Analyse
Kwartaalresultatent van GVV’s 1 jaar geleden - dinsdag 15 november 2016

Cofinimmo, Montea, QRF, WDP en Xior hebben hun resultaten gepubliceerd.

Cofinimmo
Houden
Boekte goede kwartaalresultaten. De winst per aandeel klom met 1,83 EUR (tot 4,69 EUR). Zonder eenmalige elementen bedroeg de winst per aandeel 4,94 EUR. De bezettingsgraad (95 %) bleef vrijwel stabiel. De schuldgraad dikte met 0,7 % aan tot 42,8 %. Het nettorendement bedraagt 3,9 % en de premie 17,2 % t.o.v. de intrinsieke waarde (87,03 EUR). Net iets te duur om te kopen.

 

Montea
Verkopen
De flinke uitbreiding van de vastgoedportefeuille brengt Montea geen windeieren. Zo zijn de huurinkomsten op jaarbasis met 24,7 % gestegen. De winst per aandeel over de eerste negen maanden bedraagt 1,99 EUR ofwel 20,6 % hoger dan een jaar geleden. De bezettingsgraad bedraagt 94,7 % (rekening houdend met het vertrek van Neovia Logistics). Montea heeft de vrij hoge schuldgraad in het derde kwartaal lichtjes afgebouwd van 56,2 % naar 55,4 %. Desondanks lijkt een kapitaalsverhoging onvermijdelijk om het wettelijk maximumplafond van 60 % niet te overstijgen. De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (23,28 EUR) bedraagt 86,9 % en blijft o.i. onverantwoord hoog.

 

Qrf
Kopen
Boekte een stabiel 3e kwartaal. De waarde van de vastgoedportefeuille bleef steken op 245 miljoen EUR (geen overnames). De schuldgraad viel lichtjes terug tot 50,17 % (51,1 % eind juni) en de bezettingsgraad nam toe tot 97,82 % (97,2 % eind juni). Gezien de geringe premie van 14 % t.o.v. de intrinsieke waarde (23,50 EUR) en het door ons verwachte nettodividendrendement van 3,65 % is het aandeel koopwaardig.

 

WDP
Verkopen
Puike resultaten over de eerste 9 maanden net als verwacht. De winst per aandeel groeide op jaarbasis met 10,7 % tot 4,03 EUR. De bezettingsgraad bedroeg eind september 95,8 %. De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (42,1 EUR) van 91,2 % blijft te hoog. Nettorendement: 3,9 %.

 

Xior Student Housing
Houden
Breidde sinds zijn beursintrede (december 2015) zijn portefeuille uit met 30 %. Bijgevolg klommen de huurinkomsten in het 3e kwartaal met 7,36 % en steeg de winst met 45,13 %. De bezettingsgraad (97,4 %) bleef stabiel, de schuldgraad ging 7,3 % lager (45,91 % eind juni). Xior blijft mikken op een winst van 1,33 EUR per aandeel (wij tippen op 1,15 EUR) en een nettodividend van 0,8250 EUR. De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (23,92 EUR) is hoog en bedraagt 46,32 %. Het nettorendement (2,4 %) is laag, maar de GVV gaat er sterk op vooruit.

Deel dit artikel