Analyse
Home Invest Belgium: 15 % roerende voorheffing behouden 3 jaar geleden - donderdag 23 april 2015

De premie bedraagt 41 % intrinsieke waarde 66,15 EUR) en het rendement ±3,4 % netto.

De GVV is dus zeker niet goedkoop. Niettemin blijven we vertrouwen hebben gezien het mooie parcours dat ze tot nu toe aflegde.
HOUDEN.

 

Op 15 mei zal de GVV een dividend uitkeren van 3,1875 EUR netto (+ 7,1 %). Wij tipten op 3,06 EUR. Op 5 jaar tijd betekent dit een stijging van 31,2 % (sinds HIB rekening houdt met gerealiseerde meerwaarden in zijn dividendbeleid), ondanks de ingevoerde roerende voorheffing van 15 %. De winst per aandeel 2014 (met meerwaarden) kwam uit op 4,23 EUR, maar is amper 2,61 EUR zonder de meerwaarden. De verkopen in 2014 waren goed voor 9,2 % van de waarde van de portefeuille eind 2013. Een puik resultaat dat te danken is aan de gedeeltelijke verkoop van niet-residentiële panden. Hierdoor komt het aandeel van residentieel vastgoed nu uit op 80,2 %, wat net boven het wettelijk minimum is (80 %) om recht te hebben op een lagere roerende voorheffing (15 i.p.v. 25 %). De rest van de portefeuille bestaat uit handelszaken (16,1 %) en kantoren (3,7 %). De schuldgraad daalde tot 34,3 % (38,9 % op 30/09/14) dankzij de verkopen in Brussel (kantoren Belliardstraat, Hotel Adagio). Het is nu afwachten of HIB zijn meerwaarden verder kan opdrijven. Voorzichtigheidshalve mikken we op het behoud van het dividend in de volgende jaren.

 

Koers op het moment van de analyse: 92,80 EUR

 

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die voornamelijk in residentieel vastgoed investeert en in mindere mate in kantoorvastgoed en in commercieel vastgoed. Actief in België.

 

Deel dit artikel