Analyse
Aedifica focust volop op ouderenhuisvesting 1 jaar geleden - donderdag 27 oktober 2016

De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (43,74 EUR) is met 75,5 % erg hoog en het dividendrendement (2,0 % netto of in 2017 bij lagere voorheffing 2,5 %) vrij mager.

De premie t.o.v. de intrinsieke waarde (43,74 EUR) is met 75,5 % erg hoog en het dividendrendement (2,0 % netto of in 2017 bij lagere voorheffing 2,5 %) vrij mager.

VERKOPEN.

 

De winst per aandeel van vorig boekjaar (afsluiting : 30/06) kwam uit op 2,42 EUR. Het brutodividend (uitkering begin november) stijgt met 5 % (2,10 EUR). Netto is er wel een daling tot 1,533 EUR (roerende voorheffing 27 % i.p.v. 15 %). De bezettingsgraad lag op 98 %. Sinds 30/06 deed Aedifica een pak overnames in België (9 woonzorgcentra), Nederland (3 seniorenresidenties) en Duitsland (5 rustoorden) en werden 2 sites voor ouderenhuisvesting in België opgeleverd. Bijgevolg dikte de portefeuille met ruim 20 % aan (van 1,16 tot 1,4 miljard euro). Wel nam de schuldgraad toe (van 42,5 tot 52,5 %). De GVV overweegt dus een nieuwe kapitaalverhoging door te voeren en buiten de seniorenhuisvesting (79 % v.d. activa) de overige portefeuille (appartementen, hotels) te verkopen. Door de forse expansie voorziet Aedifica voor 2016-17 een stevige winstgroei tot 2,97 EUR per aandeel (+22,7 %; wij 3 EUR) en een stijging van 7,2 % van het brutodividend (2,25 EUR; 1,9125 EUR netto bij verlaagde voorheffing van 15 %). Voor de jaren erna mikken we op winsten van 3,06 en 3,12 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 76,77 EUR

 

De openbare gereglementeerde vast-goedvennootschap (ex-vastgoedbevak) Aedifica is actief op het vlak van rusthuizen (79 %), gemeubelde en ongemeubelde appartementen (16 %) en hotels (5 %) in België (47 % in Vlaanderen, 22 % in Brussel en 10 % in Wallonië) , Duitsland (14 %) en Nederland (7 %).

 

Deel dit artikel