Nieuws

Wat te denken van obligaties met een hoog rendement?

2 jaar geleden - dinsdag 11 april 2017
Sommige zijn speculatief en worden wel eens rommelobligaties genoemd. Ze zijn dan ook vrij riskant...

Obligatiebeleggers die op zoek zijn naar een deftig rendement, nemen soms hun toevlucht tot zogenaamde "rommelobligaties" of junk bonds, alias speculatieve obligaties met een hoge coupon. We raden u aan om dergelijke obligaties te vermijden.
Er bestaan andere beleggingen waarvan de verhouding rendement/risico interessanter is.

Obligaties van lage kwaliteit

Een rommelobligatie is een schuldinstrument uitgegeven door een onderneming of overheid met een bedenkelijke financiële situatie. Net omdat de kans (erg) groot is dat u uw geld niet terugziet, staat er een hoge coupon tegenover.

Terwijl Europese bedrijfsobligaties met een A-rating gemiddeld niet meer dan 0,5% bieden, kan er met soortgelijke obligaties met een B-rating gemiddeld ruim 5% worden verdiend. Men gebruikt de benaming rommelobligatie wanneer de kredietrating lager of gelijk is aan BB+ (S&P’s/Fitch) of Ba1 (Moody’s). De rating is een maat voor de financiële gezondheid van het bedrijf en geeft aan in welke mate het bedrijf in kwestie in staat is om zijn schuldverplichtingen na te komen (lees: de coupons van zijn obligaties uit te betalen en het belegde kapitaal terug te betalen op de einddatum).

Verbrand uw vingers niet

Wie uitsluitend naar het ogenschijnlijk aanlokkelijke rendement kijkt, zal al snel geneigd zijn om in te tekenen op uitgiften met een hoge coupon. Maar als we rekening houden met de risico's, dan is dat rendement in werkelijkheid veel minder verleidelijk.

Als u in een obligatie belegt, dan wordt uw kapitaal in principe terugbetaald aan het einde van de rit, maar dat kan alleen als de emittent op dat moment financieel nog in staat is om zijn verplichtingen na te komen. En net dat is heel moeilijk voor particuliere beleggers: inschatten bij welke bedrijven de kans groot is dat ze zich tegen de einddatum van de obligatie in een situatie van wanbetaling zullen bevinden, of failliet zullen zijn. En naarmate de looptijd van de obligatie langer wordt, wordt die oefening nog moeilijker.

 

Deel dit artikel