Artikel

Al uw vragen rond trackers

1 jaar geleden - dinsdag 27 februari 2018
We beantwoorden de frequentste vragen rond trackers.
Al uw vragen rond trackers

Al uw vragen rond trackers

Wanneer zijn trackers ontstaan?
De tracker SPDR S&P 500 ETF Trust vierde op 22 januari zijn 25-jarig bestaan. De ETF werd in 1993 gelanceerd en was toen de allereerste op de Amerikaanse markt. Een ETF of tracker is een passief beheerd (probeert niet beter te doen dan zijn referentie-index) en beursgenoteerd beleggingsfonds dat een beursindex schaduwt.

In dit geval is die index een korf van de 500 grootste Amerikaanse aandelen. Wie vanaf het begin in deze tracker heeft belegd, behaalde een rendement van gemiddeld 13,4% op jaarbasis (in dollar en incl. herbelegging van dividenden). Een mooi bewijs dat beleggen in aandelen dus wel degelijk loont op lange termijn, ondanks verschillende beurscrashes tijdens de rit.

Presteren trackers per definitie beter dan bancaire beleggingsfondsen?
Trackers of ETF's (exchange traded funds) zijn indexfondsen die de evolutie van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk trachten te volgen (bijv. van onze Bel 20). De voorbije jaren liet het merendeel van die ETF's een rendement optekenen dat hoger lag dan dat van de actief beheerde bankfondsen. Met actief beheer doelen we op het feit dat de beheerder van het fonds een rendement tracht te behalen dat dat van de index overtreft.

Enerzijds liggen de kosten bij ETF's erg laag: gemiddeld 0,4% (soms veel lager), tegenover gemiddeld 1,5% voor bancaire fondsen (soms veel hoger). Anderzijds is het voor beheerders niet altijd makkelijk om juist die aandelen te selecteren die over een bepaalde periode de beste prestaties zullen neerzetten.

Maar zoals steeds zijn er uitzonderingen op de regel, en er bestaan dus wel degelijk bankfondsen die beter presteren dan trackers.

Ik ben een beginnend belegger en wil graag voor het eerst 1 000 EUR beleggen in een tracker. Welke tracker raden jullie mij dan aan?
Als u slechts 1 tracker wilt kopen, kies dan voor iShares Core MSCI World UCITS ETF. Deze ETF volgt de MSCI World-index, met daarin de grootste bedrijven wereldwijd (1 600 aandelen), maar buiten het groeilanduniversum. U belegt via deze tracker met andere woorden in 1 keer in een gespreide korf van grote internationale namen (Apple, Amazon, Nestlé, enz.). De kosten bedragen slechts 0,20% (bij de laagste op de markt). Dividenden worden automatisch herbelegd. Over de voorbije 5 jaar bedroeg het rendement +13% op jaarbasis.

Ik heb de voorbije jaren stevig belegd in trackers en na de forse beursklim zou ik mijn winsten willen beschermen. Is zoiets mogelijk met trackers?
Er zijn wel degelijk instrumenten die dat mogelijk maken, met name via opties op trackers of via "inverse ETF's", die allebei hoger gaan wanneer de koers van een tracker daalt. Om uw ETF-portefeuille onrechtstreeks te beschermen tegen dalingen, kunt u ook opties of "futures" gebruiken die beleggen in de beursindex die door de tracker wordt gevolgd, op voorwaarde dat die producten bestaan. Maar dergelijke strategieën kunnen soms moeilijk uitvoerbaar en ook duur zijn.

Als u het eenvoudig wilt houden en uw trackerportefeuille laat hoge rendementen optekenen, dan kunt u er o.i. beter gewoon een deel van verkopen, zodat u in het resterende deel een evenwicht behoudt tussen de verschillende posities. Activa die echt duur geworden zijn, mag u uiteraard ook verkopen.

Is het op bepaalde momenten van de dag interessanter om trackers te kopen?
Net zoals aandelen noteren trackers continu aan een beurs en kunt u ze dus tijdens de openingsuren van die beurs permanent verhandelen. In de praktijk raden we u evenwel af om te kopen en/of te verkopen bij het begin en aan het einde van een beurssessie omdat de volatiliteit dan hoger is. U riskeert dan te kopen (verkopen) tegen een ietwat hoge (lage) prijs.

Dit advies geldt uiteraard ook voor niet-Europese markten, hou dus rekening met de openings- en sluitingsuren van de beurs in kwestie. En het is hoe dan ook verstandig om met limietorders te werken. Als een ETF noteert tegen 20 EUR, geef dan bijv. een kooporder in met een limiet tot 20,2 EUR, dan weet u zeker dat u niet te veel zult betalen.

Zouden jullie mij aanraden om in een tracker te beleggen die een brede index volgt, of veeleer een gespecialiseerde index?
De keuze voor een bepaalde index is uiteraard van belang, want het is per slot van rekening de index die als onderliggend actief uw rendement zal bepalen, maar we hebben geen specifieke voorkeur voor brede indexen (bijv. de S&P 500) dan wel voor gespecialiseerde indexen (bijv. de telecomsector). Een geconcentreerde index (minder aandelen in portefeuille) is doorgaans wel riskanter dan een bredere index (meer posities).

Op het vlak van kosten zien we geen significant verschil. Alles is m.a.w. afhankelijk van waar u precies naar op zoek bent (en van uw beleggersprofiel).

Ik heb gehoord dat men in sommige gevallen te veel beurstaks betaalt. Hoe zit dat nu precies?
Hebt u tussen 2 januari en 7 februari in België een kapitalisatietracker aangekocht of verkocht die wel in de Europese Economische Ruimte geregistreerd is maar niet in België, dan hebt u te veel beurstaksen betaald.

Het zit zo: op 8 januari trok de regering de beurstaks voor dit type van tracker op van 0,27% naar 0,35%. En om het nog wat moeilijker te maken, werd dan begin februari het nieuwe belastingtarief van 0,35% onder druk van Europa retroactief verlaagd naar 0,12%. Dat betekent dat de verschuldigde beurstaks slechts 0,12% bedraagt. Uw bank zal de correctie maken en u alsnog het verschil terugstorten. Zo liet BinckBank o.a. al weten dat haar klanten de correctie al teruggestort kregen.

Met welke verschillen dient men rekening te houden bij het verhandelen van fondsen en ETF’s?

Deel dit artikel