Nieuws

Rechter geeft groen licht om gedupeerde Fortis-aandeelhouders schadevergoeding van 1,3 miljard euro uit te keren

7 maanden geleden - maandag 23 juli 2018
Hoe kunt u die schadevergoeding claimen?
Ageas

Ageas

Op 13 juli werd het aangepaste schikkingsvoorstel, uitgewerkt en gesteund door Ageas en een aantal belangenverdedigingsorganisaties, door de rechter bindend verklaard. In het volgende artikel leggen we u uit hoe u deze schadevergoeding kunt claimen. Heeft u verder nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 02 542 33 51.

Schadevergoeding voor wie?

Iedereen die op eender welk moment tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (= periode) Fortis-aandelen aanhield en daarvan bewijsstukken kan voorleggen, kan een schadevergoeding claimen. De aandelen mogen intussen verkocht zijn.

Hoe een schadeclaim indienen?

Vanaf 27 juli is er een claimformulier beschikbaar op de website www.forsettlement.com
(online in te vullen of te downloaden), of te verkrijgen via het call center (0800/26 83 2 of 02/557 59 00) of via een e-mail aan forsettlement@computershare.com.

U bent verplicht dit formulier te gebruiken en naar de Claims Administrator (Computershare Investor Services PLC) te sturen, samen met de nodige bewijsstukken. De claims kunnen worden ingediend tot en met 28 juli 2019.

Bent u aangesloten bij Deminor, Vereniging van Effectenbezitters - VEB, Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis – SICAF, ConsumentenClaim/Fortisclaim of bij de acties van meester Arnauts of Lenssens, volg dan nauwgezet hun instructies.

Hoeveel schadevergoeding?

Het precieze bedrag is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal gedupeerden dat zich aanmeldt, in welke deelperiode u de aandelen aanhield of (bij)kocht en of u vóór 31 december 2014 aangemeld of geregistreerd was bij een van de hoger vermelde organisaties of acties (= “actieve claimant”).

De vergoeding bestaat uit een vast basisbedrag per aandeel (voor het hoogste aantal aandelen dat u in de boven vermelde periode aanhield), aangevuld met een of meerdere bedragen voor de aandelen die u in 1 of meer van de 3 deelperiodes (zie onderaan de tabel) aanhield of (bij)kocht.

Die aanvullende bedragen worden overigens met 25% verhoogd indien u een actieve claimant bent (= vergoeding voor kosten verschuldigd aan de organisatie of advocaat). Let op, indien u zich nu nog aansluit bij een van de organisaties of acties, bekomt u geen hogere vergoeding, maar betaalt u wel kosten!

De tabel geeft alvast een indicatie van de te verwachten bedragen. Op de website www.forsettlement.com kan via een calculator op eenvoudige wijze een indicatieve schatting van het totaalbedrag voor uw specifiek geval worden gemaakt. Het definitieve bedrag zal uiteindelijk afhangen van het aantal claimanten.

Welke bewijsstukken nodig?

Om een schadevergoeding te claimen, dient u te bewijzen dat u effectief de aandelen in die (referentie)periode(s) aanhield of kocht. In de praktijk zult u moeten aangeven en aantonen hoeveel aandelen u maximaal op eender welk moment in die periode aanhield (= berekening van het basisbedrag), evenals hoeveel aandelen dat waren op 21/9/2007, 7/11/2007, 13/5/2008, 25/6/2008, 29/9/2008 en 3/10/2008 (= berekening van de aanvullende bedragen).

Wie de aandelen destijds bij een bank of broker op een effectenrekening had staan, kan daar wellicht een attest bekomen met de nodige gegevens. BNP Paribas Fortis, Belfius, ING, AXA, Deutsche Bank, Keytrade Bank, KBC (Bolero) en Binck Bank lieten alvast weten dat ze hun huidige klanten uit eigen initiatief kosteloos een attest zullen bezorgen (of via download beschikbaar stellen). Bij BNP Paribas kunnen ook ex-klanten in de kantoren terecht voor een attest.

Voor wie de aandelen fysiek in handen had (in materiële vorm, papieren effecten) ligt de bewijslast een stuk moeilijker.

Wanneer volgt de vergoeding?

Wie zijn claimformulier vóór 31 december 2018 indient, komt in aanmerking voor een vervroegde uitkering van 70% van de compensatie. Wellicht zullen de eerste betalingen in de laatste helft van het 4e kwartaal gebeuren. Het gros (en de overige 30%) volgt in 2019.

Wat als ik niet wens in te gaan op de voorgestelde schikking?

Wie ingaat op de schikking, dient af te zien van alle verdere juridische acties tegen Ageas. Wie verder wil procederen om te trachten een hogere schadevergoeding af te dwingen, is verplicht dat te melden op uiterlijk 31 december 2018 aan de Claims Administrator. Dat kan o.a. via het speciaal daartoe ter beschikking gestelde Opt-Out formulier.

Is de schadevergoeding zeker?

Neen, als aandeelhouders die meer dan 5% van het schikkingsbedrag van 1,3 miljard euro vertegenwoordigen, niet akkoord gaan met de regeling, KAN Ageas de schikking afblazen. De kans daarop wordt echter erg klein geacht.

 

 

Deel dit artikel