Dossier
Hoeveel bedraagt het maximaal bedrag dat recht geeft op een fiscaal voordeel?

Artikels

 • Artikel
  Pensioensparen: profiteer van een gunstige fiscale regeling! 2 jaar geleden - dinsdag 1 november 2016
  Hoeveel bedraagt het maximaal bedrag dat recht geeft op een fiscaal voordeel? 

  Pensioenspaarfondsen - Pensioenspaarverzekeringen

  Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel bedraagt 980 euro per belastingplichtige voor een belastingvoordeel van 30% en 1 260 euro voor een voordeel van 25%. Opgelet: indien u voor hetzelfde jaar ook een schuldsaldoverzekering aangeeft als pensioenspaarverzekering, hebt u geen recht meer op het fiscaal voordeel. U doet er dan goed aan om voor dat jaar niks te storten.

  U mag in hetzelfde jaar niet beleggen in meerdere identieke producten (het fiscaal voordeel per jaar mag maar op 1 product slaan). U mag evenmin in hetzelfde jaar tegelijk beleggen in een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Niks weerhoudt u er echter van om elk jaar van formule te veranderen. U kunt wel in hetzelfde jaar tegelijk beleggen via een gewone levensverzekering en via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering.

  Gewone levensverzekeringen

  Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel verschilt in functie van de belastingplichtige, met een absoluut maximum van 2 350 euro. Opgelet: als u al van een fiscaal voordeel geniet via de aflossing van een hypothecaire lening, zult u niet meer of slechts gedeeltelijk van het belastingvoordeel van de levensverzekering kunnen genieten.

  Hoeveel bedraagt het voordeel ?

  Het belastingvoordeel is een belastingkorting van 30 % van het belegde bedrag  voor een storting van 980 euro en van 25% voor een storting tussen 980 en 1260 euro (of iets meer nog als we ook rekening houden met de gemeentelijke opcentiemen).

  Uiteindelijke belasting

  De meeste spaarders zullen belast worden op hun zestigste, ook als ze hun kapitaal op dat moment nog niet opvragen. De gekapitaliseerde stortingen worden belast tegen 8 % (10 % voor de gewone levensverzekeringen). Opgelet: de belasting kan veel hoger oplopen indien u (een deel van) uw kapitaal opvraagt voor de leeftijd van 60 jaar. 

  Pensioenspaarfondsen

  Het belastbare bedrag is gelijk aan het totale belegde kapitaal (na aftrek van kosten), vermeerderd met een op voorhand vastgesteld forfaitair rendement (dus ongeacht het reële rendement!) van 4,75 % per jaar of 6,25 % voor kapitaal opgebouwd vóór 1992. 

  Goed om te weten: na de belastingheffing kunt u nog blijven doorstorten en van het fiscaal voordeel genieten tot uw vierenzestigste. Die stortingen zullen niet meer belast worden.

  Pensioenspaarverzekeringen

  Het belastbare bedrag is gelijk aan het totale belegde kapitaal (na aftrek van kosten), inclusief de gewaarborgde intresten maar exclusief de winstdeelnames. 

  Goed om te weten: na de belastingheffing kunt u nog blijven doorstorten en van het fiscaal voordeel genieten tot uw vierenzestigste. Die stortingen zullen niet meer belast worden.

  Gewone levensverzekeringen 

  Het belastbare bedrag is gelijk aan het totale belegde kapitaal (na aftrek van kosten), inclusief de gewaarborgde intresten maar exclusief de winstdeelnames. 

  Goed om te weten: na de belastingheffing kunt u nog blijven doorstorten en van het fiscaal voordeel genieten. Die stortingen zullen niet meer belast worden. 

  De einddatum van het contract kan probleemloos worden vastgelegd op een latere datum (bijv. 99 jaar). Als u tussen uw 60 en 99 jaar uw centen nodig zou hebben, kunt u probleemloos geldopnames uitvoeren.

  Deel dit artikel

;