Nieuws

Waarom is uw pensioenkapitaal met 1% gezakt?

7 maanden geleden - donderdag 27 september 2018
Het gaat om vervroegde inningen van de fiscus.

Tot 2019 is uw bank of verzekeraar verplicht om jaarlijks 1% af te houden en door te storten aan de fiscus.

In 2014 verlaagde de regering de eindbelasting of ‘anticipatieve heffing’ op het pensioensparen van 10 naar 8%. Die bevrijdende taks wordt in principe van uw pensioenkapitaal afgehouden op het moment dat u 60 jaar wordt (daarna betaalt u geen belastingen meer op uw kapitaal, vandaar de term “bevrijdende”).

Gelijktijdig met de verlaging van de eindbelasting besloot de overheid echter ook om niet tot uw 60ste te wachten om uw eindkapitaal te belasten, maar om nu al voorschotten te gaan innen. Bij contracten aangegaan vóór 2015 (zowel pensioenspaarverzekeringen als -fondsen), en die nog niet belast werden, wordt nog tot en met 2019 elk jaar in september 1% van het kapitaal afgenomen. Die vervroegde inning van 1% wordt telkens berekend op het kapitaalbedrag van 31 december 2014.

Aan het einde van de rit zullen de tussen 2015 en 2019 betaalde voorschotten dan in mindering worden gebracht van de eindbelasting. 

Deel dit artikel