Xior Student Housing

BE0974288202
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,60 EUR 25/09/2018 11:26:00 Brussel
-0,10 EUR (-0,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
32,6000 39,9000  52 weken min max
2,19 % Dividendrendement
27,60 EUR Intrinsieke waarde
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Nieuws
  Xior: verkoop scrips afgerond 3 maanden geleden - dinsdag 12 juni 2018
  De opbrengst bedraagt 1,74 EUR.

  Op 7 juni werd de kapitaalverhoging van Xior Student Housing, waarop we u aanraadden in te tekenen, succesvol afgesloten.

  De niet-uitgeoefende rechten (scrips) werden op 8 juni geveild. De opbrengst, zo’n 1,74 EUR per recht wordt vanaf 15 juni uitbetaald aan de houders ervan.

  U mag het aandeel van Xior Student Housing blijven kopen.

  Koers op het moment van de analyse: 35,40 EUR

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-schap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (41,5%) en Nederland (58,5%). Studentenwoningen zijn goed voor 79,7% van de huurinkomsten, kantoren voor 11,2%, winkelpanden voor 5,5% en diversen (hostel in Gent, parking in Antwerpen) voor 3,6%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Xior lanceert een kapitaalverhoging 3 maanden geleden - donderdag 31 mei 2018
  Er is voldoende reden om ons advies te wijzigen.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  De jaarcijfers over 2017 van Xior Student Housing kwamen lichtjes onder onze verwachtingen uit 5 maanden geleden - donderdag 19 april 2018
  Voor 2018 verwacht de GVV dat de winst per aandeel en het dividend minstens stabiel zullen blijven t.o.v. vorig jaar.

  De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (26,28 EUR) bedraagt een beduidende 36,6% en het nettodividendrendement slechts 2,3%. Op het eerste zicht is Xior dus niet goedkoop, maar gezien het erg grote groeipotentieel mag u HOUDEN.

  Met een winst per aandeel van 1,43 EUR en een dividend dat in mei wordt betaald (de 2 dividendcoupons die er recht op geven, werden al onthecht!) en dat slechts conform de voorspellingen van de GVV was (0,84 EUR netto), lagen de jaarcijfers lichtjes onder onze verwachtingen (wij tipten op 1,45 en 0,87 EUR). Op 31/12 bedroeg de bezettingsgraad 97,9%. Door een resem aan acquisities bereikte de waarde van de portefeuille eind vorig jaar 488,8 miljoen euro, wat een stijging is met 83,8% op jaarbasis! Wel liep de schuldgraad (op 31/12) ondanks de kapitaalverhoging van juni 2017 hierdoor op tot 53,6%. In 2018 kondigde de GVV al een project aan in Brussel en één in het Nederlandse Enschede (dit laatste betaald met eigen aandelen). Worden alle al voorziene investeringen gerealiseerd, dan zal de portefeuillewaarde meer dan 570 miljoen bedragen. Wat de resultaten voor 2018 betreft, voorziet Xior dat de winst per aandeel en het dividend minstens stabiel zullen blijven t.o.v. 2017, wat volgens ons iets te voorzichtig is. Wij tippen op een winst per aandeel van 1,90 EUR in 2018, 2 EUR in 2019 en 2,10 EUR in 2020 en op nettodividenden van 1,05, 1,12 en 1,19 EUR.

  Koers op het moment van de analyse: 35,90 EUR

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (41,5%) en Nederland (58,5%). Studentenwoningen zijn goed voor 79,7% van de huurinkomsten, kantoren voor 11,2%, winkelpanden voor 5,5% en diversen (hostel in Gent, parking in Antwerpen) voor 3,6%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Met een premie t.o.v. de intrinsieke waarde van 52,7% en een nettodividendrendement van 2,1%, is Xior Student Housing zeker niet goedkoop 11 maanden geleden - donderdag 19 oktober 2017
  Wel beschikt het aandeel over een geweldig groeipotentieel en rijgt de GVV de aanwinsten aaneen.

  Bijgevolg mag u het aandeel HOUDEN.

  De halfjaarwinst kwam uit op 0,46 EUR per aandeel t.o.v. 0,27 EUR een jaar eerder. De huurinkomsten stegen met 56,5%. Op 30/6 bedroeg de bezettingsgraad 98%. Dankzij de kapitaalverhoging in juni daalde de schuldgraad tot 39,2%. Voor heel 2017 verwacht Xior nog steeds een winst per aandeel van 1,40 EUR (wij tippen op 1,45 EUR). Voor het dividend handhaaft Xior zijn raming op 0,84 EUR netto, terwijl wij mikken op ±0,87 EUR. Coupon nr. 4, die op 7 juni bij de kapitaalverhoging werd onthecht, vertegenwoordigt hiervan 0,40 EUR. De winst en het dividend zullen de komende jaren nog flink stijgen door de enorme groei van de vastgoedportefeuille. Die nam al met 34,1% toe over de 1e jaarhelft en klom sindsdien nog tot 444 miljoen euro met de afronding van de verwerving van 3 studentencomplexen in Nederland (Delft, Den Haag, Rotterdam). Een complex in Brussel en Leuven zouden dit jaar nog moeten volgen. Tot slot kondigde Xior zopas ook een nieuwbouwproject aan in het Nederlandse Groningen (oplevering voorzien in april 2018). We ramen de winst per aandeel op 1,80 EUR voor 2018 en op 1,95 EUR voor 2019. Verder tippen we op dividenden van 1,05 en 1,12 EUR netto.

  Koers op het moment van de analyse: 40,98 EUR

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoed-vennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (55%) en Nederland (45%). Studentenwoningen zijn goed voor 80,7% van de huurinkomsten, winkelpanden voor 10,5% en diversen (hostel in Gent, parking in Antwerpen, kantoren) voor 8,8%.

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Xior wordt in september in de EPRA-index opgenomen 1 jaar geleden - vrijdag 1 september 2017
  Hierdoor zal de zichtbaarheid van de GVV toenemen alsook de verhandelde volumes.

  Met een premie die boven de 38% t.o.v. de intrinsieke waarde (26,83 EUR) uitstijgt en een dividendrendement dat onder 2,3% duikt, helt Xior steeds meer naar de dure kant. Voorlopig behouden we het aandeel nog steeds.

   

  De koers van het beursgenoteerde vastgoedvennootschap Xior, actief in studentenkoten, werd door de markten hoger gestuwd. Aanleiding is het nieuws dat Xior vanaf 18 september wordt opgenomen in de EPRA-index, een beursindex samengesteld uit beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Deze index wordt wereldwijd gehanteerd om de prestaties van beursgenoteerd vastgoed te vergelijken.

  De opname in deze index betekent voor Xior een betere zichtbaarheid. Maar ook een (gevoelige) stijging van de verhandelbaarheid in het aandeel. Vooral omdat trackers die deze index volgen voortaan ook het aandeel Xior zullen opnemen in hun portefeuilles.

   

  Koers op het moment van de analyse: 38,57 EUR

   

  Xior Student Housing is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die zich toelegt op studentenhuisvesting in België (85%) en Nederland (15%). Studentenwoningen zijn goed voor 79,3% van de huurinkomsten, winkelpanden voor 14,5% en diversen (hotel in Gent, parkings in Antwerpen) voor 6,2%.

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 39,90 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 32,60 EUR
ISIN-code BE0974288202
Beurs Brussel
Beta 0,50
Aantal bestaande aandelen 12.968.810
Volatiliteit 12,31 %
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,52 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1000) 300
Website www.xior.be

Prestaties (in euro)

Xior Student Housing Belgian All Share Price Datastream REIT Belgium
Rendement 3 maanden 6,15 % -1,71 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 12,95 % -0,03 % 6,69 %
Rendement 1 jaar 6,17 % -4,44 % 7,14 %
Rendement 5 jaar - 4,20 % 11,28 %

Sleutelcijfers per GVV

2018(e) 2016 2017(e)
Dividend (EUR) 0,87 0,76 0,84
Courante winst (EUR) 1,50 1,11 1,43
Intrinsieke waarde 27,60 EUR
Schuldgraad 39,26 %
Bezettingsgraad 98,45 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 2,19 %
Verwacht rendement op lange termijn 4,80 %
Over (+) of onderwaardering (-) t.o.v. intrinsieke waarde 43,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
xior-student-housing
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden