RATING

De solvabiliteit van een emittent van obligaties wordt door de rating uitgedrukt.
De rating is een quotering die wordt toegekend door internationale gespecialiseerde bedrijven (Standard & Poor's, Moody's) of in België, ING. De quoteringen gaan van A tot D, en elke letter is ook nog eens onderverdeeld in subcategorieën. Een emittent die een A-rating krijgt, biedt voldoende solvabiliteit. Als men vaststelt dat de rating verlaagt naar B, dan is voorzichtigheid geboden. Bij een C-rating moet men de obligatie verkopen. Met een D-rating kan de emittent eigenlijk niet meer betalen. 
Om de rating aan te duiden gebruikt men ook de term notering. De bedrijven die de ratings toekennen zijn noteringsagentschappen of ratingbureaus.
Test-Aankoop invest gebruikt ook zijn eigen classificatie :  ++ = zeer goed, + = goed, enz..  ... NR  = geen rating