Analyse
Warehouses De Pauw actief in investeringen 5 jaar geleden - woensdag 26 juni 2013

Winststijging.

De premie bedraagt maar liefst 68 % terwijl het nettorendement nauwelijks ±5 % is. De prestaties van WDP zijn ronduit indrukwekkend en de vooruitzichten blijven zeer gunstig maar dit alles wordt zeer duur betaald. Dit is enkel te rechtvaardigen in een (risicovol) scenario waarbij de beleggersappetijt blijft aanhouden.
U mag HOUDEN maar u moet zich bewust zijn van het risico.

 

Het dividend (coupon nr. 22) van 2,33 EUR netto werd op 24 mei betaald. Voor 72 % werd er bij het keuzedividend gekozen voor nieuwe aandelen. Dit resulteerde in een verhoging van het aantal aandelen met 3,8 %. De schuldgraad is hierdoor 2,1 % lager dan indien enkel een dividend in cash zou zijn uitgekeerd (de schuldgraad op 31/03/13 bedroeg 54,8 %). WDP voorziet een percentage van 56 % voor eind 2013. De winst is in het eerste trimester 2013 met 24,2 % gestegen (+ 12,3 % per aandeel). Door de lichte verwatering na het dividend verlagen we lichtjes onze winstverwachtingen tot 3,80 EUR per aandeel. We behouden onze raming wat het nettodividend betreft, 2,44 EUR netto (+ 4,6 %). De winststijging is er gekomen dankzij de belangrijke overnames die in 2012 zijn gerealiseerd, ontwikkelingen binnen de portefeuille, de indexatie als ook het onder controle houden van de exploitatie- en financiële kosten. De bezettingsgraad bedroeg op 31 maart 97,1 %. Enkel ±2 % (op basis van de huur) van de huurcontracten zouden mogelijk in 2013 ten einde lopen. Het gemiddelde brutorendement van de portefeuille bedraagt 8,0 %. De waarde van de vergelijkbare portefeuille is zo goed als stabiel gebleven. De verkoop van de Tsjechische activa heeft wat vertraging opgelopen. De verkoop zou nu voor 30 juni moeten gebeuren. Vijf andere sites in België (3 in Aalst, 1 in Nijvel en 1 in Wieze) zullen eveneens worden verkocht, grotendeels in de loop van het tweede semester. De bevak is op investeringsvlak weer zeer actief geweest. Zo vonden er o.a. eind maart een reeks voor WDP winstgevende huurderswissels plaats waarbij diverse sites in Londerzeel / Bornem betrokken waren. In april deed het een tweede investering in Roemenië die zal opgeleverd worden in het vierde trimester en de plaatsing van zonnepanelen op een terrein. In juni was er de overname van een belangrijke logistieke site in Vilvoorde die verhuurd wordt aan Carrefour (startrendement van 8,0 %). WDP voorziet eind juni een bijkomende investering in Nederland. In mei heeft WDP nog zijn intentie bekendgemaakt om een Europees logistiek platform neer te poten in de zeehaven van Gent. De haven van Gent zal trouwens meewerken aan het project. De ontwikkeling, die per fase zal gebeuren vanaf midden 2014 in functie van voorverhuringen, zou goed zijn voor 180 000 m². Het gaat dus over een enorm groot project waar nog geen financiële details over zijn bekendgemaakt. Ook in Meerhout komt er een multimodaal platform, maar van veel beperktere omvang (23 000 m²).

 

Koers op het moment van de analyse: 47 EUR

 

Deel dit artikel