BBP of BRUTO BINNENLANDS PRODUCT

Het BBP is de som van alle goederen en diensten die een land in één jaar produceert en levert.  

 

;