Nieuws

De obligatiefondsen in euro lieten de voorbije maanden bijna allemaal verliezen optekenen

1 jaar geleden - woensdag 18 oktober 2017
En de barre tijden zijn wellicht nog niet voorbij!

Laat obligatie(fondsen) in euro voorlopig voor wat ze zijn. Hun rendementen kunnen alleen maar ontgoochelen. Wilt u risicoloos beleggen op langere termijn (min. 8 jaar), kies dan voor een spaarverzekering. Ook die producten zien hun rendement afkalven, maar u zult geen verliezen incasseren.
Bent u wel bereid enig risico te aanvaarden in ruil voor een hoger potentieel rendement, kies dan voor een gediversifieerde belegging in aandelen of aandelenfondsen.

Rente stijgt, obligatiekoersen dalen...

Een jaar geleden leverde een Belgische staatslening op 10 jaar een rendement van amper 0,15% op. Vandaag biedt zo'n overheidsobligatie 0,75%. Dat blijft historisch gezien nog altijd erg laag, maar is dus toch al een stuk hoger dan vorig jaar.

Er is dan ook niemand die vandaag nog een bestaande obligatie zou willen kopen met een coupon van 0,15% als het mogelijk is om een nieuwe te kopen die vijf keer meer biedt (0,75%). Tenzij hij of zij natuurlijk minder moet betalen voor die obligatie. Als die aanvankelijk 100 euro waard was, dan zullen beleggers vandaag bereid zijn om er nog 95 euro voor neer te tellen. De meerwaarde van 5 euro die ze dan realiseren op de einddatum (aangezien de obligatie wordt terugbetaald tegen 100 euro) compenseert het feit dat ze tot aan die einddatum lagere coupons krijgen.

Op zak houden tot einde van de rit?

Als de koers van een obligatie kan zakken, waarom zou u ze dan niet gewoon op zak houden tot aan de einddatum? Uw begininleg wordt dan immers toch voor de volle 100% terugbetaald? Dat is waar, maar in afwachting van die einddatum moet u (indien de marktrente stijgt) wel genoegen nemen met coupons die lager liggen dan die van obligaties die later werden uitgegeven. Als dat slechts voor 1 of 2 jaar nog het geval is, is het geen ramp, maar als u nog 10 jaar te gaan hebt wel!

In ons voorbeeld hierboven komt het op exact hetzelfde neer indien u uw obligatie zou verkopen tegen 95 euro en een nieuwe in de plaats koopt die een coupon van 0,75% biedt, dan wel of u uw bestaande obligatie met een jaarlijkse coupon van 0,15% op zak houdt en aan het einde van de rit uw 100 euro recupereert.

Obligatiefondsen hangen in de touwen

Het bovenstaande verklaart waarom obligatiefondsen, die als missie hebben om permanent in obligaties te beleggen (ook als de marktrente extreem laag is), vandaag in de touwen hangen. De waarde van de bestaande obligaties die zij in portefeuille hebben, is immers fors gedaald.

Een fonds zoals Aviva Investors Long Term European Bond, dat belegt in overheidsobligaties in euro met een lange looptijd, verloor in 1 jaar tijd maar liefst 10%. Maar ook fondsen die beleggen in obligaties met wat kortere looptijden, zagen hun rendementen met 1 tot 4% dalen t.o.v. een jaar eerder.

Martkrente zal verder stijgen

De marktrentevoeten zullen wellicht nog verder aantrekken. Valt het dan te vrezen dat we een echte obligatiecrash krijgen, m.a.w. dat de obligatiekoersen nog veel sterker zullen kelderen? Dat is onwaarschijnlijk. De Europese economie is in betere doen, wat zich op termijn zal vertalen in een stijging van de rente, maar de ECB zal erover waken dat dit proces erg geleidelijk verloopt om te vermijden dat de economische motor weer gaat sputteren.

Voor een brutale koersval van obligatie(fondsen) zijn we niet meteen bang, maar ze zullen het de komende jaren wel moeilijk blijven hebben om uit de rode cijfers te klimmen.

Deel dit artikel