Analyse
Aedifica: halfjaarresultaat 5 jaar geleden - dinsdag 9 april 2013

Met enig voorbehoud…

De premie t.o.v. de intrinsieke waarde is 35,1%, wat meer is dan bij Home Invest Belgium (HIB). Het rendement (± 3,2% netto) is tevens iets lager (maar in tegenstelling tot bij HIB wordt het dividend uitsluitend bepaald door de inkomsten exclusief meerwaarden op verkopen).
U mag HOUDEN.

 

Gezien het verwateringseffect van de kapitaalverhoging in november-december dienen we enig voorbehoud te maken bij de resultaten voor het eerste semester (31/12/12). Globaal genomen laten de halfjaarresultaten en de vooruitzichten voor het tweede halfjaar echter vermoeden dat de verwachtingen voor het hele boekjaar overtroffen zullen worden. Inclusief het effect van de kapitaalverhoging mikken we nu op een winst van 1,95 EUR per aandeel. De bevak houdt officieel vast aan een dividendraming van 1,78 EUR bruto voor oktober 2013 maar hoopt stiekem toch ook het niveau van oktober 2012 te benaderen of zelfs te halen, met name 1,86 EUR. Gezien de invoering van 15% roerende voorheffing blijft daar netto± 1,58 EUR van over. Wij blijven voorzichtig en tippen op ± 1,56 EUR. Dankzij de kapitaalverhoging is de schuldgraad gedaald tot 35%. Aedifica heeft evenwel heel wat lopende projecten en projecten die ontwikkeld zullen worden tegen 2015/16, waardoor die schuldgraad opnieuw gevoelig zal stijgen.

 

Koers op het moment van de analyse: 49,15 EUR

 

Deel dit artikel