Nieuws

Star Fund slokt het Record Top Pension Fund op

1 jaar geleden - woensdag 10 januari 2018
Op 4 januari keurden de houders van beide pensioenspaarfondsen de voorgestelde fusie unaniem goed.

De fusie gaat in vanaf 12 januari en daarmee houdt het Record Top Pension Fund op te bestaan.

Ruilverhouding

Het Star Fund neemt het volledige huishouden van het Record Top Pension Fund over. Wie aan pensioensparen doet via het Record Top Pension Fund krijgt bijgevolg nieuwe deelbewijzen Star Fund in ruil voor zijn oude deelbewijzen Record Top Pension Fund. Op basis van de netto-inventariswaarden van beide fondsen op 4 januari werd de ruilverhouding vastgelegd op 0,6651153 deelbewijs Star Fund per deelbewijs Record Top Pension Fund.
Ter verduidelijking: als u 60 deelbewijzen Record Top Pension Fund had op 4 januari, dan krijgt u daar 39,9069 (= 60 x 0,6651153) deelbewijzen Star Fund voor in de plaats. U ontvangt een lager aantal deelbewijzen, maar de totale belegde waarde blijft gelijk.

Onze advies

Het Star Fund is een dynamisch beheerd pensioenspaarfonds. Dat betekent dat de focus vooral op aandelen ligt (momenteel 60% van de portefeuille). Het is een interessant pensioenspaarfonds en daarom raden we u aan om verder in het fonds te blijven storten zolang het fonds nog binnen uw risicoprofiel past.

Het fonds is vooral interessant voor beleggers die ver van hun pensioen staan. Is dat niet geval, dan kiest u best voor een meer defensief fonds dat minder fluctueert.

Ter herinnering

We herinneren u eraan dat u geld kunt storten tot 31 december van het jaar dat u 64 wordt. Elke storting geeft u recht op een belastingvermindering: 30% als u dit jaar maximum 960 euro stort en 25% als u tussen 960,01 en het maximumbedrag 1230 euro stort. 

Deel dit artikel