Nieuws

Pensioenspaarfondsen krijgen binnenkort meer bewegingsruimte

3 maanden geleden - donderdag 11 april 2019
Er werd een wetsvoorstel ingediend dat pensioenspaarfondsen o.a. zou toelaten om te beleggen in infrastructuurprojecten en in private equity (niet-beursgenoteerde aandelen).

Die betere spreiding zou moeten leiden tot een beter risico-rendementsprofiel. Ze heeft echter ook nadelen. Maar met weinig invloed op onze adviezen.

Beperkte plaats in de portefeuille

Pensioenspaarfondsen zijn onderworpen aan extra strenge regels. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet meer dan 20% van hun activa in een andere munt dan de euro beleggen, waardoor ze zeer sterk zijn blootgesteld aan de eurozone.
Vanuit die optiek is het dan ook een verbetering dat er binnenkort ook in infrastructuur en private equity kan worden belegd. Samen mogen deze twee evenwel maximaal 10% van de portefeuille uitmaken. 

Gunstige verhouding risico en rendement

– Het toelaten van beleggingen in infrastructuurprojecten is verdedigbaar gezien de regelmatige en stabiele inkomsten bij een relatief beperkt risico, zeker als het gaat om publiek-private samenwerkingen waarbij de overheid bepaalde (financiële) garanties biedt.
– Ook voor private equity valt er iets te zeggen en komt er alvast veel optimisme uit academische hoek. Het zou een hoger potentieel rendement opleveren dan beursgenoteerde aandelen, en het neerwaartse risico blijkt veel kleiner te zijn.

Niet de heilige graal

Anderzijds is het moeilijk om dergelijke beleggingen te gaan waarderen, en een nadeel is ook dat ze minder vlot verhandelbaar zijn dan traditionele aandelen. Beleggen in private equity dient ook voldoende omzichtig te gebeuren. Het in 2018 opgedoekte ARKimedes-fonds (private equity-fonds waarin particuliere beleggers konden beleggen) toont aan dat het wel degelijk fout kan lopen. Gelukkig zouden deze beleggingen begrensd worden tot 10% van de portefeuille, en is pensioensparen gericht op de lange termijn, wat zeker de vereiste beleggingshorizon is voor beide types beleggingen. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal het niet meteen invloed hebben op onze adviezen voor pensioenspaarfondsen.

Deel dit artikel