Nieuws

Voor GVV’s die overwegend actief zijn in zorgvastgoed, bedraagt de voorheffing slechts 15%

7 maanden geleden - dinsdag 6 november 2018
Hoe komt dit, en zijn ze dan ook interessanter?

Neen. Hun dividendrendement ligt niet hoger dan bij GVV’s uit andere vastgoedsegmenten. We raden ze niet aan.
Voor al onze adviezen betreffende GVV’s, maak gebruik van onze selector.

Fiscaal gunstregime

Doordat de roerende voorheffing de voorbije jaren in stappen werd opgetrokken naar 30% en gunstige uitzonderingsmaatregelen voor bepaalde GVV’s werden afgeschaft, vreesde men dat de GVV’s actief in zorgvastgoed uiteindelijk hun huurprijzen zouden optrekken en zo dus indirect de kostprijs van de hogere roerende voorheffing zouden doorschuiven naar de bewoners in hun zorgcentra. In het prospectus van de GVV Care Property Invest staat zelfs duidelijk vermeld dat bij een stijging van de roerende voorheffing op het dividend, de huurprijzen evenredig verhoogd mogen worden om de aandeelhouder te ontzien. Maar aangezien heel wat OCMW’s en overheidsvzw’s zelf huurder zijn van Care Property Invest, wilde de regering niet in eigen vel snijden en werd er opnieuw een gunstmaatregel ingevoerd waarbij er een verlaagde roerende voorheffing van 15% geldt voor GVV’s die minstens voor 60% belegd zijn in zorgvastgoed dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte.

Interessant voor u als belegger?

In België zijn er 17 GVV’s, waarvan er drie voor een significant deel actief zijn in zorgvastgoed. Aedifica en Care Property Invest beleggen voor respectievelijk 84 en 100% in zorgvastgoed (assistentiewoningen en rusthuizen) en genieten dus van het fiscaal gunstregime. De derde speler is Cofinimmo, dat met iets meer dan 49% naast de boot valt.
Zorgvastgoed kan veelal bogen op hoge en stabiele bezettingsgraden, gecombineerd met vrij aantrekkelijke rendementen waar beleggers graag voor betalen. Het waarderingsniveau van de drie Belgische “zorg-GVV’s” op de beurs is dan ook aan de hoge kant en ondanks het fiscale gunstregime ligt het dividendrendement er niet hoger dan bij GVV’s uit andere vastgoedsegmenten. We geven dan ook voor geen van de drie een koopadvies. Wie aandelen van Aedifica of Care Property Invest heeft, mag die wel houden. De vooruitzichten zijn aantrekkelijk genoeg.

Deel dit artikel