Nieuws

BNP Paribas Fortis gijzelt pensioenspaarder

8 maanden geleden - vrijdag 16 november 2018
BNP Paribas Fortis zal vanaf januari 2019 een vergoeding vragen ten belope van 150 € aan klanten die hun pensioenspaarfonds willen verhuizen naar een pensioenspaarfonds bij een andere bank.

Test Aankoop vindt deze praktijk ongehoord omdat BNP Paribas Fortis op die manier zijn spaarders gijzelt en een rem zet op de eerlijke concurrentie. Test Aankoop contacteert daarom minister van Financiën Johan Van Overtveldt om de overgang van een pensioenspaarfonds bij de ene bank naar een andere gratis te maken.

Switchen van pensioenspaarfonds

Om het pensioensparen bij de bevolking te stimuleren, heeft de wetgever er een fiscaal gunstig kader rond gebouwd. Zo levert elke storting in een pensioenspaarfonds een belastingvoordeel van 30% als je 960 € stort per jaar en 25% als je tussen de 960 € en de 1230 € op de rekening van het fonds plaatst. Niet zonder succes overigens : maar liefst 4 miljoen Belgen doen aan pensioensparen volgens cijfers van bankenfederatie Febelfin. De keerzijde van de medaille is dat de consument maar liefst 33% belastingen betaalt wanneer hij de pensioenreserves vroegtijdig, d.i. voor zijn 60ste verjaardag, opvraagt. Bijgevolg is het zo dat de spaarder die niet meer tevreden is met de prestaties van het fonds of de manier waarop het fonds wordt beheerd, zijn deelbewijzen niet kan verkopen, tenzij fiscaal zwaar belast te worden. Het overbrengen van de waarde van het fonds naar een fonds bij een andere bank is daarentegen altijd mogelijk en kan interessant zijn.

BNP gijzelt haar klanten

Wie een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis heeft en deze wil overzetten naar een andere bank zal vanaf 1 januari 2019 maar liefst 150 € betalen aan de bank. Een verdubbeling van de kosten en totaal onredelijk. Vooral het aanrekenen van deze som voor het overbrengen van de waarde van het ene pensioenspaarfonds naar een fonds van een andere bank, is de consumentenorganisatie een doorn in het oog.

Door een kost aan te rekenen van maar liefst 150 € wanneer de klant wil wegstappen van het pensioenspaarfonds van de bank, gijzelt BNP Paribas Fortis als het ware de consument en zet het een rem op de eerlijke concurrentie. Totaal ongehoord, te meer omdat het gaat om een door de overheid gesubsidieerd principe waar de banken goed geld aan verdienen. Bovendien verantwoordt BNP Paribas Fortis niet waarom een dergelijke hoge kost die veel verder gaat dan de louter administratieve kost voor een dergelijke handeling verantwoord is.

Afschaffing transferkosten voor pensioensparen

Door een belangrijk fiscaal voordeel toe te kennen aan pensioensparen, heeft de wetgever destijds een groot cadeau gedaan aan de banken die hiermee de spaargelden van hun klanten kunnen plaatsen in hun eigen fondsen. Vanzelfsprekend verdient de bank ook geld aan de instapkosten en de beheerskosten. In het geval van BNP Paribas Fortis wordt jaarlijks naar schatting 55 miljoen euro opgestreken aan beheerskosten van het pensioenspaarfonds van de bank. Toegegeven, een deel ervan moet effectief worden besteed aan het beheer ervan maar een grote tranche verdwijnt in de algemene middelen van de bank.

Ook spaarrekeningen worden door de overheid van een fiscaal gunstregime voorzien, alleen is het zo dat deze onderworpen zijn aan een hele serie van regels en wetten waardoor het niet mogelijk is om als bank kosten aan te rekenen voor de afsluiting ervan. Een mooi principe dat volgens Test Aankoop een gevolg zou moeten hebben voor de pensioenspaarfondsen omdat ook zij fiscaal worden bevoordeeld. De consumentenorganisatie zal dan ook een schrijven richten aan minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, om hem te verzoeken werk te maken van een gratis transfer van de waarde van het ene pensioenspaarfonds naar het andere.Kies de juiste strategie voor uw pensioensparen

Deel dit artikel