto (30 % voorheffing) volgt in februari. Het voorbije boekjaar groeide de waarde van de portefeuille aan met 9,8 % en de huurinkomsten met 7,9 %. Zonder overnames (o.a. in Frankrijk en Spanje) en desinvesteringen nam de portefeuillewaarde nog met 3 % toe. Wel daalden de huurinkomsten met 0,2 %. De bezettingsgraad (98,6 %) en schuldgraad (42,7 %) stegen lichtjes. Zonder nieuwe overnames verwacht Ascencio dit boekjaar 2,5 % hogere huurinkomsten en mikt het op een stabiel brutodividend. Maar gezien de relatief lage schuldgraad zijn o.i. nieuwe aanwinsten waarschijnlijk. Wij tippen voor dit en de volgende 2 boekjaren op een winst per aandeel van 4,13, 4,18 en 4,20 EUR en op nettodividenden van 2,31, 2,35 en 2,37 EUR.

Koers op het moment van de analyse: 63,48 EUR

Ascencio is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in commercieel vastgoed in België (62,2 %: 50 % in Wallonië, 9 % in Vlaanderen en 3 % in Brussel), in Frankrijk (33,0 %) en in Spanje (4,8 %).

Deel dit artikel