Nieuws

De pensioenspaarder boekte in 2017 een mooie winst

1 jaar geleden - donderdag 18 januari 2018
Gemiddeld gingen pensioenspaarfondsen over het afgelopen jaar 6,8% hoger.
De pensioenspaarder boekte in 2017 een mooie winst

De pensioenspaarder boekte in 2017 een mooie winst

Alle 19 erkende pensioenspaarfondsen gingen er in 2017 op vooruit. Gemiddeld klommen ze 6,8% hoger. Het hoogste rendement, +9,8%, werd door het dynamische Argenta Pensioenspaarfonds neergezet. Het minst hoge, +3,7%, door het defensieve Crelan Pension Fund Stability. Dat fonds belegt minder in aandelen en profiteerde dan ook minder van de beurshausse in 2017.
Kies een pensioenspaarfonds aan de hand van onze selector.

Drie categorieën

De Belgische pensioenspaarfondsen zijn gemengde fondsen. Anders gezegd, hun portefeuille is samengesteld uit twee ingrediënten: aandelen én obligaties. Die samenstelling verschilt per fonds en is bepalend voor het risicogehalte en het rendement.

We kunnen de pensioenspaarfondsen in drie categorieën onderverdelen: dynamisch, neutraal en defensief.
– De dynamische pensioenspaarfondsen beleggen het grootste deel in aandelen ten koste van obligaties.
– De neutrale pensioenspaarfondsen zoeken eerder naar een evenwicht tussen aandelen en obligaties. Ze zijn te herkennen aan de term ‘balanced’ in de fondsennaam.
– Defensieve pensioenspaarfondsen beleggen vooral in obligaties en veel minder in aandelen. Ze komen met ‘defensief’, ‘low’ of ‘stability’ in de naam. Defensief wil echter niet zeggen dat u kapitaalbescherming geniet.

De rendementen van alle soortgelijke fondsen liggen vrij dicht bij elkaar

Daar zitten de strenge regels waaraan de fondsenbeheerders zich moeten houden, voor iets tussen. Die bepalen hoe de portefeuille mag worden samengesteld. Enkel dan mag zo’n fonds worden erkend als een pensioenspaarfonds met belastingvoordeel.

Die regels zijn te vinden in het prospectus van elke pensioenspaarfonds. De belangrijkste zijn:
– maximaal 75% van het fonds mag in aandelen zijn belegd en maximaal 75% in obligaties;
– maximaal 10% mag in cash worden gestoken;
– maximaal 20% van de portefeuille mag in een andere munt dan de euro worden belegd;
– maximaal 30% mag worden belegd in aandelen van bedrijven met een beurskapitalisatie van drie miljard euro of minder.

Door al die regels over de portefeuillesamenstelling zijn er heel wat gelijkenissen tussen de fondsen. Zo wordt in het aandelengedeelte vooral gekozen voor de grootste beurskapitalisaties die noteren op beurzen binnen de eurozone. Deels omdat het grootste stuk van de portefeuille in euro belegd moet zijn (80%), maar ook deels door de hoge verhandelbaarheid van dat soort aandelen.

Aandelen die in heel wat portefeuilles zitten, zijn grote Europese kleppers (zoals AB Inbev, Banco Santander, Sanofi, Total….). Die overweging van aandelen uit de eurozone pakte in 2017 goed uit, maar bleek bijvoorbeeld een nadeel te zijn in 2016.

Al die regels dwingen de beheerders uiteraard om binnen de lijntjes te kleuren. Een beheerder die positief staat tegenover Chinese aandelen mag daar slechts beperkt in beleggen. Er kan voor maximaal 15% (= 20% in vreemde munt van maximaal 75% aandelen) in worden belegd. En indien dat maximum gehaald wordt, kan niet meer in bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen worden belegd.

Pensioenspaarfondsen verliezen op die manier aan flexibiliteit, zeker in vergelijking met de gewone gemengde fondsen. Dat nadeel wordt wel door het belastingvoordeel goedgemaakt.

30 euro per schijf van 100 euro

Elke 100 euro die u stort in uw pensioenspaarfonds, levert u een belastingvoordeel van 30% op. Goed voor 30 euro, plus gemeentelijke opcentiemen. Ook hier zijn beperkingen. U kunt slechts tot 960 euro storten in 2018. Het belastingvoordeel kan dus tot maximaal 288 euro, plus gemeentelijke opcentiemen, oplopen.

De regering heeft ook beslist om vanaf dit jaar een tweede maximumbedrag in te voeren. U kunt, mits u dat uitdrukkelijk meedeelt aan uw bank, tot 1230 euro storten. Let wel op want in dat geval valt het belastingvoordeel van 30% terug naar 25%. De belastingvermindering loopt dan op tot maximaal 307,5 euro, plus gemeentelijke opcentiemen.

Daarom is het enkel interessant om meer dan 1 152 euro te storten. Stort u minder, dan zal uw belastingvoordeel lager zijn dan in het ‘oude’ systeem.

Rendement en risico

Het belastingcadeau van de overheid geeft een serieuze boost aan uw rendement. En daarbovenop komt het rendement van uw fonds. Het blijft echter altijd gissen naar dat rendement. Het is niet gegarandeerd en het wordt bepaald door het reilen en zeilen op de aandelen- en de obligatiemarkt. U neemt met andere woorden het risico dat uw kapitaal schommelt, in de plus en in de min.

Maar zit daar niet al te veel mee in. De eerste pensioenspaarfondsen bestaan al 30 jaar en tijdens die lange periode kwam het enkel negen jaren voor dat ze negatief presteerden. En dat ging op voor alle types pensioenspaarfondsen, zelfs de defensieve. Tijdens de financiële crisis die in 2008 uitbarstte, gingen de dynamische fondsen met iets meer dan 32% lager, de neutrale fondsen met 24% en de defensieve fondsen met ongeveer 13%. Dat is erg, maar de tijd heelde alle wonden.

Op lange termijn zijn de rendementen allemaal positief. We staven dit aan de hand van de onderstaande tabel. U vindt er de gemiddelde jaarrendementen op korte en op lange termijn voor alle pensioenspaarfondsen samen en nog eens apart per categorie (defensief, neutraal, dynamisch). Ook vindt u er de maximale en minimale rendementen per categorie.

Kortom, wie risico neemt, wordt beloond met een aardig rendement. En dan hielden we nog geen rekening met het belastingvoordeel.

 

Pensioensparen en tak 44

Ook via een pensioenverzekering kunt u in een beleggingsfonds aan pensioensparen doen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in een zogenaamd tak 44-contract. Dat bestaat uit twee luiken, waarbij u de vrije keuze hebt om te storten in het luik naar wens: de spaarverzekering tak 21 (kapitaalbescherming, vast en momenteel laag rendement) en het verzekeringsfonds tak 23 (risicovol, hoog rendement). Dat laatste is in feite een beleggingsfonds in een verzekeringsjasje.

Onze voorkeur gaat uit naar Plan For Life+ van Allianz. Binnen dat plan kunt u kiezen uit een van de drie fondsen die we aanraden: Allianz Strategic Neutral (+2,4%, defensieve portefeuille), Allianz Strategic Balanced (+9,2%, neutrale portefeuille) en Allianz Strategic Dynamic (+13,8%, dynamische portefeuille). Die fondsen zijn niet gebonden aan de portefeuilleregels die de bancaire pensioenspaarfondsen hoeven te volgen. Die beleggingsvrijheid zal op termijn in het voordeel van de verzekeringsfondsen spelen.

Hoe het beste storten?

– Onze eerste tip is dat u beter volstort (wettelijk maximum van 960 euro of 1230 euro). Uiteraard zolang dat financieel mogelijk is, want de stortingen die u doet zitten vast tot uw 60e.
– Stort bij voorkeur eenmalig en liefst zo vroeg mogelijk in het jaar. Statistieken tonen aan dat in zeven van de tien gevallen de financiële markten aan het einde van het jaar hoger staan.
– Elk jaar opnieuw moet u erop letten dat u niet vergeet in uw fonds te storten. Een eenvoudige manier om zo’n vergetelheid te voorkomen, is via een automatische opdracht (domiciliëring). Dat kan een eenmalige opdracht zijn of, indien u dat wenst, een periodieke opdracht waar u bijvoorbeeld maandelijks een bedrag stort. Volstorten betekent in dat geval 80 euro per maand storten (of 102,50 euro voor het plafond van 1 230 euro).

Deel dit artikel