Analyse
Leasinvest Real Estate: projecten lopen vertraging en de schuld blijft hoog 9 maanden geleden - vrijdag 27 oktober 2017
De koers is dit jaar opnieuw wat afgebrokkeld.

We raden u aan om tegen het huidige niveau niet meer te verkopen.
HOUDEN.

De premie (32,1%) t.o.v. de intrinsieke waarde (73,45 EUR) en het nettodividendrendement (3,6%) zijn al bij al redelijk. De halfjaarcijfers waren iets beter dan verwacht. Wel liepen de herontwikkelingsprojecten Montoyer (kantoren in Brussel) en Strassen (shoppingcenter in Luxemburg) vertraging op en viel er geen nieuws te rapen rond de verhuur van Treesquare (kantoren Brusselse Leopoldswijk) en Mercator (kantoren in Luxemburg). De winst per aandeel kwam uit op 2,69 EUR. De bezettingsgraad viel terug tot 91,8% (96,8% op 31/12) door de verwerving van het Mercator-gebouw (voor amper 42% verhuurd) en het wegvallen van 3 logistieke panden (voor 100% verhuurd, maar begin september verkocht). Door die verkoop zal wellicht ook de erg hoge schuldgraad (59,9% op 30/6) met 2,5% teruggevallen zijn. Gezien de hoge schuld lijken extra verkopen of een kapitaalverhoging ons dan ook niet uitgesloten. Voor 2017 trekken we onze winstraming op van 5,35 naar 5,40 EUR per aandeel. Maar wegens de vertraging in de projecten schroeven we ze terug van 5,80 naar 5,70 EUR voor 2018 en van 6 naar 5,95 EUR voor 2019. Terwijl Leasinvest voor 2017 mikt op een stabiel dividend hopen wij op een stijging van 3,43 tot ±3,47 EUR netto. Voor 2018 en 2019 tippen we op 3,50 en 3,54 EUR.

Koers op het moment van de analyse: 97,02 EUR

Leasinvest Real Estate is een openbare gereglementeerde vastgoedvennoot-schap (ex-vastgoedbevak) die (inclusief het 10%-belang in Retail Estates) investeert in winkelpanden (53,5%, kantoren (40%) en logistiek vastgoed (6,5%) De GVV is actief in België (40,7%), Luxemburg (50,5%), Zwitserland (4,7%) en Oostenrijk (4,1%).

Deel dit artikel