Aedifica

BE0003851681
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,80 EUR 20/09/2019 17:35:00 Brussel
1,40 EUR (1,34 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
69,0800 107,4000  52 weken min max
2,28 % Dividendrendement
55,73 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Nieuws
  Aedifica: scripverkoop 4 maanden geleden - dinsdag 7 mei 2019
  De opbrengst wordt op 10 mei uitgekeerd.

  In het kader van de kapitaalverhoging van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Aedifica (we hadden u aangeraden om daar niet aan deel te nemen), werden op 3 mei jongstleden de niet-uitgeoefende voorkeurrechten verkocht aan institutionele beleggers onder de vorm van scrips.

  De opbrengst bedraagt 4,53 EUR per scrip en wordt op 10 mei uitgekeerd.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Aedifica lanceert stevige kapitaalverhoging 5 maanden geleden - woensdag 24 april 2019
  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, die vooral actief is in zorgvastgoed, wil tot 418 miljoen euro ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Aedifica: overname van zorgvastgoed in het Verenigd Koninkrijk 5 maanden geleden - vrijdag 5 april 2019
  Gezien de schuld lijkt een kapitaalverhoging onafwendbaar op korte termijn.

  De overname van een portefeuille zorgvastgoed in het Verenigd Koninkrijk en een o.i. onafwendbare kapitaalverhoging zullen de erg hoge premie (67,1%) t.o.v. de intrinsieke waarde (51,94 EUR op 31/12) wellicht doen slinken. Het netto dividendrendement (2,7%) is laag maar het dividend zal stijgen. HOUDEN.

  De halfjaarresultaten (op 31/12) waren vrij goed (1,72 EUR winst per aandeel; +8,9%) maar niet verrassend. De bezettingsgraad lag op een zeer hoge 99%. Door de verwerving op 1 februari van een zorgvastgoedportefeuille met 92 gebouwen in het VK (Aedifica betaalt 450 miljoen pond of 5% minder dan reële waarde volgens expert; ±20% van de portefeuille!), de gedeeltelijke verkoop van de tak “appartementen” (50% eind oktober, 25% eind maart) en de 6 hotels (2e kwartaal 2019) hebben de halfjaarcijfers echter veel van hun richtinggevende waarde verloren. Door de aankoop van de Britse portefeuille trekken we onze winstraming voor dit boekjaar (einde op 30/6) op van 3,55 naar 3,60 EUR. Dat lijkt misschien weinig, maar we wachten op de voorwaarden en timing van een nieuwe kapitaalverhoging die ons gezien de schuldgraad (47,4% op 31/12, moet nu rond de 58% schommelen) en de projecten in de pijplijn onvermijdelijk lijkt. Voor de 2 volgende boekjaren tippen we op 3,75 en 3,90 EUR. We handhaven onze dividendraming voor 2018-19 op 2,38 EUR netto (+12%) en verhogen ze voor de 2 volgende jaren naar 2,55 en 2,68 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 86,80 EUR

  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Aedifica investeert in seniorenhuisvesting in België (54%), in het Verenigd Koninkrijk (20%), in Duitsland (14%) en in Nederland (12%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Aedifica keert een keuzedividend uit over het op 30 juni afgesloten boekjaar 2017/2018 11 maanden geleden - donderdag 25 oktober 2018
  De aandeelhouder kan het dividend ontvangen in cash, in nieuwe aandelen of een combinatie van beide.

  Aedifica beschikt over een aantal troeven zoals een mooie verwachte dividendgroei en een vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit. Het aandeel is echter niet meer goedkoop. Daarom raden we u niet aan om uw positie in Aedifica verder uit te breiden.
  Kies voor cash.
  Wel mag u uw bestaande aandelen houden.

  Aedifica keert een dividend (coupon nr. 19) uit van 2,125 EUR netto.
  De coupon wordt op 29 oktober voorbeurs geknipt.

  Wie voor de cash kiest krijgt dus 2,125 EUR netto (betaling: 20 november).
  Wie het dividend in aandelen wil, dient 34 coupons nr. 19 in te ruilen om één bijkomend aandeel te verwerven. De uitgifteprijs van een nieuw aandeel bedraagt bijgevolg 72,25 EUR (= 34 x 2,125 EUR) en biedt een beperkte korting van 3,4% t.o.v. de slotkoers op 23 oktober, (gecorrigeerd met het dividend). De nieuwe aandelen zullen vanaf 20 november op Euronext Brussel noteren.

  U kunt tussen 31 oktober en 15 november uw keuze doorgeven aan uw financiële tussenpersoon. Wacht niet te lang met het doorgeven van uw keuze omdat sommige financiële tussenpersonen de keuzeperiode vroeger eindigen om administratieve redenen.
  Voorts zal u automatisch in cash worden uitbetaald, als u uw keuze niet doorgeeft (behalve wanneer anders overeengekomen met uw bank).

  Koers op het moment van de analyse: 77,00 EUR

  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Aedifica investeert in seniorenhuisvesting (84%), gemeubelde en ongemeubelde appartementen (12%), en in hotels en diversen (4%). De GVV is actief in België (70%, meer bepaald 42% in Vlaanderen, 18% in Brussel en 10% in Wallonië), in Duitsland (17%) en in Nederland (13%).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Aedifica beschikt over onmiskenbare kwaliteiten en het dividend zou kunnen klimmen 1 jaar geleden - woensdag 10 oktober 2018
  Gezien de koersdaling wijzigen we ons advies.

  Met een premie t.o.v. de intrinsieke waarde (51,74 EUR) van 46,9% en een dividendrendement van 2,8% netto is Aedifica geen koopje. Maar gezien de verwachte mooie dividendgroei, de kwaliteiten van de GVV en de gedaalde koers zijn we geen verkoper meer. HOUDEN.

  De jaarresultaten (op 30/6) lagen iets onder onze verwachtingen. De winst per aandeel kwam uit op 3,21 EUR (t.o.v. 3,15 EUR boekjaar ervoor), terwijl wij tipten op 3,25 EUR. Het nettodividend van 2,125 EUR (+11,1% t.o.v. vorig dividend), dat begin november wordt betaald, is wel conform onze ramingen. De huurinkomsten groeiden met 16,1% en de portefeuille met 11,6%. Op 30/6 lag de bezettingsgraad op 99,0% en de schuldgraad op 44,3%. Die laatste zal echter wellicht fors toenemen gezien de voorziene grote investeringen, en dit ondanks de geplande verkoop van maximaal 75% van de appartementen (12% van de portefeuille). Er moet dan ook rekening worden gehouden met een mogelijke kapitaalverhoging in de 1e helft van 2019. Naast België, Duitsland en Nederland wil de GVV overigens een 4e land aan de portefeuille toevoegen, dat nog niet is bekendgemaakt. Voor dit boekjaar mikt Aedifica op een winst per aandeel van 3,45 EUR en een nettodividend van 2,38 EUR (+12%). We handhaven onze winstraming op 3,55 EUR en tippen op 3,65 en 3,90 EUR voor de volgende 2 boekjaren. De nettodividenden ramen we op 2,38, 2,47 en 2,64 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 76,00 EUR

  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Aedifica investeert in seniorenhuisvesting (84%), gemeubelde en ongemeubelde appartementen (12%), en in hotels en diversen (4%). De GVV is actief in België (70%, meer bepaald 42% in Vlaanderen, 18% in Brussel en 10% in Wallonië), in Duitsland (17%) en in Nederland (13%).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 107,40 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 69,08 EUR
ISIN-code BE0003851681
Beurs Brussel
Beta 0,46
Aantal bestaande aandelen 24.601.150
Volatiliteit 15,72 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 2,57 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 2392
Website www.aedifica.be

Prestaties (in euro)

Aedifica Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 24,58 % 4,48 % 13,20 %
Rendement 6 maanden 32,36 % 2,18 % 16,41 %
Rendement 1 jaar 41,21 % 0,25 % 28,91 %
Rendement 5 jaar 20,92 % 0,83 % 14,31 %

Sleutelcijfers per GVV

2017-18 2019-20(e) 2018-19(e)
Dividend (EUR) 2,03 2,55 2,38
Courante winst (EUR) 3,07 3,62 3,73
Intrinsieke waarde 55,73 EUR
Schuldgraad 37,20 %
Bezettingsgraad 100,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 2,28 %
Verwacht rendement op lange termijn 5,30 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 87,33 %
;