Artikel
Taks op beursverrichtingen (TOB) 11 maanden geleden - maandag 2 januari 2017
In België is een TOB of beurstaks verschuldigd voor een aantal aankoop- en verkoopoperaties van effecten. De volgende regels zijn van toepassing.

Drie tarieven, drie maxima

Hieronder vindt u de beurstaks voor de belangrijkste beleggingscategorieën:
- 0,09 % (met een maximum van 1 300 euro)
- 0,27 % (met een maximum van 1 600 euro)
- 1,32 % (met een maximum van 4 000 euro).

Die maxima gelden per individuele transactie.
Daarnaast zijn er uiteraard ook gevallen waarbij u geen beurstaks dient te betalen (0 %).
De beurstaks bij aankoop is dezelfde als die bij verkoop, behalve bij de verkoop van beursgenoteerde fondsen die hun dividenden kapitaliseren. Bij intekening betaalt u geen beurstaks, bij de verkoop 1,32 %.

Berekening van de beurstaks bij aankoop

De taks wordt aangerekend op uw aankoopbedrag, dus zonder rekening te houden met eventuele instapkosten of makelaarsloon.
Voorbeeld: u koopt tien aandelen aan 100 euro. De beurstaks zal berekend worden op 1 000 euro.

Berekening van de beurstaks bij verkoop

De taks wordt aangerekend op uw verkoopbedrag, dus zonder rekening te houden met eventuele uitstapkosten of makelaarsloon.
Voorbeeld: u verkoopt tien fondsen voor 100 euro. De beurstaks zal berekend worden op 1000 euro.

Beurstaks ook bij buitenlandse instellingen

Vanaf 2017 dienen Belgische beleggers met een gewone verblijfplaats in België de taks af te dragen op hun beursverrichtingen uitgevoerd via een buitenlandse broker.
Beleggers bij DeGiro, het Nederlands BinckBank en het Luxemburgse Keytrade dragen de gevolgen hiervan.
De Nederlandse beursmakelaar zal bij voorbeeld de verschuldigde beurstaksen automatisch inhouden en betalen aan de Belgische fiscus. Dit houdt ook in dat de fiscus inzage krijgt in uw rekeningen bij DeGiro.

Wie er niet mee akkoord gaat dat de fiscus toegang krijgt tot zijn rekeningen heeft de mogelijkheid om een automatische inhouding van de beurstaks te deactiveren. In dat geval staat de klant zelf in voor o.a. de aangifte en de betaling van de beurstaks.

DeGiro laat u niet aan uw lot over en zal elke maand een berekening maken van de te betalen taks. Hou er rekening mee dat door de informatie-uitwisseling tussen landen, de fiscus in ieder geval kennis heeft van uw buitenlandse rekeningen en de transacties die hierop plaatsvinden.

Wij raden aan te opteren voor de automatische inning van de belasting. U maakt het uzelf een stuk gemakkelijker en voorkomt vooral dat u bij een late betaling van de beurstaks zwaar beboet wordt.

Opgelet!

De regering voorziet dat vanaf 2017 orders via een buitenlandse broker (DeGiro bijv.) wel onder de beurstaks zouden vallen, en de belegger ook zelf zou moeten aangeven en berekenen hoeveel beurstaks hij moet betalen.
Als het even ingewikkeld blijft als wat nu van kracht is (zelfs brokers maken vergissingen) zou het een nieuwe belemmering zijn om orders via een buitenlandse broker te plaatsen, die mogelijk ook in strijd is met de Europese regels. Veel zal afhangen van de concrete verplichtingen, maar daarover is, u raadt het al, voorlopig nog niets beslist…

TYPE EFFECT BEURSTAKS BIJ
AANKOOP EN VERKOOP
OBLIGATIE
OLO’s 0%
Andere (nieuwe obligatie/ bestaande obligatie) 0 / 0,09%
Staatsbon 0,09 %
  Trackers type "note" (gestructureerd)  
AANDEEL
Klassiek aandeel 0,27 %
Beursintroductie 0 %
Vastgoedvennootschap (GVV) 0,09 %
Vastgoedcertificaat 0,27 %
Belgisch certificaat 0,09 %
Buitenlands certificaat 0,27 %
Speeder, sprinter, turbo, warrant 0,27 %
FONDS TYPE ‘BEVEK’, ’SICAV’
Niet-beursgenoteerd:
Kapitalisatie enkel bij verkoop:
1,32 %
Distributie 0 %
Beursgenoteerd en geregistreerd in België
(o.a. tracker):

Kapitalisatie 1,32 %
Distributie 0,09 %
Beursgenoteerd en niet geregistreerd in België
(o.a. sommige trackers)
0,27 %
FONDS: ARBITRAGE WAARBIJ U VAN HET ENE FONDS IN HET ANDERE GAAT
Van kapitalisatie naar kapitalisatie 1,32 %
Van kapitalisatie naar distributie 1,32 %
Van distributie naar distributie 0 %
Van distributie naar kapitalisatie 0 %
FONDS MET EINDVERVALDAG
Verkoop op eindvervaldag 0 %
Verkoop vóór eindvervaldag:
Kapitalisatie enkel bij verkoop:
1,32%
Distributie 0%
 FONDS TYPE ‘GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS’ (GBF)
 Niet-beursgenoteerd  0 %
 Beursgenoteerd en geregistreerd in België
(o.a. sommige trackers)
 0,09 %
 Beursgenoteerd en niet geregistreerd in België
(o.a. sommige trackers)
 0,27 %

Deel dit artikel