Artikel

Fondsen en trackers: welke verschillen?

1 jaar geleden - dinsdag 27 februari 2018
Met welke verschillen dient men rekening te houden bij het verhandelen van fondsen en ETF’s?

Waar kopen?

Fondsen
Bij elke bank die fondsen op schap heeft staan. De bank beslist welke fondsen er gekocht kunnen worden.

ETF’s
Bij elke bank met een toegang tot een of meerdere beurzen. De instelling beslist of ETF’s kunnen worden verhandeld of niet. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij Argenta.

Is een Belgische registratie vereist?

Fondsen
Alleen fondsen die werden goedgekeurd door de waakhond FSMA kunnen worden verhandeld.

ETF’s
Zodra een ETF over het wettelijke informatiedocument KIID (een soort twee pagina’s lang mini-prospectus) beschikt in de taal van de belegger, kan het in principe worden aangeboden.

Waar vindt de handel plaats?

Fondsen
Buitenbeurs.

ETF’s
Op de beurs. Noteert de ETF op meerdere beurzen, dan wordt in principe de meest liquide beurs gekozen volgens het principe van ‘best execution’.

Wanneer vindt de handel plaats?

Fondsen
Veelal aan het einde van elke werkdag. Eén enkele koersbepaling.

ETF’s
Tijdens de openingsuren van de beurs (= intraday). Meerdere koersen mogelijk.

Welke prijs betaalt u?

Fondsen
U (ver)koopt aan de eerstvolgende netto-inventariswaarde. Dat is de waarde van de portefeuille minus de kosten gedeeld door het aantal aandelen van het fonds.

ETF’s
U (ver)koopt aan de beurskoers van het moment. Die koers zal heel dicht liggen tegen de netto-inventariswaarde.

Hoeveel stuks kunt u kopen?

Fondsen
U kunt fracties van een deelbewijs (ver)kopen.

ETF’s
U moet, net als bij een klassiek aandeel, minstens één stuk (ver)kopen.

Kunt u met limietorders werken?

Fondsen
Neen. U kunt enkel een klassiek aan- en verkooporder uitvoeren tegen de eerstvolgende netto-inventariswaarde.

ETF’s
Uw broker bepaalt welke ordertypes mogelijk zijn: markt, limiet, stoploss, stoplimit, dag, geldig tot annulatie, enzovoort. Wij raden u aan altijd met limietorder te werken. Zo bepaalt u welke prijs u maximaal wilt betalen of minimaal wilt krijgen.

Welke kosten betaalt u?

Fondsen
Dat zal van de distributeur afhangen. In de praktijk vinden we procentuele instapkosten terug (bij de grootbanken, tot 3%), forfaitaire kosten (zoals 9,95 euro per order bij Keytrade Bank, ongeacht de grootte van de order) en 0% instapkosten. Dat laatste tarief vindt u terug bij instellingen zoals BinckBank, Deutsche Bank en MeDirect. Bij verkoop betaalt u geen kosten.

ETF’s
U betaalt altijd een makelaarsloon bij aankoop én bij verkoop. De grootte-orde hangt af van de beurs waarop u wilt handelen en van uw ordergrootte (hoe groter, hoe goedkoper). Elke broker hanteert daarbij een eigen tarifering.

Fiscaliteit

Fondsen
Enkel bij de verkoop van een fonds dat de dividenden oppot (kapitalisatietype) betaalt u 1,32% beurstaks.

ETF’s
Zowel bij de aankoop als bij de verkoop. De grootte hangt af van het soort product. De tarieven bedragen 0,12%, 0,35% en 1,32%. Ontdek hier alle details

Deel dit artikel