Nieuws

Heeft de eurozone binnenkort haar eigen overheidsobligaties?

2 jaar geleden - donderdag 2 maart 2017
De Europese Commissie lijkt de schulden van de lidstaten van de eurozone te willen bundelen onder één gemeenschappelijke overheidsobligatie.
Heeft de eurozone binnenkort haar eigen overheidsobligaties?

Heeft de eurozone binnenkort haar eigen overheidsobligaties?

Meer vertrouwen, dus lagere rentevoeten

Vandaag geeft elk land in de eurozone afzonderlijk obligaties uit, waardoor de rentevoeten sterk kunnen variëren. Het is ook logisch dat Duitsland, met een overheidsschuld van slechts ±71% van zijn bbp, een hoger vertrouwen geniet bij de beleggers dan pakweg Portugal, dat een overheidsschuld torst van ±129% van zijn bbp. Duitsland leent op 10 jaar dan ook aan 0,20%, terwijl Portugal al snel 4% moet neerleggen om beleggers over de streep te trekken.

Als de lidstaten van de eurozone zouden samenwerken en gezamenlijk euro-obligaties zouden uitgeven, dan moet dat de beleggers in principe meer vertrouwen inboezemen omdat die door alle lidstaten worden gedekt. De rente van zo’n euro-obligatie zou dus ook lager moeten liggen dan wat de meeste lidstaten vandaag moeten ophoesten.

 

Doel is het risico op een nieuwe schuldencrisis verkleinen

Het doel dat de Europese Commissie beoogt, is het voorkomen van een nieuwe schuldencrisis zoals die in 2011. Toen stegen de rentevoeten in de eurozone fors omdat beleggers vreesden dat enkele overheden aan de rand van het faillissement stonden, en voor sommige overheden werd het bijna onmogelijk om hun overheidsobligaties nog verkocht te krijgen, waardoor ze nijpende financieringsproblemen kregen (o.a. Griekenland).

Door kapitaal op te halen via euro-obligaties, kan de eurozone profiteren van een stabielere overheidsfinanciering. Landen die vandaag bovengemiddelde rentevoeten moeten bieden (o.a. Italië, Portugal en Spanje) zullen daar garen bij spinnen en hun rentelasten zien afnemen, wat hen meer ademruimte biedt om hun financiën op orde te krijgen.

 

Protest wegens mogelijks stijgende rentelasten

Landen met een hoge kredietwaardigheid, zoals België en Duitsland, die vandaag aan bodemrentes kunnen lenen, zullen hun rentelasten daarentegen wellicht zien toenemen. Het punt van de Europese Commissie is om meer financiële stabiliteit te creëren en de cohesie te verbeteren. Het idee werd in het verleden ook al eens geopperd, maar toen vrij snel afgevoerd na protest door Duitsland. Dat land vreest, niet geheel onterecht, dat in het geval van grote problemen, de sterkere landen de rekening gepresenteerd zullen krijgen.

 

De naam euro-obligatie zorgt voor verwarring

Er bestaat vandaag namelijk al een andere soort obligaties die dezelfde naam draagt. Deze euro-obligaties zijn obligaties die niet in één land maar in verschillende landen tegelijk worden verdeeld. Ze kunnen zowel door overheden of door bedrijven uitgegeven zijn. De benaming euro-obligatie impliceert ook niet automatisch dat de obligatie in euro is uitgegeven.

De nieuwe euro-obligaties waarover we het in de tekst hierboven en hieronder hebben, zijn voorlopig nog toekomstmuziek maar zijn dus gemeenschappelijke uitgiften door meerdere overheden van de eurozone.

Deel dit artikel