Uw eerste stappen zetten op de beurs

Artikels

 • Artikel
  Uw eerste stappen zetten op de beurs 2 jaar geleden - zondag 23 oktober 2016
  Bent u geïnteresseerd in beleggen, meer bepaald in beleggen in aandelen? Dan bent u klaar om uw eerste stappen te zetten op de beurs. Maar voor u de sprong waagt, leest u best aandachtig de onderstaande punten.

  Vooreerst gaan we na of beleggen in aandelen werkelijk iets voor u is. Bent u bereid de risico's die hiermee gepaard gaan, te aanvaarden? Is uw beleggingshorizon lang genoeg? Heeft u voorheen al in andere producten belegd? Beschikt u over voldoende tijd om de evolutie van uw aandelen op te volgen?

  Vervolgens gaan we na hoe u het best interessante aandelen uitpikt en met welke aandelen u het meeste kans heeft op een comfortabel rendement en puike dividenden zonder hierbij overdreven risico's te nemen.

  Tenslotte zullen we deze tips in de praktijk omzetten en leggen we u concreet uit hoe u een beurstransactie uitvoert.

   

  Beleggen in aandelen: iets voor u?

  Om te weten of beleggen in individuele aandelen mogelijk iets voor u is, dient u zich de volgende vier vragen te stellen.

  1. Welk risico bent u bereid te aanvaarden?

  Aandelen laten van alle klassieke beleggingsproducten de grootste koersschommelingen optekenen. In het financieel jargon heet dit volatiliteit. De vraag is of u bereid bent die volatiliteit te aanvaarden. Maar volatiliteit betekent niet alleen dat koersen tussentijds op en neer gaan, in sommige gevallen is het ook zo dat een koers naar beneden tuimelt en zich niet meer herstelt. Dan hebt u als belegger een negatief rendement op het aandeel in kwestie en moet u dus verliezen slikken. Veel mensen staan totaal afkerig tegenover verliezen en vergeten dat tegenover de mogelijkheid op verliezen ook de kans op potentieel mooie winsten staat.

  Schuwt u ook elke vorm van risico? Dan belegt u maar beter niet in aandelen. Bent u zich bewust van de risico's, dan kunt u wel een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om potentiële verliezen maximaal te beperken. De belangrijkste daarvan is voldoende spreiden of diversifiëren. Het is duidelijk dat een portefeuille met een tiental aandelen al minder riskant is dan wanneer u slechts 1 of 2 aandelen aanhoudt. Als u op 1 van uw 10 aandelen verlies lijdt, dan kunt u dat compenseren met de hopelijk positieve rendementen van de 9 andere. Toch is ook een portefeuille met 10 aandelen geen verzekering tegen alle risico's.

  Om echt efficiënt te zijn, zou u uw portefeuille moeten spreiden over zowat 20 à 30 aandelen van bedrijven uit diverse sectoren en landen. Maar dat is als particuliere belegger in individuele aandelen vaak geen haalbare kaart. Meteen ook de reden waarom een portefeuille van individuele aandelen enkel aangewezen is als u al beschikt over een goed gediversifieerde portefeuille (zie punt 3).

  2. Wat is uw beleggingshorizon?

  Hoe korter uw beleggingshorizon is wanneer u in aandelen belegt, hoe meer u zich op speculatief terrein begeeft. Geen enkele belegger heeft immers vat op de korte termijn, en dat om minstens twee redenen:
  – Geen enkele aandelenstrategie werkt op elk moment perfect: er zijn periodes waarin u als belegger mindere prestaties moet aanvaarden.
  – Op momenten dat de economische of sectorale context onzeker is, kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen die een heftige reactie van de beurs veroorzaken.

  Om de gevolgen van kortetermijngebeurtenissen "uit te vlakken" en uw strategie de tijd te geven om resultaat op te leveren, dient uw beleggingshorizon voldoende lang te zijn: we raden u aan om minstens op 10 jaar te denken.

  Afhankelijk van uw doelstellingen, is het ook nuttig om rekening te houden met uw leeftijd en uw financiële, sociale en professionele situatie. Zo heeft iemand van 50 jaar met een vaste baan, geen kinderen meer ten laste, en geen woning meer die nog moet worden afbetaald, wellicht meer armslag om in aandelen te beleggen dan een jongere van 25.

  3. Beschikt u al over een gediversifieerde portefeuille?

  De hoeksteen van elke beleggingsstrategie is een gediversifieerde portefeuille. Die kunt u veel makkelijker samenstellen aan de hand van beleggingsfondsen dan aan de hand van individuele aandelen. Zo dienen in uw portefeuille aandelenfondsen (bestaande uit aandelen uit verschillende landen en activiteitensectoren) en obligatiefondsen (in verschillende munten, van zowel publieke als private emittenten) te steken. Ook is het belangrijk een deel van uw portefeuille te besteden aan spaarrekeningen, spaarverzekeringen, enz. Voor meer details over de samenstelling van onze portefeuilles, raadpleeg onze strategie.

  Daarnaast is het een absolute must om het equivalent van meerdere maanden loon cash beschikbaar te houden als veiligheidsbuffer tegen onvoorziene omstandigheden (o.a. ontslag, onverwachte grote uitgaven).

  Pas als uw portefeuille al goed gediversifieerd is, kunt u overwegen om een klein deel van uw vermogen in individuele aandelen te beleggen.

  4. In welke mate kunt u zelf betrokken zijn?

  Beleggen in aandelen vergt een zekere mate van betrokkenheid. Het is niet nodig om 5 dagen op 7 en 24 uur per dag aan uw computer gekluisterd te zitten, maar toch moet u voeling houden met actuele informatie over de aandelen waarin u hebt belegd, en over andere bedrijven die mogelijk interessant zijn om in portefeuille te halen.

  Bent u een beginner zonder voorkennis, dan raden we u aan om dat avontuur niet alleen aan te vatten. Neem een abonnement op een of meerdere beleggingspublicaties (zoals Test-Aankoop invest), lees de financiële berichtgeving in kranten, zoek bijkomende informatie op via internet, en probeer daarbij altijd de geloofwaardigheid en expertise in te schatten van de partijen van wie die informatie afkomstig is.

  Hebt u al enige ervaring met beleggen in aandelen, dan kunt u mogelijks wel uw eigen boontjes doppen. Opteer in dat geval voor een doordachte strategie, die bovendien is afgestemd op uw situatie en mogelijkheden. Met die strategie als hoeksteen gaat u vervolgens op zoek naar de aandelen die er het best bij passen. Het actief beheer van een aandelenportefeuille kan echter al gauw meerdere uren per week in beslag nemen.

  Hoe de juiste aandelen kiezen?
  – Vooreerst dient u koopwaardige aandelen op te sporen. Onder koopwaardige aandelen verstaan we aandelen die goedkoop geprijsd zijn en waarvan de koers vrij laag ligt, rekening houdend met de winstvooruitzichten van het bedrijf. Maak dus een onderscheid tussen goedkope, koopwaardige aandelen en overdreven dure aandelen van bedrijven met povere winstvooruitzichten. In dit opzicht kunt u een beroep doen op de methodologie ontworpen door Test-Aankoop invest en gebruik maken van onze aandelenselector .
  – Eens u een reeks koopwaardige aandelen voor ogen heeft, dient u uiteraard een keuze te maken en zich af te vragen welke aandelen u zult kopen. Het criterium bij uitstek in dit geval is diversificatie. Idealiter dient u 20 à 30 aandelen in portefeuille te hebben maar met een tien- à vijftiental aandelen van bedrijven actief in diverse landen en diverse sectoren, geniet u al een degelijke risicospreiding.
  – U beschikt tegenwoordig over een mooie waaier aan individuele aandelen in portefeuille. Belangrijk is nu om de evolutie van deze aandelen op te volgen. Is het niet meer interessant om een aandeel te houden, verkoop het dan en koop eventueel een ander aandeel om dat te vervangen.

   

  Een transactie uitvoeren op de beurs: hoe gaat u te werk?

  1. Om aandelen te kopen of verkopen...

  moet u een beroep te doen op een tussenpersoon, namelijk een bank of een beursmakelaar (of broker). Let wel op, de kosten voor deze diensten kunnen onderling sterk verschillen. Ontdek hier welke banken of brokers de voordeligste tarieven bieden.

  2. Heeft u voorheen nog geen beurstransacties uitgevoerd...

  dan zal uw bank of broker eerst een effectenrekening voor u openen. Op die rekening zullen de aandelen die u koopt worden gestockeerd.

  3. Welke gegevens moet u bij een beurstransactie vermelden?

  – Het aandeel dat u wilt kopen of verkopen. Om verwarring te vermijden, kunt u de ISIN-code van het aandeel vermelden. Een ISIN-code is een internationaal identificatienummer dat aan alle effecten (aandelen, fondsen, obligaties...) wordt toegekend.
  – Indien u een aandeel wilt kopen, zult u tevens de beurs moeten vermelden, waar het aandeel noteert. Als het aandeel op diverse beurzen noteert, kies dan de beurs gelegen in het land waarvan het bedrijf afkomstig is. Het is bijvoorbeeld interessanter om een aandeel van een Belgisch bedrijf op de Belgische beurs te kopen dan op een buitenlandse beurs.
  – Geef vervolgens aan of u het aandeel wilt kopen of verkopen, alsook hoeveel aandelen u wilt kopen of verkopen. Dit aantal bekomt u door het bedrag dat u wenst te beleggen, te delen door de koers van het aandeel.
  – Ook kunt u een koerslimiet opleggen waartegen u het aandeel wenst te kopen of verkopen. Zo vermijdt u dat u het aandeel tegen een te hoge koers koopt of tegen een te lage koers verkoopt. (bijvoorbeeld: kopen tegen maximum 20 euro, verkopen tegen minimum 50 euro).
  – Daarnaast dient u ook de geldigheidsduur van het order te bepalen. Zo kan een order tot het einde van het jaar, een dag ... geldig zijn.
  Opmerking: wordt het order niet uitgevoerd binnen de vastgelegde termijn, dan wordt het automatisch geannuleerd.
  – Soms dient u ook de rekening aan te geven waarop geld kan worden gestort of geheven voor uw beurstransacties.

  Deel dit artikel

;