Nieuws

Een beetje tak 44 in uw pensioensparen?

1 jaar geleden - donderdag 22 juni 2017
Een nieuwe formule om fiscaal voordelig te sparen.
een beetje tak 44 in uw pensioensparen?

een beetje tak 44 in uw pensioensparen?

En de mogelijkheid om over te stappen van een risicovolle belegging naar een risicoloze belegging zonder dat u hierbij een boete oploopt.
Om uw geheugen op te frissen, lees onze dossiers over pensioensparen.

 

MEN MOET EEN ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN PENSIOENSPAREN EN LANGETERMIJNSPAREN.

Binnen elk stelsel hebt u de keuze uit diverse producten. Beide stelsels bieden een belastingvoordeel en helpen u om een aanvullend pensioen uit te bouwen.
Goed om weten is dat u beide stelsels kunt combineren. U kunt met andere woorden aan pensioensparen doen én aan langetermijnsparen. Houd rekening met uw risicoprofiel en met de belastingvoordelen die het meest voordelig voor u zijn om uw product of uw producten te kiezen.

Om aan pensioensparen te doen, heeft u de keuze tussen 2 formules:
– het pensioenspaarfonds: aangeboden door uw bankier, risicovolle belegging;
– de pensioenspaarverzekering: aangeboden door uw verzekeraar, bestaat in een versie zonder risico (tak 21), een versie met risico (verzekeringsfonds tak 23), of een combinatie van beide (tak 21 + tak 23 = tak 44).
Opgelet. U kunt slechts één product fiscaal in rekening brengen per jaar. Het volgende jaar kunt u wel wisselen.

Om aan langetermijnsparen te doen, bestaat slechts één formule:
de gewone levensverzekering waarbij u de keuze hebt uit een versie zonder risico (tak 21), een versie met risico (tak 23) of een combinatie van beide (tak 44).

 

Maximale premie per jaar

Elke premiestorting bezorgt u een belastingvermindering van 30 %, plus gemeentelijke opcentiemen. Er is geen minimaal bedrag dat u moet storten, behalve bij sommige verzekeringspolissen. Bij pensioensparen bedraagt het maximale bedrag 940 euro per jaar, bij langetermijnsparen is dit 2 260 euro. Het in aanmerking komende bedrag zal rekening houden met uw situatie, namelijk uw inkomsten of het feit of u een bepaalde hypothecaire lening heeft of niet.

 

Premietaks bij elke storting

Die taks staat volledig los van eventuele instapkosten die door uw financiële tussenpersoon wordt gevraagd. Bij pensioensparen is er geen premietaks, bij langetermijnsparen betaalt u sinds 2013 op elke premiebetaling 2 % premietaks.

 

Maximale leeftijd storting

Een belangrijk onderscheid tussen beide formules is de leeftijd waarop u nog stortingen kunt verrichten. En dus nog kunt blijven profiteren van het belastingvoordeel. Bij pensioensparen kunt u uw laatste storting verrichten op 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. Bij langetermijnsparen wordt de leeftijdsgrens bepaald door uw contract. Geef dan ook de voorkeur aan een contract waarin u nog tot hoge leeftijd kunt storten. En interpreteer ‘hoog’ ook letterlijk. Talrijk zijn onze lezers die zich beklagen dat hun contract ten einde loopt op hun 75e bijvoorbeeld.

 

Eindbelasting

Voor wat, hoort wat. In ruil voor het belastingvoordeel van 30 % (plus opcentiemen) op elke storting, betaalt u ook een onvermijdbare eindbelasting. Die gebeurt meestal op uw 60e.

Bij pensioensparen betaalt u een anticipatieve taks van 8 % op de belastbare basis van uw contract. De belastbare basis is het spaartegoed bij uw pensioenspaarfonds (uw premies worden geherkapitaliseerd aan 4,75 % voor stortingen na 1992 en 6,25 % voor stortingen ervoor). Voor uw pensioenspaarverzekering (tak 21) is dat op de opgebouwde spaarreserve, zonder rekening te houden met de winstdeelname. Voor uw tak 44 is dat de totale waarde van het luik tak 23 en de opgebouwde spaarreserve in tak 21 (zonder winstdeelname).

Bij langetermijnsparen betaalt u een anticipatieve taks van 10 % op de belastbare basis van uw contract. Die wordt op dezelfde manier berekend als bij het pensioensparen.

 

MET OF ZONDER RISICO

U heeft de keuze uit producten zonder risico (het luik tak 21 van de pensioenspaarverzekering en de gewone levensverzekering) en de producten met risico (pensioenspaarfonds en het luik tak 23 van de gewone levensverzekering). De levensverzekeringen type tak 44 zijn een combinatie van tak 21 en tak 23.

 

Rendement

Kiest u voor het luik tak 21 van de pensioenspaarverzekering of de gewone levensverzekering, dan garandeert de verzekeraar een gewaarborgde interest op uw stortingen. Die kan ook 0 % zijn. Dat rendement kan eventueel worden aangevuld met een winstdeelname. Die is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar en nooit gegarandeerd.

Bij een pensioenspaarfonds of het luik tak 23 van uw (pensioen)spaarverzekering beleggen beheerders op de financiële markten in aandelen en in obligaties en garanderen ze niets. In ruil voor die onzekerheid mag u rekenen op een hoog potentieel rendement.

 

Veiligheid

Uw stortingen in tak 21 genieten een rendementsgarantie en zijn beschermd door het Garantiefonds ten belope van 100 000 euro per verzekerde per verzekeringsmaatschappij. Dus niet per contract voor alle duidelijkheid. Dat Garantiefonds treedt in werking van zodra uw verzekeraar in gebreke blijft. De bescherming is cumuleerbaar met de depositogarantie op diverse rekeningen (zicht-, spaar-, termijn-).

Naar zo’n waarborgen kunt u fluiten bij uw pensioenspaarfonds of levensverzekeringsfonds (tak 23). Hier geldt geen enkele bescherming van uw gestorte premies. Dat betekent echter niet dat u in de kou staat. Zo zijn de portefeuilles van de fondsen sterk gespreid waardoor het risico beperkt wordt. En gaat uw bankier of verzekeraar op de fles, weet dan dat verschillende maatregelen werden genomen om uw vermogen te beschermen.

 

Instapkosten

U kunt tot 7 % instapkosten betalen op elke storting in uw verzekeringscontract van het type tak 21. Zo’n schandalig hoge instapkost betaalt u gelukkig zelden bij uw makelaar. Reken in de praktijk op 2 % à 3 %. Bij een pensioenspaarfonds betaalt u 2 % of 3 %, en soms zelfs niets! Bij een verzekering tak 23 zijn dezelfde voorwaarden van kracht als bij tak 21.

 

Jaarlijkse kosten

De wijze waarop het rendement van tak 21 wordt berekend, is niet transparant. De verzekeraars communiceren hun échte beheerskosten in principe niet.

Bij de bancaire pensioenspaarfondsen zijn de jaarlijkse kosten duidelijker. Reken op gemiddeld 1,3 % kosten per jaar. Het rendement van elk fonds houdt automatisch rekening met die kosten. Bij de verzekeringsfondsen van het type tak 23 mag u de kosten van de fondsen waarin ze zelf beleggen, optellen bovenop de beheerkosten eigen aan de verzekering. Hier spreken we al snel van een jaarlijkse kostprijs van 2,5 % of meer. Dat vreet uiteraard aan uw rendement en is een nadeel.

 

Kosten om uit contract te stappen

Bij uw tak 21 dokt u meestal een degressieve uitstapkost of afkoopkost af. U betaalt bijvoorbeeld 5 % afkoopkosten indien u vijf jaar of langer voor de einddatum van uw polis geld opneemt, 4 % indien u vier jaar voor de einddatum verkoopt, enzovoort.

Er zijn geen uitstapkosten bij de pensioenspaarfondsen. Bij tak 23 zijn er vaak degressieve uitstapkosten indien u naar tak 21 overstapt gedurende de eerste vijf jaar van uw contract. Bezit u uw polis al tien jaar of langer, dan vervallen dat soort kosten meestal. Elke verzekeraar hanteert daarbij een eigen methodologie.

 

UW KEUZE VERANDEREN

De juiste productkeuze maken is cruciaal in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen. De reden kunt u al raden: de monsterboete van 33% bij vervroegde uitstap, al dan niet aangevuld met kosten eigen aan de verzekering. Te vroeg uitstappen betekent dan ook zo’n groot kapitaalverlies dat u niet in die situatie wilt verzeild geraken.

Dat neemt niet weg dat uw persoonlijke situatie per definitie jaarlijks verandert of dat u niet langer tevreden bent van het product dat u gekozen hebt. Naarmate u de pensioenleeftijd nadert of u minder risicotolerant wordt, lijkt het ons perfect normaal dat u uw centen wil beschermen tegen een beursdaling. Zo gingen de pensioenspaarfondsen in het vermaledijde jaar 2008 gemiddeld 24% lager. In 2005 werd meer dan 5% verloren. De hamvraag is dan ook: kunt u nog van product veranderen eenmaal u al stortingen hebt verricht?

 

Switch tussen stelsels?

Dat is niet mogelijk. Producten aangekocht in het kader van pensioensparen kunnen niet worden verruild met producten aangekocht in het kader van langetermijnsparen. En omgekeerd.

 

Switch bij langetermijnsparen

In dit kader bent u gebonden aan de looptijd van uw contract. U kunt stoppen met storten in dat contract en elders een nieuw contract openen, maar u betaalt de belastingboete als u aan uw kapitaal komt of als u uw kapitaal wilt transfereren naar een ander contract.

 

Switch tussen pensioenspaarfonds

Als u belegt in het pensioenspaarfonds Interbeurs Hermes bijvoorbeeld, dan kunt u op elk moment overstappen naar een ander pensioenspaarfonds. Uw nieuwe stortingen verricht u voortaan in dat andere fonds. En wat met uw opgebouwde kapitaal. Dat laat u ofwel staan in Interbeurs Hermes, ofwel transfereert u uw volledige kapitaal naar uw nieuwe fonds. Vermijd een gedeeltelijke overdracht. Zo kan de operatie belastingvrij gebeuren.

TIP. Maak een eventuele switch in het volgende kalenderjaar als u al stortingen dit jaar hebt gedaan. U kunt immers maar één product aangeven in uw belastingaangifte.

 

Switch tussen pensioenspaarverzekering

Idem dito voor de verzekeringen. Ook daar kunt u beslissen om van verzekeraar en van verzekering te veranderen. U stopt met het betalen van premies in uw huidige contract. Ook hier hebt u de keuze: u laat uw opgebouwde reserve in het contract bij de eerste verzekeraar gewoon staan of u draagt deze reserve volledig over. Zo kan de operatie belastingvrij gebeuren. Wel bestaat de kans dat uw verzekeraar in sommige gevallen kosten aanrekent.

 

Switch van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarverzekering?

Dit is niet mogelijk. U mag uw opgebouwde kapitaal niet overdragen van een pensioenspaarfonds (met risico) naar een pensioenspaarverzekering (zonder risico) en omgekeerd. Als u belegt in een pensioenspaarfonds en u wilt uw risico verminderen, dient u uw vermogen te versluizen naar een defensief fonds.

 

Meer bewegingsvrijheid via tak 44

Het is dus niet mogelijk om het kapitaal opgebouwd via een formule met risico (pensioenspaarfonds of levensverzekeringsfonds tak 23) te versluizen naar een formule zonder risico (tak 21), zonder het boetetarief te moeten betalen.

Nochtans bestaat die mogelijkheid, en dat zowel in het kader van pensioensparen als in het kader van langetermijnsparen. Het volstaat daarbij te kiezen voor een levensverzekering van het type tak 44.

In feite is dat niet meer dan een levensverzekering die bestaat uit twee luiken: een luik zonder risico (tak 21) en een luik met risico (tak 23). De combinatie van beide wordt officieus tak 44 genoemd (21 + 23 = 44). In zo’n contract kunt u het opgebouwde kapitaal via tak 23 overpompen naar tak 21. Dat gebeurt zonder boetetarief als u dat doet met uw volledige kapitaal in het kader van pensioensparen. In het kader van langetermijnsparen hebt u de vrije hand wat uw overdracht betreft.

 

HET JUISTE PRODUCT KIEZEN

Pensioenspaarfonds

Gebruik onze fondsenselector.

Van belang in uw keuze is de strategie die elk fonds hanteert. Sommige fondsen beleggen vooral in aandelen (dynamisch), andere in obligaties (defensief). Andere doen het 50/50 (neutraal). Hoe meer aandelen, hoe hoger het potentieel, hoe meer schommelingen in de portefeuille. Hoe jonger u bent, hoe meer ruimte voor aandelen u in principe mag voorbehouden.

 

Pensioenspaarverzekering en gewone levensverzekering tak 21

Aan levensverzekeringen geen gebrek in ons land. Alleen zijn vele totaal niet interessant. Kies voor deze formule als u absolute zekerheid wilt over uw kapitaal(behoud) op het moment dat u uw kapitaal zult opvragen.

We raden u Self Life Dynamico van Generali Belgium aan voor zowel pensioensparen (maximum 940 euro) als langetermijnsparen (maximum 2 260 euro).

Wat de gewone levensverzekering betreft, dient er zich ook een interessant alternatief aan voor diegenen die jonger zijn dan 50 jaar. Top Rendement 1% van AG Insurance biedt gegarandeerde intresten die bij de hoogste op onze markt behoren. Hebt u echter geld nodig na het betalen van de eindbelasting, dan bent u verplicht om uw volledige kapitaal op te vragen en uw contract te beëindigen. Daardoor kunt u niet langer meer (fiscaal voordelig) storten. Stap dan ook bij voorkeur over naar Self Life Dynamico van Generali Belgium op uw 54e.

 

Tak 44

Slechts weinig verzekeraars bieden tak 44-contracten aan in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen:

Allianz: plan for life +
– 1 tak 21
– 7 tak 23

AXA Belgium: pension plan fisc
– 1 tak 21
– 4 tak 23

Baloise: save plan langetermijnsparen en save plan pensioensparen
– 2 tak 21
– 12 tak 23

ERGO: iSave Protect & Pension
– 1 tak 21
– 26 tak 23

Dat laatste product wordt weliswaar nog gecommercialiseerd, het is maar de vraag tot wanneer. De verzekeraar heeft kenbaar gemaakt te zullen stoppen met de verkoop van levensverzekeringen.

We vinden tak 44 geschikt voor iedereen die aan fiscaal sparen wil doen en die daarbij een zeker risico wil lopen gedurende een (groot) deel van de looptijd van het product. We besteden dan ook het meeste aandacht aan het luik ‘tak23’. Daarmee bouwt u uw kapitaal gedurende al die jaren ten slotte op. De productkeuze is dan ook belangrijk.

Het luik ‘tak 21’ dient vooral om de beursangel uit uw opgebouwde kapitaal te halen bij het naderen van uw pensioenleeftijd of het einde van uw contract.

 

We hebben een boontje voor het contract van Allianz
Niet alleen betaalt u er de laagste kosten, in het kader van langetermijnsparen kunt u ook zelf de eindvervaldag kiezen: 90 jaar, 100 jaar? Aan u de keuze. Bij AXA is dat begrensd op 75 jaar, bij Baloise op 80 jaar.

 

Kies binnen het Allianz-contract voor één van de volgende gemengde fondsen:
AI Strategy Dynamic vinden we uitstekend. Het belegt in een sterk dynamisch gemengd fonds (Allianz Strategy 75) dat u niet in België kunt kopen. Het fonds mikt vooral op aandelen en biedt uitstekende vooruitzichten op rendement. 

– Kies voor AI Strategy Balanced (neutraal gemengd = de helft aandelen, de helft obligaties) of AI Strategy Neutraal als u minder volatiliteit in uw portefeuille wilt . Dat fonds is in tegenstelling tot wat de benaming laat vermoeden een defensief gemengd fonds (= meer obligaties dan aandelen).

Ook AXA beschikt over een uitstekend product: Pension Plan R Valor van AXA is een echte aanrader als u kunt leven met de mindere modaliteiten van het contract. Uw contract stopt immers op uw 75e (of vroeger indien u dat vraagt) waarna u niet langer van het fiscale voordeel kunt genieten. Daarnaast betaalt u altijd 5 % uitstapkosten, tenzij u in de laatste vijf jaar van uw contract zit. Dan betaalt u degressieve kosten (1 % minder per jaar). Stel dat uw contract tot uw 75e loopt en u hebt uw geld nodig op uw 67e, dan roomt de verzekeraar 5 % af. 

Gelukkig maken de kwaliteiten van het onderliggende flexibele fonds (= fonds waarbij de beheerder min of meer carte blanche heeft om te doen wat hij wil) met een voorliefde voor aandelen heel veel goed. Spijtig dat het contract niet wordt aangeboden in het kader van pensioensparen (maximum 940 euro).

 

OVERSTAPPEN NAAR TAK 44?

– Bent u tevreden met uw pensioenspaarfonds en ziet u er geen graten in om uw opgebouwde kapitaal tot aan uw opvraging te laten deinen op de golven van de financiële markten, blijf dan gerust zitten waar u bent.

- Vindt u het daarentegen belangrijk dat u het risico op kapitaalverlies volledig kunt uitbannen wanneer u dat wilt, dan raden we u aan om te stoppen met storten in uw pensioenspaarfonds en voortaan verder te storten in een tak 44 in het kader van pensioensparen. Dat zal uiteraard des te meer nut hebben des te jonger u bent. Zo kunt u het gros van uw kapitaal opbouwen mét beurspotentieel (en -risico) om het vervolgens risicoloos te maken.

– 55-plussers die al begonnen zijn met pensioensparen of langetermijnsparen raden we sowieso aan om niet te beginnen met tak 44 om fiscale redenen.

Deel dit artikel