Xior Student Housing

BE0974288202
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,00 EUR 25/05/2018 17:35:00 Brussel
-0,50 EUR (-1,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
34,1000 41,4000  52 weken min max
2,88 % Dividendrendement
26,95 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De jaarcijfers over 2017 van Xior Student Housing kwamen lichtjes onder onze verwachtingen uit 1 maand geleden - donderdag 19 april 2018
  Voor 2018 verwacht de GVV dat de winst per aandeel en het dividend minstens stabiel zullen blijven t.o.v. vorig jaar.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Met een premie t.o.v. de intrinsieke waarde van 52,7% en een nettodividendrendement van 2,1%, is Xior Student Housing zeker niet goedkoop 7 maanden geleden - donderdag 19 oktober 2017
  Wel beschikt het aandeel over een geweldig groeipotentieel en rijgt de GVV de aanwinsten aaneen.

  Bijgevolg mag u het aandeel HOUDEN.

  De halfjaarwinst kwam uit op 0,46 EUR per aandeel t.o.v. 0,27 EUR een jaar eerder. De huurinkomsten stegen met 56,5%. Op 30/6 bedroeg de bezettingsgraad 98%. Dankzij de kapitaalverhoging in juni daalde de schuldgraad tot 39,2%. Voor heel 2017 verwacht Xior nog steeds een winst per aandeel van 1,40 EUR (wij tippen op 1,45 EUR). Voor het dividend handhaaft Xior zijn raming op 0,84 EUR netto, terwijl wij mikken op ±0,87 EUR. Coupon nr. 4, die op 7 juni bij de kapitaalverhoging werd onthecht, vertegenwoordigt hiervan 0,40 EUR. De winst en het dividend zullen de komende jaren nog flink stijgen door de enorme groei van de vastgoedportefeuille. Die nam al met 34,1% toe over de 1e jaarhelft en klom sindsdien nog tot 444 miljoen euro met de afronding van de verwerving van 3 studentencomplexen in Nederland (Delft, Den Haag, Rotterdam). Een complex in Brussel en Leuven zouden dit jaar nog moeten volgen. Tot slot kondigde Xior zopas ook een nieuwbouwproject aan in het Nederlandse Groningen (oplevering voorzien in april 2018). We ramen de winst per aandeel op 1,80 EUR voor 2018 en op 1,95 EUR voor 2019. Verder tippen we op dividenden van 1,05 en 1,12 EUR netto.

  Koers op het moment van de analyse: 40,98 EUR

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoed-vennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (55%) en Nederland (45%). Studentenwoningen zijn goed voor 80,7% van de huurinkomsten, winkelpanden voor 10,5% en diversen (hostel in Gent, parking in Antwerpen, kantoren) voor 8,8%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Xior wordt in september in de EPRA-index opgenomen 9 maanden geleden - vrijdag 1 september 2017
  Hierdoor zal de zichtbaarheid van de GVV toenemen alsook de verhandelde volumes.

  Met een premie die boven de 38% t.o.v. de intrinsieke waarde (26,83 EUR) uitstijgt en een dividendrendement dat onder 2,3% duikt, helt Xior steeds meer naar de dure kant. Voorlopig behouden we het aandeel nog steeds.

   

  De koers van het beursgenoteerde vastgoedvennootschap Xior, actief in studentenkoten, werd door de markten hoger gestuwd. Aanleiding is het nieuws dat Xior vanaf 18 september wordt opgenomen in de EPRA-index, een beursindex samengesteld uit beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Deze index wordt wereldwijd gehanteerd om de prestaties van beursgenoteerd vastgoed te vergelijken.

  De opname in deze index betekent voor Xior een betere zichtbaarheid. Maar ook een (gevoelige) stijging van de verhandelbaarheid in het aandeel. Vooral omdat trackers die deze index volgen voortaan ook het aandeel Xior zullen opnemen in hun portefeuilles.

   

  Koers op het moment van de analyse: 38,57 EUR

   

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (85%) en Nederland (15%). Studentenwoningen zijn goed voor 79,3% van de huurinkomsten, winkelpanden voor 14,5% en diversen (hotel in Gent, parkings in Antwerpen) voor 6,2%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Xior Student Housing voert kapitaalverhoging uit 1 jaar geleden - donderdag 8 juni 2017
  De vastgoedvennootschap wil tot 84 miljoen euro ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen om de forse uitbreiding van haar portefeuille te financieren.

  Breidt uw positie niet verder uit en ga dus niet in op de kapitaalverhoging, maar verkoop uw rechten op de beurs.
  Met een premie van zo’n 53% t.o.v. de intrinsieke waarde (24,52 EUR) en een dividendrendement van ±2,3% is Xior correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

   

  Emissievoorwaarden

  Elk bestaand aandeel Xior levert u één recht op. U heeft telkens twee rechten nodig om te kunnen inschrijven op één nieuw aandeel Xior, waarvoor u 31 EUR (uitgifteprijs) moet neertellen. De uitgifteprijs biedt een korting van 14,7% (na afhouding van coupon nr. 4) ten opzichte van de slotkoers op 6 juni. Inschrijven kunt u tot en met 19 juni. Ook zijn de rechten tot die datum verhandelbaar op Euronext Brussel.

  Op 7 juni (nabeurs) werd coupon nr. 3, die de rechten vertegenwoordigt, onthecht alsook coupon nr. 4, die slaat op het reeds verworven dividend en dus niet op de nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen worden op 22 juni geleverd en zullen vanaf dan op Euronext Brussels noteren. De niet-uitgeoefende rechten die niet op de beurs werden verkocht (scrips), zullen op 20 juni worden geveild.

   

  Verkoop uw rechten

  Volgens onze berekeningen zal de theoretische prijs van een recht rond de 2 EUR schommelen. Indien de transactiekosten hierbij te hoog oplopen, kunt u de uitkering (op 27 juni) van de verkoop van de niet-uitgeoefende rechten (scrips) en de rechten die niet op de beurs werden verkocht, afwachten.

  Weet wel dat de scrips mogelijks niets zullen opleveren aangezien de opbrengst uit de verkoop ervan onzeker is. De kans dat dit effectief het geval is, is volgens ons echter zeer klein.

   

  Koers op het moment van de analyse: 35,48 EUR 

   

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (85%) en Nederland (15%). Studentenwoningen zijn goed voor 79,3% van de huurinkomsten, winkelpanden voor 14,5% en diversen (hotel in Gent, parkings in Antwerpen) voor 6,2%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De volgende jaren zou de groei van Xior Student Housing een positief effect op de resultaten en de waarde per aandeel moeten hebben 1 jaar geleden - donderdag 30 maart 2017
  Het dividend en dus het rendement zouden fors moeten stijgen.

  Met een premie van 55,3% t.o.v. de intrinsieke waarde (23,82 EUR) en een dividendrendement van slechts 2,2% netto is Xior niet goedkoop. HOUDEN.

   

  Met een winst per aandeel van 1,17 EUR deed Xior het in 2016 iets beter dan vooropgesteld bij de beursintrede eind 2015 (1,13 EUR) en dan onze raming. Ook het dividend is iets hoger (0,805 EUR netto) en wordt eind mei betaald via 2 coupons (nr. 1 geknipt op 12/10/16 - 0,6244 EUR netto, nr. 2 op 18/1/17 – 0,1806 EUR netto). De bezettingsgraad bleef vorig jaar stabiel op 97,4%. De schuldgraad liep op tot 50,7%. Gezien de overnames die dit jaar al zijn voorzien (Brussel, Den Haag, Rotterdam, 2 in Delft) de portefeuille met ±30% zullen aandikken, zullen wellicht nog 1 of meer kapitaalverhogingen volgen. Na die acquisities zullen 56% van de studentenwoningen in België gelegen zijn en 44% in Nederland (waar het brutorendement een stuk hoger ligt!). Voor 2017 mikt de GVV, ondanks belangrijke kosten (eenmalige exit taks), op een winst per aandeel van 1,40 EUR en een nettodividend van 0,84 EUR. Wij tippen op 1,45 EUR voor 2017, 2,20 voor 2018 en 2,40 EUR voor 2019 en op nettodividenden van 0,87, 1,23 en 1,34 EUR.

   

  Koers op het moment van de analyse: 37,00 EUR

   

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoed-vennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (85%) en Nederland (15%). Studentenwoningen zijn goed voor 79,3% van de huurinkomsten, winkelpanden voor 14,5% en diversen (hotel in Gent, parkings in Antwerpen) voor 6,2%.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 41,40 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 34,10 EUR
ISIN-code BE0974288202
Beurs Brussel
Beta 0,50
Aantal bestaande aandelen 8.645.875
Volatiliteit 12,31 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,32 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 205
Website www.xior.be

Prestaties (in euro)

Xior Student Housing Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden -1,48 % -0,49 % 2,99 %
Rendement 6 maanden -5,27 % -3,55 % 3,71 %
Rendement 1 jaar 6,90 % -5,49 % 6,62 %
Rendement 5 jaar - 6,07 % 10,00 %

Sleutelcijfers per GVV

2018(e) 2016 2017(e)
Dividend (EUR) 1,05 0,76 0,84
Courante winst (EUR) 1,90 1,11 1,43
Intrinsieke waarde 26,95 EUR
Schuldgraad 51,69 %
Bezettingsgraad 98,45 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 2,88 %
Verwacht rendement op lange termijn 5,62 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 35,44 %