Analyse
Serviceflats Invest: doorstart verzekerd 5 jaar geleden - woensdag 17 juli 2013

De vastgoedbevak heeft alle stappen gezet om zijn activiteiten te kunnen voortzetten. Ook de wetgeving is aangepast zodat de vrijstelling van de successierechten blijft gelden.

Niettegenstaande we ervan overtuigd zijn dat de groep door zijn expertise gekoppeld aan de vergrijzing de komende jaren een belangrijke rol in heel wat projecten zal kunnen gaan spelen, is de bevak duur. Niet kopen.

 

Doorstart

Serviceflats Invest heeft eind juni 2013 tijdens een buitengewone algemene vergadering zijn maatschappelijk doel uitgebreid. Het kan nu nieuwe projecten in de zorgbouw realiseren, de doorstart is met andere woorden verzekerd. De initiële taak, de bouw van 2 000 gesubsidieerde flats in opdracht van de Vlaamse overheid, zou immers in 2014 aflopen waardoor de bestaansreden van de bevak zou uitdoven.
Het kan dus nu op zoek naar nieuwe projecten. Er zijn hieromtrent al heel wat contacten geweest met lokale besturen en OCMW’s en de interesse is meer dan aanwezig. Ze zijn zich immers bewust van de vergrijzing en de nood voor extra huisvesting en zorgcentra. Daarenboven is het voor lokale besturen moeilijker geworden om bij banken geld los te weken zodat Serviceflats Invest als alternatieve financieringsbron kan fungeren. De bevak heeft zelf evenwel niet veel financiële ruimte. Als een stroom van projecten op gang zou gaan komen dan zal een kapitaalverhoging niet lang op zich laten wachten.

 

Advies

De aandeelhouder van Serviceflats Invest is vrijgesteld van successierechten maar deze vrijstelling gold enkel voor bevaks die zich strikt houden aan het bouwen van serviceflats. Door de doorstart zou de aandeelhouder dit recht kunnen verliezen. Daar is wel al een mouw aangepast want eind 2012 werd de wetgeving aangepast waardoor de voorwaarden voor die vrijstelling zijn verruimd. Aan deze vrijstelling zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Het moet over nalatenschappen gaan in het Vlaams Gewest, u moet ten laatste houder zijn geworden van de aandelen in 2005 en minimaal 5 jaar eigenaar zijn op datum van overlijden. Indien u nu aandeelhouder wordt, kunt u hiervan dus niet meer profiteren.
Het aandeel noteert bovendien maar liefst zo’n 100 % boven zijn intrinsieke waarde, een beetje te veel van het goede. Daarenboven moet sinds kort op het dividend een roerende voorheffing van 15 % worden betaald. De bevak verhoogde voor 2012 wel het dividend prompt met 10 % tot 550 EUR of 467,5 EUR netto. Hierdoor bedraagt het nettodividendrendement 3,83 %, niet uitzonderijk hoog dus. Voor het dividend van het boekjaar 2013 heeft de bevak aangegeven dat het dividend zal worden verhoogd tot 595 EUR bruto of 505 EUR netto, het niveau van voor de invoering van de roerende voorheffing.

 

Meer details: www.sfi.be

 

Deel dit artikel