Analyse
Retail Estates: goede resultaten 5 jaar geleden - woensdag 26 juni 2013

De recente aankopen hebben niet op de winst gewogen.

De overwaardering bedraagt zo’n 21 % en het nettorendement ±4 %.
HOUDEN.

 

De resultaten voor het boekjaar afgesloten op 31/03/13 waren echt goed. De winst bedraagt 3,62 EUR per aandeel (+ 6,9 %), ruimschoots boven onze verwachting van 3,40 EUR. Deze keer hebben de recente aankopen niet gewogen op de winst in tegenstelling tot de voorbije jaren. De bevak heeft recent een stevige kapitaalverhoging doorgevoerd (zie TAi 1622). De bezettingsgraad blijft op een zeer hoog niveau (98,1 % op 31/03/13). De schuldgraad bedroeg 55,8 %. Baanwinkels maken 93,8 % van de totale portefeuille uit. Dit is een groot verschil met Vastned Retail Belgium dat 50 % in stadswinkels heeft en dit deel wil uitbreiden tot circa 65 %. In mei heeft de bevak zijn participatie in “VRP 1” flink uitgebreid tot ±70 %. Deze maatschappij heeft 23 in aanbouw zijnde commerciële gebouwen in Verviers waarvan de oplevering voorzien is op 15 augustus 2013. De bevak zal in juli een nettodividend van 2,18 EUR uitkeren. Voor juli 2014 rekent de bevak op een nettodividend van 2,25 EUR ondanks de kapitaalverhoging. Deze laatste zal echter een aanzienlijke winstverwatering met zich meebrengen. We rekenen op een winst van 3,22 EUR voor het lopende boekjaar. Voor het boekjaar 2014/2015 zou de situatie moeten normaliseren en voorzien we een winst van 3,55 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 56 EUR

 

Deel dit artikel