Analyse
Warehouses Estates Belgium: halfjaarresultaten niet briljant 2 jaar geleden - donderdag 7 juli 2016

De GVV biedt een erg fraai dividendrendement van 4,0 % netto, maar keert daarvoor wel 100 % van haar winst uit.

Ook noteert ze met een (te) hoge premie (46,8 %) t.o.v. haar intrinsieke waarde (42,42 EUR).

VERKOPEN.

 

Ondanks de verwerving in januari van een gebouw (kantoren+winkels) in Sint-Genesius-Rode, dat goed is voor ±6 % van de portefeuille, namen de huurinkomsten in het 1e halfjaar (einde boekjaar: 30/9) met 1,6 % af. Dit is deels te verklaren door de ingrijpende wijziging van de portefeuillemix eind juli 2015. De winst per aandeel ging 7,2 % lager tot 1,59 EUR door de stijging van de vastgoed- en beheerskosten, de algemene kosten en de intrestlasten. De bezettingsgraad steeg over het 1e halfjaar van 94,5 tot 95,4 %. Ook de schuldgraad nam fors toe van 30 tot 35,9 % (door de aankoop in Sint-Genesius-Rode) maar blijft al bij al vrij laag. Overigens verwierf Warehouses Estates Belgium nog 3 commerciële panden (in Jette, Ieper, Doornik; ±1,7 % van de portefeuille). Al tippen we op een beter 2e halfjaar, toch verlagen we onze winstraming van 3,64 tot 3,40 EUR per aandeel en mikken we op een dividend van 2,51 EUR netto. De volgende jaren zullen de resultaten wellicht profiteren van de recente en nog te verwachten aanwinsten (lage schuldgraad!). Wel vrezen we voor lagere huren bij contractvernieuwingen (economische situatie Waalse winkels is niet denderend).

 

Koers op het moment van de analyse: 62,10 EUR

 

Warehouses Estates Belgium is een gereglementeerde vastgoedvennoot-schap die hoofdzakelijk investeert in commercieel vastgoed (63,2 %), en in mindere mate ook en semi-industriële panden (18,5 %), kantoren (16,6 %) en terreinen (1,7 %). Wallonië is goed voor 92,4 % van de portefeuille tegenover 7,6 % voor Vlaanderen.

 

Deel dit artikel